Hướng dẫn móc chim mòng biển đáng yêu | Chart miễn phí

Free English pattern
Source/Nguồn: Amiguroom Toys
Designed and photos by Marina Palchevskaya
Instagram: @v_ujut

Các bạn có thể ấn theo dõi facebook của mình Hạnh Phạm - tại đây để cập nhật các hướng dẫn mới nhất nhé ^^
Hội nhóm giao lưu Đan Móc Là Niềm Vuitại đây

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

Chú chim mòng biển đáng yêu này nếu được móc với len và kim tương đương mẫu gốc sẽ có chiều cao tầm 26cm

NGUYÊN LIỆU
- Len: Alize Lanagold Fine (49% wool, 51% acrylic, 100 g/390 m) màu trắng, xanh biển và da cam
- Kim móc: 2.0-3.0 mm
- Mắt thú
- Bông nhồi
- Kim khâu len, kéo

► Các bạn có thể mua nguyên liệu để làm theo các địa chỉ bên dưới, mình không bán nha:

KÍ HIỆU
  • ch = mũi bính
  • sc = mũi đơn
  • sl st = trượt mũi
  • inc = mũi tăng - móc 2 mũi đơn tại cùng chân mũi
  • dec = mũi giảm - móc 2 mũi đơn chung đầu
  • F.o. = chốt mũi, cắt len
  • (12) = số trong ngoặc là số mũi của hàng
  • (…) * 6 = làm như trong ngoặc 6 lần

CÁCH LÀM
Đầu và thân
- Chúng ta tiến hành móc từ đầu xuống, dùng len trắng
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: (inc) * 6 (12)
- H3: (1 sc, inc) * 6 (18)
- H4: (2 sc, inc) * 6 (24)
- H5: (3 sc, inc) * 6 (30)
- H6: (4 sc, inc) * 6 (36)
- H7-14: 36 sc (8 hàng)
- H15: (4 sc, dec) * 6 (30)
- H16: (3 sc, dec) * 6 (24)
- H17-26: 24 sc (10 hàng)
- H27: (1 sc, inc) * 3 (27)
- H28-29: 27 sc (2 hàng)
- H30: (8 sc, inc) * 3 (30)
- H31-32: 30 sc (2 hàng)
- H33: (9 sc, inc) * 3 (33)
- H34-35: 33 sc (2 hàng)
Đổi sang len xanh:
- H36: (10 sc, inc) * 3 (36)
- H37: 36 sc
Đổi sang len trắng:
- H38: 36 sc
- H39: (11 sc, inc) * 3 (39)
Đổi sang len xanh:
- H40-41: 39 sc (2 hàng)
Đổi sang len trắng:
- H42: (12 sc, inc) * 3 (42)
- H43: 42 sc
Đổi sang len xanh:
- H44: 42 sc
- H45: (13 sc, inc) * 3 (45)
Đổi sang len trắng:
- H46-47: 45 sc (2 hàng)
Đổi sang len xanh:
- H48: (14 sc, inc) * 3 (48)
- H49: 48 sc
Đổi sang len trắng:
- H50-51: 48 sc (2 hàng)
Đổi sang len xanh:
- H52-53: 48 sc (2 hàng)
Đổi sang len trắng:
- H54: (6 sc, dec) * 6 (42)
- H55: (5 sc, dec) * 6 (36)
- H56: (4 sc, dec) * 6 (30)
- H57: (1 sc, dec) * 6 (24)
- H58: (2 sc, dec) * 6 (18)
- H59: (1 sc, dec) * 6 (12)
- H60: (dec) * 6 (6)
- F.o.
- Nhồi bông

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^ 

Cánh (làm 2 phần)
Dùng len trắng:
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: (inc) * 6 (12)
- H3: (1 sc, inc) * 6 (18)
- H4: (2 sc, inc) * 6 (24)
- H5: (3 sc, inc) * 6 (30)
- H6: (4 sc, inc) * 6 (36)
- H7-8: 36 sc (2 hàng)
- Ép 2 mép lại và trượt mũi chập 2 mép cho đến hết hàng
- F.o., để lại 1 đoạn dài để khâu sau này

Đuôi
Dùng len trắng:
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: (inc) * 6 (12)
- H3: (1 sc, inc) * 6 (18)
- H4: (2 sc, inc) * 6 (24)
- H5: (3 sc, inc) * 6 (30)
- H6: (4 sc, inc) * 6 (36)
- H7-8: 36 sc (2 hàng)
- Ép 2 mép lại và trượt mũi chập 2 mép cho đến hết hàng
- F.o., để lại 1 đoạn dài để khâu sau này

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

Chân (làm 2 phần)
Dùng len cam:
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2-11: 6 sc (10 hàng)
- H12: (inc) * 6 (12)
- H13: (1 sc, inc) * 6 (18)
- H14-16: 18 sc (3 hàng)
- Nhồi bông cho chân
- Ép 2 mép lại và trượt mũi chập 2 mép cho đến hết hàng
- F.o., để lại 1 đoạn dài để khâu sau này

Mỏ
Dùng len cam:
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2-6: 6 sc (5 hàng)
- F.o., để lại 1 đoạn dài để khâu sau này


Dùng len xanh:
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: (inc) * 6 (12)
- H3: (1 sc, inc) * 6 (18)
- H4: (2 sc, inc) * 6 (24)
- H5: (3 sc, inc) * 6 (30)
- H6: (4 sc, inc) * 6 (36)
- H7: (5 sc, inc) * 6 (42)
- H8-15: 42 sc (8 hàng)
- F.o.

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^ 

HOÀN THIỆN
- Khâu các chi tiết lại với nhau
- Khâu mắt để hoàn thiện sản phẩm

Chúc các bạn thành công! ♥

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét