Hướng dẫn móc cá voi xinh | Chart miễn phí

Free English pattern
Source/Nguồn: here
Designed and photos by Lyudmila Kuropatova
Instagram: @smila_toys

Các bạn có thể ấn theo dõi facebook của mình Hạnh Phạm - tại đây để cập nhật các hướng dẫn mới nhất nhé ^^
Hội nhóm giao lưu Đan Móc Là Niềm Vuitại đây

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

Sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ có chiều dài tầm 11cm nếu sử dụng nguyên liệu tương tự mẫu gốc

NGUYÊN LIỆU
- Len: YarnArt Jeans (#14 – blue, #17 – navy blue, #03 – milk, #51 – red, #36 – pink)
- Kim móc: 2.5 mm
- Chỉ đen để thêu mắt và miệng
- Bông nhồi, kim khâu len, kéo

► Các bạn có thể mua nguyên liệu để làm theo các địa chỉ bên dưới, mình không bán nha:

KÍ HIỆU
 • mc = tạo vòng tròn ma thuật
 • ch = mũi bính
 • sl st = trượt mũi
 • sc = mũi đơn
 • DC = mũi kép
 • TR = mũi kép đôi
 • inc = móc 2 mũi tại cùng 1 chân mũi
 • dec = móc 2 mũi chung đầu
 • (12) = số trong ngoặc là số mũi của hàng
 • (…) *6 = làm như trong ngoặc 6 lần
 • F.o.: chốt mũi, cắt len
. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

CÁCH THỰC HIỆN

Đầu - Thân

- Dùng len xanh:

- H1: mc với 6sc (6)

- H2: (inc) *6 (12)

- H3: (1 sc, inc) *6 (18)

- H4: (2 sc, inc) *6 (24)

- H5: (3 sc, inc) *6 (30)

- H6: (4 sc, inc) *6 (36)

- H7: (5 sc, inc) *6 (42)

- H8: (6 sc, inc) *6 (48)

- H9-18: 48 sc (10 hàng)

- H19: (6 sc, dec) *6 (42)

- H20: 42 sc

- H21: 11 sc, (5 sc, dec) *3, 10 sc (39)

- H22: 39 sc

- H23: 11 sc, (4 sc, dec) *3, 10 sc (36)

- H24: 36 sc

- H25: (4 sc, dec) *6 (30)

- H26: (3 sc, dec) *2, (1 sc, dec) *5, 3 sc, dec (22)

- H27: 22 sc

- H28: 7 sc, 4 dec, 7 sc (18)

- H29-30: 18 sc (2 hàng)

- H31: (1 sc, dec) *6 (12)

- H32: 3 sc, 3 dec, 3 sc (9)

- H33: (1 sc, dec) *3 (6)

- Ép 2 mép lại và móc chập bằng 3sc rồi móc tiếp đuôi như sau: 3 ch, (4 TR, 1 DC) tại chân mũi đầu tiên, 2 ch, sl st tại chân mũi thứ 2, 2 ch, (1 DC, 4 TR) tại chân mũi cuối, 3 ch, sl st. F.o.


Vây (làm 2 phần)

- Dùng len xanh:

- H1: mc với 6sc (6)

- H2: (1 sc, inc) *3 (9)

- H3: (2 sc, inc) *3 (12)

- H4: 12 sc

- H5: (2 sc, dec) *3 (9)

- Không cần nhồi bông, ép 2 mép lại và móc chập bằng 4sc

- F.o., để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.
 
. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

Má (làm 2 phần)

- Dùng len hồng:

- H1: mc với 6sc, sl st

- F.o., để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.


Chóp mũ

- Dùng len đỏ:

- H1: mc với 6sc (6)

- H2: (inc) *6 (12)

- H3: 12 sc

- H4: (dec) *6 (6)

- Nhồi bông

- F.o., để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^- Dùng len trắng:

- H1: mc với 6sc (6)

- H2: (inc) *6 (12)

- H3: (1 sc, inc) *6 (18)

- H4: (2 sc, inc) *6 (24)

- H5: (3 sc, inc) *6 (30)

- H6: (4 sc, inc) *6 (36)

- H7: (5 sc, inc) *6 (42)

- H8: 42 sc

- H9: (5 sc, dec) *6 (36)

- H10: (4 sc, dec) *6 (30)

- Đổi sang len xanh navy:

- H11-12: 30 sc (2 hàng)

- Nhồi bông

- F.o., để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.

Khăn

- Dùng len đỏ:

- Lấy lên 57 ch.

- H1: móc tại chân mũi thứ 3 tính từ mũi chân kim: 55 dc. F.o.

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

Chúc các bạn thành công! ♥

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét