Hướng dẫn móc bạn bò Willy | Chart miễn phí

Free pattern - Source: Amiguroom Toys
Designed and photos by Victoria Mitrofanova

Các bạn có thể follow (ấn theo dõi) facebook của mình Hạnh Phạm - tại đây để cập nhật các hướng dẫn mới nhất nhé ^^
Hội nhóm giao lưu Đan Móc Là Niềm Vuitại đây

Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, không phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác
Đề nghị không sao chép bài viết, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

→ Sản phẩm khi hoàn thành với nguyên liệu tương tự sẽ có chiều cao tầm 18cm

NGUYÊN LIỆU
- Len:
 • Alize Cotton Gold Tweed: màu creamy milk color (màu chính)
 • Alize Cotton Gold: màu beige cho mõm và sừng
 • YarnArt Jeans: màu đen, vàng
 • Angora Ram (40% mohair, 60% acrylic, 100 g/500 m) để đan khăn
- Kim móc: 1.75 mm
- Kim đan để đan khăn
- Chỉ đen để thêu
- Mắt thú 8mm
- Kim khâu len, bông nhồi, kéo

Số liệu mình giữ nguyên theo bản gốc, tùy vào tay móc mỗi người mà các bạn lựa cỡ kim cho phù hợp với len bạn sử dụng nhé

► Các bạn có thể mua nguyên liệu để làm theo các địa chỉ bên dưới, mình không bán nha:

KÍ HIỆU
 • mc = tạo vòng tròn ma thuật
 • ch = mũi bính
 • sl st = trượt mũi
 • sc = mũi đơn
 • hdc = mũi nửa kép
 • inc = mũi tăng - móc 2 mũi đơn tại cùng 1 chân mũi
 • dec = mũi giảm - móc 2 mũi đơn chung đầu
 • BLO = chỉ móc tại nửa chân mũi phía sau
 • F.o. = chốt mũi, cắt len
 • (10) = số mũi có trong hàng
 • (…)*5 = làm như trong ngoặc 5 lần

LET’S START

Chân phải
- Dùng len đen:
- H1: mc với 5sc (5)
- H2: (inc)*5 (10)
Chuyển sang len màu chính:
- H3-5: 10 sc (3 hàng)
- H6: 4 sc, inc, 5 sc (11)
- H7: 5 sc, inc, 5 sc (12)
- H8: 5 sc, 2 inc, 5 sc (14)
- H9: 14 sc
- F.o.

Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, không phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác
Đề nghị không sao chép bài viết, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

Chân trái
- Dùng len đen:
- H1: mc với 5sc (5)
- H2: (inc)*5 (10)
Chuyển sang len màu chính:
- H3-5: 10 sc (3 hàng)
- H6: inc, 9 sc (11)
- H7: inc, 10 sc (12)
- H8: 2 inc, 10 sc (14)
- H9: 14 sc
- Không cắt len

► Tiếp tục móc lên thân như sau:
- H10: 2 sc tại chân trái, 8 ch, móc tiếp sang chân phải: 14 sc tại chân phải, 8 sc tại 8 mũi bính vừa lấy thêm, 12 sc tại số mũi còn lại của chân trái. Hàng mới bắt đầu từ đây
- H11: 2 sc, 8 sc tại cạnh còn lại của dải bính, 6 sc, inc, 21 sc, inc, 5 sc (46)
- H12: (1 sc, inc)*6, 34 sc (52)
- H13-19: 52 sc (7 hàng)
- H20: 1 sc, dec, 15 sc, dec, 32 sc (50)
- H21: 50 sc
- H22: dec, 15 sc, dec, 31 sc (48)
- H23: 26 sc, dec, 11 sc, dec, 7 sc (46)
- H24: 46 sc
- H25: dec, 14 sc, dec, 7 sc, dec, 11 sc, dec, 6 sc (42)
- H26: 42 sc
- H27: dec, 13 sc, dec, 25 sc (40)
- H28: dec, 12 sc, dec, 24 sc (38)
- H29: 18 sc, dec, 13 sc, dec, 3 sc (36)
- H30: 2 sc, dec, (4 sc, dec)*5, 2 sc (30)
- H31: 30 sc
- H32: (3 sc, dec)*6 (24)
- H33: 24 sc
- H34: 1 sc, dec, (2 sc, dec)*5, 1 sc (18)
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này


Đầu
- Dùng len màu chính:
- H1: ch8, móc tại mũi thứ 2 tính từ mũi chân kim: 6 sc, 3 sc tại chân mũi cuối, móc tiếp vào cạnh còn lại của dải bính: 5 sc, inc (16)
- H2: inc, 5 sc, 3 inc, 5 sc, 2 inc (22)
- H3: 1 sc, inc, 2 sc, inc, 2 sc, (1 sc, inc)*3, 2 sc, inc, 2 sc, (1 sc, inc)*2 (30)
- H4: 2 sc, inc, (4 sc, inc)*5, 2 sc (36)
- H5: (5 sc, inc)*6 (42)
- H6: 3 sc, inc, (6 sc, inc)*5, 3 sc (48)
- H7: (7 sc, inc)*6 (54)
- H8: 54 sc
- H9: 4 sc, inc, (8 sc, inc)*5, 4 sc (60)
- H10-18: 60 sc (9 hàng)
- Gắn mắt giữa hàng 11&12, 2 mắt cách nhau 4 mũi
- H19: 4 sc, dec, (8 sc, dec)*5, 4 sc (54)
- H20: 54 sc
- H21: (7 sc, dec)*6 (48)
- H22: 3 sc, dec, (6 sc, dec)*5, 3 sc (42)
- H23: (5 sc, dec)*6 (36)
- H24: 2 sc, dec, (4 sc, dec)*5, 2 sc (30)
- H25: (3 sc, dec)*6 (24)
- H26: 1 sc, dec, (2 sc, dec)*5, 1 sc (18)
- F.o.

Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, không phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác
Đề nghị không sao chép bài viết, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

Sừng (làm 2 phần)
- Dùng len be:
- H1: mc với 5sc (5)
- H2: 5 sc
- H3: 4 sc, inc (6)
- H4: (1 sc, inc)*3 (9)
- H5: 9 sc
- H6: (2 sc, inc)*3 (12)
- H7: 12 sc
- H8: 4 sc, inc, 4 sc, dec, 1 sc, sl st
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này


Tai (làm 2 phần)
- Dùng len màu chính:
- H1: 6 sc in mc (6)
- H2: (inc)*6 (12)
- H3: (1 sc, inc)*6 (18)
- H4-6: 18 sc (3 hàng)
- H7: (4 sc, dec)*3 (15)
- H8: (3 sc, dec)*3 (12)
- H9: (2 sc, dec)*3 (9)
- Ép 2 mép tai lại và móc chập bằng 4 sc
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.

Mõm
- Dùng len be:
- H1: ch8, móc tại mũi thứ 2 tính từ mũi chân kim: 6 sc, 3 sc tại chân mũi cuối, móc tiếp vào cạnh còn lại của dải bính: 5 sc, inc (16)
- H2: inc, 5 sc, 3 inc, 5 sc, 2 inc (22)
- H3: 1 sc, inc, 5 sc, (1 sc, inc)*3, 5 sc, (1 sc, inc)*2 (28)
- H4: 2 sc, inc, 5 sc, (2 sc, inc)*3, 5 sc, (2 sc, inc)*2 (34)
- H5: 3 sc, inc, 5 sc, (3 sc, inc)*3, 5 sc, (3 sc, inc)*2 (40)
- H6-7: 40 sc (2 hàng)
- H8: 3 sc, dec, 5 sc, (3 sc, dec)*3, 5 sc, (3 sc, dec)*2 (34)
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này


Tay phải
- Dùng len đen:
- H1: mc với 5sc (5)
- H2: (inc)*5 (10)
Chuyển sang len màu chính:
- H3-11: 10 sc (9 hàng)
- Quay sản phẩm lại và móc 4 hdc.
- Tiếp tục quay sản phẩm lại và móc 4 hdc (vào 4 hdc của hàng trước)
► Tiếp tục móc theo vòng như bình thường:
- H12: sc hết (10) (bao gồm 6 mũi còn lại của tay và 4 mũi hdc)
- H13-22: 10 sc (10 hàng)
- Ép 2 mép lại và móc chập bằng 5 sc
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.

Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, không phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác
Đề nghị không sao chép bài viết, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

Tay trái
- Dùng len đen:
- H1: mc với 5sc (5)
- H2: (inc)*5 (10)
Chuyển sang len màu chính:
- H3-21: 10 sc (19 hàng)
- Ép 2 mép lại và móc chập bằng 5 sc
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.

Đuôi
- Dùng len màu chính:
- H1: ch8, móc tại mũi thứ 2 tính từ mũi chân kim: 6 sc, sl st
- F.o, để lại 1 đoạn dài để khâu sau này.
- Dùng len be tạo tua rua ở chóp đuôi


Cốc cà phê
- Dùng len vàng:
- H1: mc với 7sc (7)
- H2: BLO, 7 sc
- H3: 1 sc, inc, 5 sc (8)
- H4: 4 sc, inc, 3 sc (9)
- H5: inc, 8 sc (10)
- H6: 5 sc, inc, 4 sc (11)
- H7: 11 sc
- F.o, nhồi bông

Bài hướng dẫn được dịch, bổ sung và chỉnh lý bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, không phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác
Đề nghị không sao chép bài viết, các bạn muốn chia sẻ hướng dẫn cho mọi người hãy chia sẻ trực tiếp link của bài này và ghi nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)" nhé ^_^

Nắp cốc
- Dùng len đen:
- H1: mc với 6sc (6)
- H2: 5 inc, 1 sc (11)
- H3: gắn nắp vào thân cốc: móc chập nửa mũi phía trước của phần thân cốc với nửa mũi phía sau của phần nắp, sử dụng mũi sc (11)
- F.o


Khăn
- Bắt 14 mũi
- H1: K1, *K1, yo, trượt mũi tiếp theo theo kiểu P*, lặp lại từ * đến * đến khi còn 2 mũi, K2
- H2: K1, *yo, trượt mũi tiếp theo theo kiểu P, thực hiện 1 mũi K đồng thời qua mũi yo và mũi trượt của hàng trước*, lặp lại từ * đến * đến khi còn 2 mũi, yo, trượt mũi tiếp theo theo kiểu P, K1.
- H3: K1, *thực hiện 1 mũi K đồng thời qua mũi yo và mũi trượt của hàng trước, yo, trượt mũi tiếp theo theo kiểu P*, lặp lại từ * đến * đến khi còn 3 mũi, thực hiện 1 mũi K đồng thời qua mũi yo và mũi trượt của hàng trước, K1.
- Lặp lại hàng 2&3 đến khi đạt chiều dài mong muốn
(mình dịch nguyên bản theo hướng dẫn gốc, trong thuật ngữ đan thì đây là kiểu đan brioche, tiếng việt hay gọi là đan cốt, các bạn có thể tìm hiểu thêm nha)

Chúc các bạn thành công! ♥


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét