Hướng dẫn móc bạn thỏ chân dài bằng len nhung | Chart miễn phí

Free pattern - Source: Amiguroom Toys
Designed and photos by Tatiana Suvorova
Instagram: @suvorova_toys

Các bạn có thể follow (ấn theo dõi) facebook của mình Hạnh Phạm - tại đây để cập nhật các hướng dẫn mới nhất nhé ^^
Hội nhóm giao lưu Đan Móc Là Niềm Vuitại đây

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

NGUYÊN LIỆU
- Len: Himalaya Dolphin Baby (1 cuộn màu chính và nửa cuộn màu phụ)
- Kim móc: 4.5 mm
- Mắt thú 12 mm
- Len đen để thêu mũi và lông mày
- Ruy băng để làm nơ
- Bông nhồi, kim khâu len, kéo

► Các bạn có thể mua nguyên liệu để làm theo các địa chỉ bên dưới, mình không bán nha:

KÍ HIỆU
  • mc = tạo vòng tròn ma thuật
  • ch = mũi bính
  • sc = mũi đơn
  • sl st = trượt mũi
  • inc = mũi tăng - móc 2 sc tại cùng chân mũi
  • dec = mũi giảm - móc 2 sc chung đầu
  • F.o. = chốt mũi, cắt len
  • (12) = số mũi trong ngoặc là số mũi của hàng
  • (…) x 6 = làm như trong ngoặc 6 lần
. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

ĐẦU
Dùng len màu chính:
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: (inc) x6 (12)
- H3: (1 sc, inc) x6 (18)
- H4: (2 sc, inc) x6 (24)
- H5: 24 sc
- H6: (3 sc, inc) x6 (30)
- H7: 30 sc
- H8: (4 sc, inc) x6 (36)
- H9: (5 sc, inc) x6 (42)
- H10-14: 42 sc (5 rows)
- Gắn mắt giữa hàng 11&12.
- H15: (5 sc, dec) x6 (36)
- H16: (4 sc, dec) x6 (30)
- H17: (3 sc, dec) x6 (24)
- H18: (2 sc, dec) x6 (18)
- F.o.

TAI (làm 2 phần)
Dùng len màu chính:
- H1: mc với 5 sc (5)
- H2: (inc) x5 (10)
- H3: (4 sc, inc) x2 (12)
- H4: (5 sc, inc) x2 (14)
- H5: (6 sc, inc) x2 (16)
- H6: (7 sc, inc) x2 (18)
- H7: (8 sc, inc) x2 (20)
- H8: (9 sc, inc) x2 (22)
- H9: 22 sc
- H10: (9 sc, dec) x2 (20)
- H11: (8 sc, dec) x2 (18)
- H12: (7 sc, dec) x2 (16)
- H13: 16 sc
- H14: (6 sc, dec) x2 (14)
- H15: 14 sc
- H16: (5 sc, dec) x2 (12)
- H17: 12 sc
- H18: (4 sc, dec) x2 (10)
- H19: 10 sc
- H20: (3 sc, dec) x2 (8)
- H21-30: 8 sc (10 hàng)
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.
 
. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

TAY (làm 2 phần)
Dùng len màu chính:
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: (inc) x6 (12)
- H3: (5 sc, inc) x2 (14)
- H4-5: 14 sc (2 hàng)
- H6: (3 sc, dec) x2, 2 sc, dec (11)
- H7: (2 sc, dec) x2, 1 sc, dec (8)
- H8: 8 sc
Chuyển sang len màu phụ:
- H9-23: 8 sc (15 hàng)
- F.o.


CHÂN (làm 2 phần)
Dùng len màu chính:
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: (inc) x6 (12)
- H3: (1 sc, inc) x6 (18)
- H4-6: 18 sc (3 hàng)
- H7: (4 sc, dec) x3 (15)
- H8: (1 sc, dec) x5 (10)
- H9: 10 sc
Chuyển sang len màu phụ:
- H10-29: 10 sc (20 hàng)
- F.o.

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^
 
► Làm tương tự với bên chân còn lại nhưng không F.o mà móc tiếp thân như sau:
Từ chân thứ 2: 2 ch, móc tiếp vào chân thứ nhất tại vị trí trượt mũi cuối cùng:
- H30: 10 sc tại chân thứ nhất, 2 sc tạ 2 bính lấy thêm, 10 sc tại chân thứ 2, 2 sc tại cạnh còn lại của dải  bính (24)
- H31: 24 sc
- H32: (3 sc, inc) x6 (30)
- H33: 30 sc
Đổi sang len màu chính:
- H34-35: 30 sc (2 hàng)
Chuyển sang len màu phụ:
- H36: 30 sc
- H37: (3 sc, dec) x6 (24)
Chuyển sang len màu chính:
- H38-39: 24 sc (2 hàng)
Chuyển sang len màu phụ:
- H40-41: 24 sc (2 hàng)
Chuyển sang len màu chính:
- H42: 24 sc
- H43: (2 sc, dec) x 6 (18)
Chuyển sang len màu phụ:
- H44-45: 18 sc (2 hàng)
Chuyển sang len màu chính:
- H46-47: 18 sc (2 hàng)
Chuyển sang len màu phụ:
- H48: nối tay: 4 sc, móc chập tay với thân bằng 4 sc, 5 sc, móc chập tay còn lại với thân bằng 4 sc, 1 sc 18)
- H49: 18 sc
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.

Chúc các bạn thành công! ♥

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét