Hướng dẫn móc gấu Teddy | Chart miễn phí

Free English pattern
Source/Nguồn: here
Designed and photos are not by me

Các bạn có thể ấn theo dõi facebook của mình Hạnh Phạm - tại đây để cập nhật các hướng dẫn mới nhất nhé ^^
Hội nhóm giao lưu Đan Móc Là Niềm Vuitại đây

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

NGUYÊN LIỆU
- Len: Yarnart Jeans (160 m / 50 g; 55% cotton, 45% acrylic) màu trắng và xanh
- Kim móc 2.0 mm
- Mắt thú 8 mm
- Bông nhồi
- Chỉ đen
- Ruy băng để làm nơ
- Kim khâu len, kéo

► Các bạn có thể mua nguyên liệu để làm theo các địa chỉ bên dưới, mình không bán nha:

► Sản phẩm sẽ cao tầm 22cm nếu dùng nguyên liệu tương tự mẫu gốc

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^ 

KÍ HIỆU
  • ch = mũi bính
  • sc = mũi đơn
  • inc = mũi tăng (móc 2 sc tại cùng 1 chân mũi)
  • dec = mũi giảm (móc 2 sc chung đầu)
  • sl st = trượt mũi
  • BLO = chỉ móc tại nửa chân mũi phía sau
  • FO = chốt mũi, cắt len
  • (..) x6 = làm như trong ngoặc 6 lần
  • [..] = số mũi trong ngoặc là số mũi của hàng

CÁCH LÀM
Chân (làm 2 phần)
- Dùng len xanh
- H1: ch9, móc tại mũi thứ 2 tính từ mũi chân kim: inc, sc6, 3 sc tại chân mũi cuối, móc tiếp vào cạnh còn lại của dải bính: sc7 [18]
- H2: sc1, inc, sc6, inc, sc1, inc, sc6, inc [22]
- H3: inc, sc1, inc, sc6, inc, sc1, inc, sc1, inc, sc6, inc, sc1 [28]
- H4: sc2, inc, sc1, inc, sc6, inc, sc1, inc, sc2, inc, sc1, inc, sc6, inc, sc1, inc [36]
- H5: sc1, inc, sc3, inc, sc9, inc, sc3, inc, sc3, inc, sc9, inc, sc1, sl st [42]
- Đổi sang len trắng, vừa móc vừa nhồi bông dần cho sản phẩm
- H6: BLO, sc hết [42]
- H7: sc hết [42]
- H8: sc22, dec, sc9, dec, sc7 [40]
- H9: sc12, dec, sc8, dec, sc16 [38]
- H10: sc18, dec, sc3, dec, sc13 [36]
- H11: sc16, dec, sc4, dec, sc12 [34]
- H12: sc16, dec, sc3, dec, sc11 [32]
- H13: sc16, dec, sc1, dec, sc11 [30]
- H14-24: sc hết [30]
- H25: (sc3, dec) x6 [24]
- H26: (sc2, dec) x6 [18]
- H27: (sc1, dec) x6 [12]
- H28: (dec) x6 [6]
- FO, để lại 1 đoạn len ngắn, dùng kim khâu len đưa len qua các chân mũi còn lại và kéo chặt để khép vòng rồi giấu len vào bên trong sản phẩm

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^ 


Tay (làm 2 phần)
- Dùng len trắng, vừa móc vừa nhồi bông dần cho sản phẩm
- H1: tạo vòng tròn ma thuật với 6 sc [6]
- H2: (inc) x6 [12]
- H3: (sc1, inc) x6 [18]
- H4: (sc2, inc) x6 [24]
- H5-7: sc hết [24]
- H8: (dec) x6, sc12 [18]
- H9-21: sc hết [18]
- H22: (sc1, dec) x6 [12]
- H23: (dec) x6 [6]
- FO, để lại 1 đoạn len ngắn, dùng kim khâu len đưa len qua các chân mũi còn lại và kéo chặt để khép vòng rồi giấu len vào bên trong sản phẩm


