Hướng dẫn móc gấu bông | Chart miễn phí

Free pattern - Source: Amiguroom Toys
Designed and photos by Julia Deinega
Instagram: @deynega_yuly

Các bạn có thể follow (ấn theo dõi) facebook của mình Hạnh Phạm - tại đây để cập nhật các hướng dẫn mới nhất nhé ^^
Hội nhóm giao lưu Đan Móc Là Niềm Vuitại đây

Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, không phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác
Đề nghị không sao chép bài viết, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

► Trong hướng dẫn gốc không đề cập nguyên liệu cụ thể. Các bạn có thể mua nguyên liệu để làm theo các địa chỉ bên dưới, mình không bán nha:
KÍ HIỆU
  • mc = tạo vòng tròn ma thuật
  • ch = mũi bính
  • sc = mũi đơn
  • sl st = trượt mũi
  • inc = mũi tăng - móc 2 mũi đơn tại cùng 1 chân mũi
  • dec = mũi giảm - móc 2 mũi đơn chung đầu
  • F.o. = chốt mũi, cắt len
  • (12) = số mũi của hàng
  • (…) x6 = làm như trong ngoặc 6 lần

LET’S START

ĐẦU
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: inc* 6 (12)
- H3: (sc, inc)* 6 (18)
- H4: (2 sc, inc)* 6 (24)
- H5: (3 sc, inc)* 6 (30)
- H6: (4 sc, inc)* 6 (36)
- H7: (5 sc, inc)* 6 (42)
- H8: (6 sc, inc)* 6 (48)
- H9: (7 sc, inc)* 6 (54)
- H10: (8 sc, inc)* 6 (60)
- H11: (9 sc, inc)* 6 (66)
- H12: (10 sc, inc)* 6 (72)
- H13: (23 sc, inc)* 3 (75)
- H14: (24 sc, inc)* 3 (78)
- H15-25: 78 sc (11 hàng)
- H26: (24 sc, dec)* 3 (75)
- H27: (23 sc, dec)* 3 (72)
- H28: (10 sc, dec)* 6 (66)
- H29: (9 sc, dec)* 6 (60)
- H30: (8 sc, dec)* 6 (54)
- H31: (7 sc, dec)* 6 (48)
- H32: (6 sc, dec)* 6 (42)
- H33: (5 sc, dec)* 6 (36)
- H34: (4 sc, dec)* 6 (30)
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.

Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, không phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác
Đề nghị không sao chép bài viết, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

THÂN
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: inc* 6 (12)
- H3: (sc, inc)* 6 (18)
- H4: (2 sc, inc)* 6 (24)
- H5: (3 sc, inc)* 6 (30)
- H6: (4 sc, inc)* 6 (36)
- H7: (5 sc, inc)* 6 (42)
- H8: (6 sc, inc)* 6 (48)
- H9-17: 48 sc (9 hàng)
- H18: (14 sc, dec)* 3 (45)
- H19: (13 sc, dec)* 3 (42)
- H20: (12 sc, dec)* 3 (39)
- H21: (11 sc, dec)* 3 (36)
- H22: (10 sc, dec)* 3 (33)
- H23: (9 sc, dec)* 3 (30)
- F.o.


TAI (làm 2 phần)
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: inc* 6 (12)
- H3: (sc, inc)* 6 (18)
- H4: (2 sc, inc)* 6 (24)
- H5-8: 24 sc (4 hàng)
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.

Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, không phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác
Đề nghị không sao chép bài viết, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

TAY (làm 2 phần)
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: inc* 6 (12)
- H3: (sc, inc)* 6 (18)
- H4: (2 sc, inc)* 6 (24)
- H5: (3 sc, inc)* 6 (30)
- H6-11: 30 sc (6 hàng)
- H12: (3 sc, dec)* 6 (24)
- H13: (2 sc, dec)* 6 (18)
- H14-16: 18 sc (3 hàng)
- H17: 16 sc, dec (17)
- H18: 3 sc, dec, 12 sc (16)
- H19: 7 sc, dec, 7 sc (15)
- H20: 10 sc, dec, 3 sc (14)
- H21: 12 sc, dec (13)
- H22: 3 sc, dec, 8 sc (12)
- H23: 5 sc, dec, 5 sc (11)
- H24: 7 sc, dec, 2 sc (10)
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.

ĐUÔI
- H1: mc với 5 sc (5)
- H2: inc* 5 (10)
- H3: (sc, inc)* 5 (15)
- H4-7: 15 sc (4 hàng)
- H8: (sc, dec)* 5 (10)


CHÂN (làm 2 phần)
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: inc* 6 (12)
- H3: (sc, inc)* 6 (18)
- H4: (2 sc, inc)* 6 (24)
- H5: (3 sc, inc)* 6 (30)
- H6: (4 sc, inc)* 6 (36)
- H7: (5 sc, inc)* 6 (42)
- H8-11: 42 sc (4 hàng)
- H12: (5 sc, dec)* 6 (36)
- H13: sc, dec, 11 sc, (dec, sc)*2, dec, 11 sc, dec, sc (31)
- H14: 2 sc, dec, 6 sc, (dec, sc)* 3, dec, 6 sc, dec, 2 sc (25)
- H15-18: 25 sc (4 hàng)
- H19: 5 sc, dec, 18 sc (24)
- H20: 11 sc, dec, 11 sc (23)
- H21: 16 sc, dec, 5 sc (22)
- H22: 20 sc, dec (21)
- H23: 4 sc, dec, 15 sc (20)
- H24: 9 sc, dec, 9 sc (19)
- H25: 13 sc, dec, 4 sc (18)
- H26: 16 sc, dec (17)
- H27: 3 sc, dec, 12 sc (16)
- H28: 7 sc, dec, 7 sc (15)
- H29: 10 sc, dec, 3 sc (14)
- H30: (5 sc, dec)* 2 (12)
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.

Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, không phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác
Đề nghị không sao chép bài viết, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

MÕM
- H1: mc với 6 sc (6)
- H2: inc* 6 (12)
- H3: (1 sc, inc)* 6 (18)
- H4: (2 sc, inc)* 6 (24)
- H5: (3 sc, inc)* 6 (30)
- H6: (4 sc, inc)* 6 (36)
- H7: (5 sc, inc)* 6 (42)
- H8: 42 sc

Trong hướng dẫn gốc chỉ hướng dẫn cho các phần chính chứ không nêu rõ về các chi tiết phụ khác như gắn mắt, khâu tay chân, … Các bạn nhìn ảnh để hoàn thiện cho phù hợp nhé ^^

Chúc các bạn thành công! ♥


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét