Hướng dẫn móc bạn hải cẩu Sammy | RiO's Corner

Bạn hải cẩu Sammy xinh xinh ^^

ảnh: st
Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại nhóm → Đan móc là niềm vui nha ♥ Đừng quên là mình còn có 2 fanpage là → RiO’s Corner và → RiO Craft nữa nhé :P (các bạn cứ ấn vào từng tên tương ứng là sẽ ra trang đó, mọi người like page ủng hộ mình nhé ^^)

Bài dịch được thực hiện bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, không phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác
Khi trích dẫn hay chia sẻ lại vui lòng ghi rõ nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)"

>> Nguồn / Source: here 

* Các kí hiệu và lưu ý cần biết: 
- sc: mũi đơn
- inc: tăng mũi (móc 2 mũi tại cùng 1 chân)
- dec: giảm mũi (móc 2 mũi chung đầu)

HEAD (đầu) 

Sử dụng len trắng

· Rnd 1: tạo vòng tròn ma thuật bắt đầu bằng 6 mũi đơn

· Rnd 2: inc x6 [12] 

· Rnd 3: (sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [18] 

· Rnd 4: (2sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [24] 

· Rnd 5: sc hết [24] 

· Rnd 6: (3sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [30] 

· Rnd 7: (4sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [36] 

· Rnd 8: (5sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [42]

· Rnd 9: (6sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [48]

· Rnd 10: sc hết [48]

· Rnd 11: (7sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [54]

· Rnd 12-17: sc hết [54]

· Rnd 18: (7sc, dec) lặp lại đến hết [48]

· Rnd 19: sc hết [48]

· Rnd 20: (6sc, dec) lặp lại đến hết [42]

· Rnd 21: (5sc, dec) lặp lại đến hết [36]

· Rnd 22: (4sc, dec) lặp lại đến hết [30]

· Rnd 23: (3sc, dec) lặp lại đến hết [24]

· Chốt mũi và cắt len 


MUZZLE (mõm) 
· Rnd 1: tạo vòng tròn ma thuật bắt đầu bằng 6 mũi đơn

· Rnd 2: inc x6 [12]

· Rnd 3: (sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [18]

· Rnd 4: (2sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [24]

· Chốt mũi cắt len và để lại 1 đoạn dài để khâu vào đầu 


BODY (thân) 
Sử dụng len trắng

· Rnd 1: tạo vòng tròn ma thuật bắt đầu bằng 6 mũi đơn

· Rnd 2: inc x6 [12]

· Rnd 3: (sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [18]

· Rnd 4: (2sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [24]

· Rnd 5: (3sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [30]

· Rnd 6: (4sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [36]

· Rnd 7: sc hết [36]

· Rnd 8: (5sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [42]

· Rnd 9: (6sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [48]

· Rnd 10: (7sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [54]

· Rnd 11: (8sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [60]

· Rnd 12-13: sc hết [60]

· Rnd 14: (8sc, dec) lặp lại đến hết [54]

· Rnd 15: (7sc, dec) lặp lại đến hết [48]

· Rnd 16: sc hết [48]

· Rnd 17: (6sc, dec) lặp lại đến hết [42]

· Rnd 18: sc hết [42]

· Rnd 19: (5sc, dec) lặp lại đến hết [36]

· Rnd 20: sc hết [36]

· Rnd 21: (4sc, dec) lặp lại đến hết [30]

· Rnd 22: (3sc, dec) lặp lại đến hết [24]

· Chốt mũi cắt len và để lại 1 đoạn dài 


TAIL (đuôi) 
Sử dụng len trắng và móc 2 phần

· Rnd 1: tạo vòng tròn ma thuật với 6 sc

· Rnd 2: (sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [9]

· Rnd 3: (2sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [12]

· Rnd 4: (3sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [15]

· Rnd 5: sc hết [15]

· Rnd 6: (4sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [18]

· Rnd 7: (4sc, dec) lặp lại đến hết [15]

· Rnd 8: (3sc, dec) lặp lại đến hết [12]

· Rnd 9: (2sc, dec) lặp lại đến hết [9]

Đối với phần đầu tiên, các bạn chốt mũi và cắt len.

Đối với phần thứ 2, sau khi móc xong hàng 9 các bạn tiếp tục móc nối 2 phần lại với nhau (ảnh)


· Rnd 10: sau khi móc xong hàng 9 của phần thứ 2, các bạn đưa kim qua 1 mũi của phần thứ nhất và móc 1 sợi len qua để nối 2 phần lại rồi tiếp tục móc tiếp mỗi chân 1 mũi đơn tại cả 2 phần (18 mũi)

· Rnd 11: 5sc, inc, 7sc, inc, 4sc [20]

· Rnd 12: 2sc, dec, 8sc, dec, 5sc [18]

· Rnd 13: sc hết [18]

· Rnd 14: (2sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [24]

· Rnd 15: (3sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [30]

· Rnd 16: sc hết [30]

· Rnd 17: (4sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [36]

· Rnd 18-19: sc hết [36]

· Chốt mũi, cắt len và để lại 1 đoạn dài

  
FLIPPER (tay) 
Sử dụng len trắng

· Rnd 1: tạo vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn

· Rnd 2: inc x6 [12]

· Rnd 3-7: sc hết [12]

· Rnd 8: (2sc, dec) lặp lại đến hết [9]

· Rnd 9-10: sc hết [9]

· Rnd 11: (2sc, dec) x2, sc [7]

· Rnd 12: sc hết [7]

· Chốt mũi, cắt len và để lại 1 đoạn dài

HAT (mũ) 
Sử dụng len xanh

· Rnd 1: tạo vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn

· Rnd 2: inc x6 [12]

· Rnd 3: (sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [18]

· Rnd 4: (2sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [24]

· Rnd 5: sc hết [24]

· Rnd 6: (3sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [30]

· Rnd 7: (4sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [36]

· Rnd 8: (5sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [42]

Chuyển sang len trắng 
· Rnd 9: (6sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [48]

· Rnd 10: (7sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [54]

· Rnd 11: (8sc, inc tại mũi tiếp theo) lặp lại đến hết [60]

Chuyển sang len xanh 
· Rnd 12: sc hết [60]

· Rnd 13: lên 2 bính, móc mỗi chân 1 mũi kép đến hết [60]

· Rnd 14: trượt mũi tại tất cả các mũi [60]

· Chốt mũi, cắt len 


POM POM (quả bông) 
Có rất nhiều cách để làm quả bông, các bạn làm 1 quả bông nhỏ vừa phải hợp với mũ là được, mình không dịch phần này nữa nhé ^^

SCARF (khăn) 
- Lấy lên 66 bính (dùng len trắng), tiếp tục thêm 2 bính (dùng len xanh) [68]

- Bắt đầu móc tại mũi thứ 3 tính từ mũi chân kim, móc 1 hàng mũi kép, mỗi chân 1 mũi

- Chốt mũi, cắt len

HOÀN THIỆN 
- Nhồi bông cho phần đầu và thân, gắn mắt ở giữa hàng 13 và 14, 2 mắt cách nhau 10 mũi.

- Thêu mũi vào phần mõm và khâu mõm vào mặt, không cần phải nhồi bông. Dùng chỉ đen tạo râu, có thể thêm cả lông mày tùy sở thích

- Khâu đầu với thân, tiếp tục khâu tiếp phần đuôi với thân (nhồi bông trước khi khâu)

- Khâu phần tay vào thân 


- Cuối cùng là đội mũ và quàng khăn là bạn đã hoàn thành xong sản phầm

Bạn này làm xong rất xinh :x đây là ảnh sản phẩm mình làm đó ^_^Chúc các bạn thành công! ^_^