Đầu và thân
- Dùng len trắng, vừa móc vừa nhồi bông dần cho sản phẩm
- H1: tạo vòng tròn ma thuật với 6 sc [6]
- H2: (inc) x6 [12]
- H3: (sc1, inc) x6 [18]
- H4: (sc2, inc) x6 [24]
- H5: (sc3, inc) x6 [30]
- H6: (sc4, inc) x6 [36]
- H7: (sc5, inc) x6 [42]
- H8: (sc6, inc) x6 [48]
- H9: (sc7, inc) x6 [54]
- H10: (sc8, inc) x6 [60]
- H11: (sc9, inc) x6 [66]
- H12: (sc10, inc) x6 [72]
- H13-24: sc hết [72]
- Gắn mắt giữa hàng 20&21, 2 mắt cách nhau 5 mũi
- H25: (sc10, dec) x6 [66]
- H26: (sc9, dec) x6 [60]
- H27: (sc8, dec) x6 [54]
- H28: (sc7, dec) x6 [48]
- H29: (sc6, dec) x6 [42]
- H30: (sc5, dec) x6 [36]
- H31: (sc4, dec) x6 [30]
- H32: (sc3, dec) x6 [24]
- H33: sc hết [24]
- H34: (sc3, inc) x6 [30]
- H35: (sc4, inc) x6 [36]
- H36: (sc5, inc) x6 [42]
- H37: sc hết [42]
- H38: (sc6, inc) x6 [48]
- H39: sc hết [48]
- H40: (sc7, inc) x6 [54]
- H41: sc hết [54]
- H42: (sc8, inc) x6 [60]
- H43: sc hết [60]
- H44: (sc9, inc) x6 [66]
- H45-52: sc hết [66]
- H53: (sc9, dec) x6 [60]
- H54: (sc8, dec) x6 [54]
- H55: (sc7, dec) x6 [48]
- H56: (sc6, dec) x6 [42]
- H57: (sc5, dec) x6 [36]
- H58: (sc4, dec) x6 [30]
- H59: (sc3, dec) x6 [24]
- H60: (sc2, dec) x6 [18]
- H61: (sc1, dec) x6 [12]
- H62: (dec) x6 [6]
- FO, để lại 1 đoạn len ngắn, dùng kim khâu len đưa len qua các chân mũi còn lại và kéo chặt để khép vòng rồi giấu len vào bên trong sản phẩm

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^


Tai (làm 2 phần)
- Dùng len trắng
- H1: tạo vòng tròn ma thuật với 6 sc [6]
- H2: (inc) x6 [12]
- H3: (sc1, inc) x6 [18]
- H4: (sc2, inc) x6 [24]
- H5: (sc11, inc) x2 [26]
- H6-8: sc hết [26]
- FO, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này. Không cần nhồi bông cho tai


Mõm
- Dùng len trắng
- H1: ch12, móc tại mũi thứ 2 tính từ mũi chân kim: inc, sc9, 3 sc tại chân mũi cuối, móc tiếp vào cạnh còn lại của dải bính: sc10 [24]
- H2: (inc) x2, sc9, (inc) x3, sc9, inc [30]
- H3: (inc, sc1) x2, sc9, (inc, sc1) x3, sc9, inc, sc1 [36]
- H4-5: sc hết [36]
- FO, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này. Nhồi bông cho mõm

Mũi
- Dùng len xanh
- H1: ch5, móc tại mũi thứ 2 tính từ mũi chân kim: inc, sc2, 3 sc tại chân mũi cuối, móc tiếp vào cạnh còn lại của dải bính: sc3 [10]
- H2: (inc) x2, sc2, (inc) x3, sc2, inc [16]
- H3: sc hết [16]
- FO, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này. Nhồi bông cho mũi


. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

Đuôi
- H1: tạo vòng tròn ma thuật với 5 sc [5]
- H2: (inc) x5 [10]
- H3: (sc1, inc) x5 [15]
- H4: inc, sc14 [16]
- H5: sc hết [16]
- FO, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này. Nhồi bông cho đuôi

Miếng vá (làm 2 phần)
- Dùng len xanh
- H1: tạo vòng tròn ma thuật với 8 sc [8]
- H2: (3 sc tại chân mũi tiếp theo, sc1) x4 [16]
- H3: sc1, (3 sc tại chân mũi tiếp theo, sc3) x3, 3 sc tại chân mũi tiếp theo, sc2 [24]
- H4: sc2, (3 sc tại chân mũi tiếp theo, sc5) x3, 3 sc tại chân mũi tiếp theo, sc2, sl st [32]
- FO, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này


HOÀN THIỆN
1. Thêu các đường khâu trên tay như ảnh minh họa

  
2. Thêu các đường khâu trên chân và bàn chân 
3. Khâu mũi vào mõm và khâu mõm vào đầu
4. Khâu tai vào đầu giữa hàng 5&16
5. Khâu 1 miếng vá vào phần bụng phía bên phải, miếng còn lại khâu vào khu vực gần tai trái. Thêu đường viền khâu quanh miếng vá bằng len đen

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^ 


6. Thêu đường khâu tại phần thân phía bên trái và trên đỉnh đầu


7. Thêu lông mày
8. Nối tay vào thân. Để tay có thể cử động lên xuống được, hãy lưu ý các bạn đâm kim qua cùng 1 lỗ trên thân, tạo số vòng len vừa đủ và buộc chặt lại để cố định


  

9. Nối chân vào thân theo cách tương tự


. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

 
10. Khâu đuôi vào thân


Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong sản phẩm
Chúc các bạn thành công! ♥Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét