Hướng dẫn móc bạn thỏ nhí mặc váy xinh | RiO's Corner

Free Pattern
Designed and photos by @inna_chi_hm
Translated by Amiguroom Toys

Facebook của mình: Hạnh Phạm - tại đây
Hội nhóm giao lưu Đan Móc Là Niềm Vui: tại đây

Bài dịch được thực hiện bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, không phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác
Khi trích dẫn hay chia sẻ lại vui lòng ghi rõ nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)"

  • NGUYÊN LIỆU
- Len (chart gốc dùng len Alize Bella (100% cotton, 50g/180m), kim 1.75mm)
- Kim móc phù hợp với len mà bạn sử dụng
- Mắt thú (chart gốc dùng mắt 7mm, tùy len sử dụng mà các bạn lựa size mắt cho phù hợp)
- Chỉ đen và trắng để thêu trang trí mắt
- Đánh dấu, bông nhồi, kim khâu len, kéo
>>> Các bạn có thể mua nguyên liệu móc thú tại các địa chỉ sau (đây là link mình tổng hợp cho mọi người, mình không bán len và cũng không quảng cáo cho shop, các bạn hoàn toàn có thể tìm thêm các loại khác từ các shop khác trong link nha ^^)
► Len: https://bit.ly/3i0qzl7
► Kim móc: https://bit.ly/3feS8W0
► Bông gòn bi: https://bit.ly/2Pf71Np
► Mắt thú chốt: https://bit.ly/3a1StdF
► Ngoài ra các bạn cần chuẩn bị thêm kim khâu len và kéo
  • KÍ HIỆU CẦN BIẾT
- MR = tạo vòng tròn ma thuật
- ch = chain: mũi bính
- sc = single crochet: mũi đơn
- dc = double crochet: mũi kép đơn
- sl st = slip stitch: trượt mũi
- inc = mũi tăng: móc 2 mũi đơn trên cùng 1 chân mũi
- dec = mũi giảm: móc 2 mũi đơn chung đầu (các bạn nên dùng mũi giảm ẩn để sản phẩm đẹp hơn)
- BLO = back loop only: chỉ móc qua nửa chân mũi phía sau
- FLO = front loop only: chỉ móc qua nửa chân mũi phía trước
- FO = chốt mũi, cắt len
(…) = số mũi của hàng
(…) *6 = làm như trong ngoặc 6 lần 

Chúng ta sẽ tiến hành các bước thực hiện như sau: 

  • CHÂN (làm 2 phần)

- Dùng len be
- H1: MR với 6sc (6)
- H2: (1 sc, inc) *3 (9)
- H3: (2 sc, inc) *3 (12)
- H4-6: 12 sc (3 hàng)
- FO
- Làm tương tự với chân còn lại nhưng không cắt len
  • THÂN
- Từ chân thứ 2 lấy lên 3 bính rồi nối vào chân thứ nhất và tiếp tục móc như sau:
- H1: 12 sc tại chân thứ nhất, 3 sc tại 3 bính lấy thêm, 12 sc tại chân thứ 2, 3 sc tại 3 bính lấy thêm (cạnh còn lại), chúng ta móc hết 1 hàng, đánh dấu lại vị trí bắt đầu hàng nếu các bạn chưa quen nhận biết (30)
- H2-3: 30 sc (2 hàng)
Đổi sang len hồng:
- H4: 30 sc
- H5: BLO, 30 sc
- H6-10: 30 sc (5 hàng)
- H11: (3 sc, dec) *6 (24)
- H12: 24 sc
- H13: (2 sc, dec) *6 (18)
- H14: 18 sc
- H15: (1 sc, dec) *6 (12)
- FO
  • VÁY
- Dùng len hồng, nối len để móc tại hàng 5 của thân (móc tại nửa chân mũi còn lại)
- H1: FLO, (inc) *30 (60)
- H2: (1 sc, inc) *30 (90)
- H3: 90 sc
- FO
  • ĐẦU
- Dùng len be
- H1: MR với 6sc (6)
- H2: (inc) *6 (12)
- H3: (1 sc, inc) *6 (18)
- H4: (2 sc, inc) *6 (24)
- H5: (3 sc, inc) *6 (30)
- H6: (4 sc, inc) *6 (36)
- H7: (5 sc, inc) *6 (42)
- H8-15: 42 sc (8 hàng)
- Gắn mắt giữa hàng 11&12, 2 mắt cách nhau 7 mũi
- H16: (5 sc, dec) *6 (36)
- H17: (4 sc, dec) *6 (30)
- H18: (3 sc, dec) *6 (24)
- H19: (2 sc, dec) *6 (18)
- H20: (1 sc, dec) *6 (12)
- FO, để lại 1 đoạn len dài để khâu sau này
  • TAI (làm 2 phần)
- Dùng len be
- H1: MR với 4 sc (4)
- H2: (1 sc, inc) *2 (6)
- H3: (1 sc, inc) *3 (9)
- H4: (2 sc, inc) *3 (12)
- H5: (3 sc, inc) *3 (15)
- H6: (4 sc, inc) *3 (18)
- H7-14: 18 sc (8 hàng)
- H15: (4 sc, dec) *3 (15)
- FO, để lại 1 đoạn len dài để khâu sau này
- Không cần nhồi bông cho tai 


  • TAY (làm 2 phần)
- Dùng len be
- H1: MR với 5 sc (5)
- H2: (inc) *5 (10)
- H3-5: 10 sc (3 hàng)
Đổi sang len hồng:
- H6-9: 10 sc (4 hàng)
- Chỉ nhồi bông 1 nửa phần tay bên dưới
- Ép 2 mép của tay lại và móc chập = 5 sc
- FO, để lại 1 đoạn len dài để khâu sau này
- Dùng len hồng:
- Lấy lên 4 bính, móc tại chân bính thứ 4 tính từ mũi chân kim: (3 dc, 3 ch, 1 sc) tại cùng 1 chân mũi
- Tiếp tục lấy lên 3 bính, (3 dc, 3 ch, 1 sc) tại cùng chân mũi vừa móc ở trên
- FO, để lại 1 đoạn dài và quấn quanh chính giữa phần nơ 1 vài vòng rồi khâu nơ vào đầu
  • HOÀN THIỆN
- Gập đôi 2 mép dưới của tai lại và khâu vào đỉnh đầu
- Khâu tay vào thân
- Dùng chỉ trắng thêu vào cạnh mắt để trang điểm và chỉ đen để thêu lông mày
- Dùng len hồng thêu mũi

Chúc các bạn thành công! ♥

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét