Hướng dẫn móc bạn thỏ mặc váy xinh bằng len nhung | Chart miễn phí

Free pattern - Source: Amiguroom Toys
Designed and photos by Julia Deinega
Instagram: @deynega_yuly

Các bạn có thể follow (ấn theo dõi) facebook của mình Hạnh Phạm - tại đây để cập nhật các hướng dẫn mới nhất nhé ^^
Hội nhóm giao lưu Đan Móc Là Niềm Vuitại đây

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

NGUYÊN LIỆU
- Len: Himalaya Dolphin baby (2/3 cuộn màu chính, nửa cuộn màu váy)
- Kim móc: 4.00 mm
- Mắt thú size 8-10 mm
- Chỉ hoặc len mảnh màu đen để thêu mũi và lông mày
- Bông nhồi, kim khâu len, kéo

► Các bạn có thể mua nguyên liệu để làm theo các địa chỉ bên dưới, mình không bán nha:

KÍ HIỆU
 • mc = tạo vòng tròn ma thuật
 • ch = mũi bính
 • sc = mũi đơn
 • dtr = mũi kép 3
 • inc = mũi tăng - móc 2 mũi đơn tại cùng chân mũi
 • dec = mũi giảm - móc 2 mũi đơn chung đầu
 • DC = mũi kép đơn
 • BLO = chỉ móc tại nửa chân mũi phía sau
 • FLO = chỉ móc tại nửa chân mũi phía trước
 • ( ) = số mũi trong ngoặc là số mũi của hàng
 • ( )* 6 = làm như trong ngoặc 6 lần
 • F.o: chốt mũi, cắt len
 • sl st: trượt mũi
ĐẦU
- H1. mc với 6 sc (6)
- H2. inc*6 (12)
- H3. (1 sc, inc)*6 (18)
- H4. (2 sc, inc)*6 (24)
- H5. 24 sc
- H6.(3 sc, inc)*6 (30)
- H7. 30 sc
- H8. (4 sc, inc)*6 (36)
- H9-12. 36 sc
- H13. (4 sc, dec)*6 (30)
- H14. (3 sc, dec)*6 (24)
- H15. (2 sc, dec)*6 (18)
- H16. (4 sc, dec)*3 (15)
- Gắn mắt giữa hàng 9&10, 2 mắt cách nhau 5-6 mũi

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

TAY (làm 2 phần)
- H1. mc với 4 sc (4)
- H2. inc*4 (8)
- H3-16. 8 sc (14 hàng)
- Nhồi bông đến hàng 4
- Ép 2 mép tay lại và móc chập bằng 4 sc
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này

THÂN
Dùng len màu chính:
- H1. mc với 6 sc (6)
- H2. inc*6 (12)
- H3. (1 sc, inc)*6 (18)
- H4. (2 sc, inc)*6 (24)
- H5. (3 sc, inc)*6 (30)
- H6. 30 sc
Đổi sang len màu váy:
- H7. 30 sc
- H8. BLO: 30 sc (1 hàng)
- H9-10. 30 sc (2 hàng)
- H11. (3 sc, dec)*6 (24)
- H12-13. 24 sc (2 hàng)
- H14. (2 sc, inc)*6 (18)
- H15-16. 18 sc (2 hàng)
- H17. (4 sc, dec)*3 (15)

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

TAI (làm 2 phần)
- H1. mc với 6 sc (6)
- H2. 6 sc (6)
- H3. inc*6 (12)
- H4-5. 12 sc (2 hàng)
- H6.(1 sc, inc)*6 (18)
- H7-8. 18 sc (2 hàng)
- H9. (4 sc, dec)*3 (15)
- H10. 15 sc
- H11.(3 sc, dec)*3 (12)
- H12-17. 12 sc (6 hàng)
- H18. (2 sc, dec)*3 (9)
- H19-20. 9 sc (2 hàng)
- H21. (1 sc, dec)*3 (6)
- Ép 2 mép lại và móc chập bằng 3 sc
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này

CHÂN (làm 2 phần)
Dùng len màu giày:
- H1. ch5, móc tại mũi thứ 2 tính từ mũi chân kim: inc, 2 sc, 3 sc tại chân mũi cuối, tiếp tục móc vào cạnh còn lại của dải bính: 3 sc (10)
- H2. (3 inc, sc2)*2 (16)
- H3. (inc, sc)*3, 2 sc, (inc, sc)*3, 2 sc (22)
- H4-5. 22 sc (2 hàng)
- H6. 3 dec, 2 sc, (dec, 1 sc)*3, 5 sc (16)
- H7. 2 dec, 2 sc, (dec, 1 sc)*2, 4 sc (12)
Đối sang len màu chính:
- H8. BLO: 12 sc (1 hàng)
- H9-12. 12 sc (4 hàng)
- H13. dec, 10 sc (11 sc)
- H14. 11 sc
- H15. dec, 9 sc (10)
- H16: móc 3 sc thì dừng
- Nhồi bông cho chân
- Ép 2 mép lại và móc chập bằng 5 sc
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này
► Nối len trắng tại hàng 8 của chân: FLO: inc tại tất cả các mũi của hàng

. Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, đề nghị không sử dụng cho các mục đích kinh doanh khác. 
. Vui lòng không sao chép hoặc đăng lại tại các trang khác, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

VÁY
Dùng len màu váy, nối len tại hàng 8 của thân:
- H1. FLO: 2 ch, (2 DC tại cùng chân mũi) - làm như trong ngoặc đến hết hàng.
- H2. 2 ch, (2 DC tại cùng chân mũi) - làm như trong ngoặc đến hết hàng.
- H3. 2 ch, DC hết
- H4. 1 ch, sc hết


- ch7, móc tiếp tại chân mũi thứ 7 (mũi lấy lên đầu tiên): 4 dtr, 6 ch, sl st, 6 ch, 4 dtr, 6 ch, sl st.


HOÀN THIỆN
1. Khâu đầu vào thân
2. Khâu tay vào thân ở khoảng giữa đầu và thân
3. Khâu chân vào thân giữa hàng 6&7
4. Khâu tai vào đầu giữa hàng 3&4 

Chúc các bạn thành công! ♥

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét