Hướng dẫn móc bạn ong xinh | Chart miễn phí

Free pattern - Source/Nguồn: Amiguroom Toys
Designed and photos by Victoria Makarevich
Instagram: @odessaviktorytoy

Các bạn có thể ấn theo dõi facebook của mình Hạnh Phạm - tại đây để cập nhật các hướng dẫn mới nhất nhé ^^
Hội nhóm giao lưu Đan Móc Là Niềm Vuitại đây

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

Sản phẩm khi dùng len và kim tương đương mẫu gốc sẽ có chiều cao khoảng 15cm tính cả râu

NGUYÊN LIỆU
- Len: YarnArt Jeans (màu vàng, nâu, trắng)
- Kim móc: 2.0 mm
- Mắt thú
- Bông nhồi, kim khâu len, kéo

► Các bạn có thể mua nguyên liệu để làm theo các địa chỉ bên dưới, mình không bán nha:

KÍ HIỆU
  • mc = tạo vòng tròn ma thuật
  • ch = mũi bính
  • sl st = trượt mũi
  • sc = mũi đơn
  • inc = mũi tăng - móc 2 mũi đơn tại cùng 1 chân mũi
  • dec = mũi giảm - móc 2 mũi đơn chung đầu
  • BLO = chỉ móc tại nửa chân mũi phía sau
  • F.o. = chốt mũi, cắt len
  • (12) = số mũi trong ngoặc là số mũi của hàng
  • ( ) x6 = làm như trong ngoặc 6 lần
CÁCH THỰC HIỆN
Đầu:
- Dùng len vàng
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: (inc) x6 (12)
- H3: (1 sc, inc) x6 (18)
- H4: (2 sc, inc) x6 (24)
- H5: (3 sc, inc) x6 (30)
- H6: (4 sc, inc) x6 (36)
- H7: (5 sc, inc) x6 (42)
- H8-14: 42 sc (7 hàng)
- H15: (5 sc, dec) x6 (36)
- H16: (4 sc, dec) x6 (30)
- H17: (3 sc, dec) x6 (24)
- H18: (2 sc, dec) x6 (18)
- H19: (1 sc, dec) x6 (12)
- H20: (dec) x6 (6)
- F.o.

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^ 

Mũ - Tóc:
- Dùng len nâu
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: (inc) x6 (12)
- H3: (1 sc, inc) x6 (18)
- H4: (2 sc, inc) x6 (24)
- H5: (3 sc, inc) x6 (30)
- H6: (4 sc, inc) x6 (36)
- H7: (5 sc, inc) x6 (42)
- H8: (6 sc, inc) x6 (48)
- H9-16: 48 sc (8 hàng)
- H17: (6 sc, dec) x6 (42)
- H18: 42 sc
- H19: BLO, (1 sc, 3 ch) x34, sl st.
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này
 

Râu (làm 2 phần):
- Dùng len nâu
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2-8: 6 sc (7 hàng)
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này

Tay (làm 2 phần):
- Dùng len nâu
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: (inc, 2 sc) x2 (8)
- H3-17: 8 sc (15 hàng)
- Ép 2 mép lại và móc chập bằng 4 sc, không cần nhồi bông
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này

Chân (làm 2 phần):
- Dùng len nâu
- H1: ch6, móc tại mũi thứ 2 tính từ mũi chân kim: 4 sc, 3 sc tại chân mũi cuối, móc tiếp vào cạnh còn lại của dải bính: 3 sc, inc (12)
- H2: inc, 3 sc, (inc) x3, 4 sc, inc (17)
- H3: 6 sc, inc, (1 sc, inc) x2, 6 sc (20)
- H4: 7 sc, inc, (2 sc, inc) x2, 6 sc (23)
- H5: 23 sc
- H6: 7 sc, dec, (2 sc, dec) x2, 6 sc (20)
- H7: 5 sc, (dec) x4, 7 sc (16)
- H8: 4 sc, (dec) x4, 4 sc (12)
- H9-11: 12 sc (3 hàng)
- Nhồi bông cho chân
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^ 

Thân:
- Dùng len nâu
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: (inc) x6 (12)
- H3: (1 sc, inc) x6 (18)
- Đổi sang len vàng
- H4: (2 sc, inc) x6 (24)
- H5: (3 sc, inc) x6 (30)
- H6: (4 sc, inc) x6 (36)
- Đổi sang len nâu
- H7: (5 sc, inc) x6 (42)
- H8: (6 sc, inc) x6 (48)
- H9: 48 sc
- Đổi sang len vàng
- H10-12: 48 sc (3 hàng)
- Đổi sang len nâu
- H13: (6 sc, dec) x6 (42)
- H14-15: 42 sc (2 hàng)
- Đổi sang len vàng
- H16: (5 sc, dec) x6 (36)
- H17: 36 sc
- H18: (4 sc, dec) x6 (30)
- Đổi sang len nâu
- H19-20: 30 sc (2 hàng)
- H21: (3 sc, dec) x6 (24)
- Đổi sang len vàng
- H22: 24 sc
- H23: (2 sc, dec) x6 (18)
- H24: 18 sc
- Nhồi bông cho thân
- F.o.
- Khâu tay vào giữa hàng 22&23 của thân, khâu chân vào thân
 

Cánh (làm 2 phần):
- Dùng len trắng
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: (inc) x6 (12)
- H3: (1 sc, inc) x6 (18)
- H4: (2 sc, inc) x6 (24)
- H5: (3 sc, inc) x6 (30)
- H6-7: 30 sc
- H8: (8 sc, dec) x3 (27)
- H9: 27 sc
- H10: (7 sc, dec) x3 (24)
- H11: 24 sc
- H12: (6 sc, dec) x3 (21)
- H13: 21 sc
- H14: (5 sc, dec) x3 (18)
- H15: 18 sc
- H16: (4 sc, dec) x3 (15)
- Ép 2 mép lại và móc chập bằng 7 sc 
- F.o.

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^ 

HOÀN THIỆN
- Khâu 2 cánh với nhau rồi khâu vào thân
- Khâu đầu vào thân
- Khâu râu vào đầu


Chúc các bạn thành công! ♥

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét