Hướng dẫn đan áo khoác Baby Bear cho bé | RiO's Corner

ảnh: st
Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại nhóm → Đan móc là niềm vui nha ♥ Đừng quên là mình còn có 2 fanpage là → RiO’s Corner và → RiO Craft nữa nhé :P (các bạn cứ ấn vào từng tên tương ứng là sẽ ra trang đó, mọi người like page ủng hộ mình nhé ^^)

Bài dịch được thực hiện bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, không phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác
Khi trích dẫn hay chia sẻ lại vui lòng ghi rõ nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)"

♥ Nguồn / Source: here
♥ Sizes: 6 tháng (12 tháng, 18 tháng, 24 tháng)
- Ngực áo: 20 (22, 24, 26) inches (tính cả viền áo, 1 inch = 2,54cm)
- Dài áo: 10½ (12, 13, 14) inches
I/ Nguyên liệu
- Len, 1 màu chính, 2 màu làm viền (như ảnh) (chart gốc dùng len RED HEART® Soft™: 2 (2, 2, 3) cuộn màu chính, 1 cuộn màu xanh lá (kí hiệu là A), 1 cuộn màu cam (kí hiệu là B))
- Kim đan phù hợp với len của bạn, 1 kim chính và 1 kim phụ nhỏ hơn 1 cỡ (chart gốc dùng kim vòng 4 và 4,5mm, dây 24 inches)
(mẫu thử 18 mũi24 hàng đan trơn tương đương 10cm khi dùng kim chính)
- Đồ giữ mũi, 4 (5, 5, 5) cúc áo, kim chờ, kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi tăng M1
- Mũi tăng Kfb
- Mũi giảm SSK, K2tog
- Mũi giảm SSP: trượt 2 mũi theo kiểu K sang kim phải, chuyển lại 2 mũi về kim trái (không đổi chiều nữa), P2tog
- Mũi yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Chiết mũi
- pm: đánh dấu
- m: vị trí đánh dấu
- sm: chuyển đánh dấu
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
* Mũi seed (tổ hợp của 2 mũi):
- H1 (mặt phải): (K1, P1) lặp lại đến cuối hàng
- H2: (P1, K1) lặp lại đến cuối hàng
- Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi đạt yêu cầu của bài
TAY (làm 2 phần)
- Dùng kim nhỏ hơn và len A, bắt 26 (30, 32, 34) mũi
- Bắt đầu từ măt phải, đan 6 hàng seed
- Chuyển sang kim chính và len chính, đan trơn (mặt phải đan K, mặt trái đan P) 2 hàng
- Hàng tiếp theo (HTT – hàng tăng): K1, M1, K đến khi còn 1 mũi, M1, K1 (28 (32, 34, 36) mũi)
- Tiếp tục đan trơn 5 hàng nữa
- Lặp lại 6 hàng trên 3 (3, 4, 5) lần nữa (34 (38, 42, 46) mũi)
- Lặp lại hàng tăng 1 lần nữa (36 (40, 44, 48) mũi)
- Tiếp tục đan trơn cho đến khi được 5½ (6¼, 7, 7¾) inches tính từ lúc bắt mũi, kết thúc tại mặt trái
- HTT (mặt phải): chiết 2 mũi đầu tiên, K đến hết (34 (38, 42, 46) mũi)
- HTT: chiết 2 mũi, P đến hết
- Đưa số mũi còn lại trên kim ra kim chờ
THÂN ÁO:
- Dùng kim nhỏ hơn và len A, bắt 88 (96, 104, 116) mũi
- Bắt đầu tại mặt phải, đan 6 hàng seed
- Đổi sang kim chính và len chính, đan trơn đến khi thân áo được 6¼ (7, 7½, 7¾) inches tính từ lúc bắt mũi, kết thúc tại mặt phải
- HTT: P19 (21, 23, 26) (cho thân trước bên trái), chiết 4 mũi (nách), P42 (46, 50, 56) (cho thân sau), chiết 4 mũi, P đến hết
Tiếp theo các bạn tiến hành đan nối tay và thân như sau:
- H1 (mặt phải): K19 (21, 23, 26) (thân trước bên phải), pm, k32 (36, 40, 44) tại tay phải, pm, k42 (46, 50, 56) (thân sau), pm, k32 (36, 40, 44) tại tay trái, pm, k19 (21, 23, 26) (thân trước bên trái) (144 (160, 176, 196) mũi)
- Tiếp tục đan trơn 3 hàng
- HTT (hàng giảm mũi raglan – mặt phải): (K đến khi còn 3 mũi trước m, SSK, K1, sm, K1, K2tog) x4, K đến hết (136 (152, 168, 188) mũi)
- Lặp lại 4 hàng trên 2 lần nữa (120 (136, 152, 172) mũi)
- HTT (mặt trái): P
- Lặp lại hàng giảm raglan 1 lần nữa (112 (128, 144, 164) mũi)
- Lặp 2 hàng trên 3 (5, 7, 9) lần nữa (88 (88, 88, 92) mũi)
- HTT: P
- HTT (mặt phải): chiết 3 (3, 3, 4) mũi, *(K đến khi còn 3 mũi trước m, SSK, K1, sm, K1, K2tog, K4, SSK, K2tog, K4, SSK, K1, sm, K1, K2tog), lặp lại * 1 lần nữa, K đến hết (73 (73, 73, 76) mũi)
- HTT: chiết 3 (3, 3, 4) mũi, P đến hết
- HTT: SSK, (K đến khi còn 3 mũi trước m, SSK, K1, sm, K1, K2tog) x4, K đến khi còn 2 mũi, K2tog (60 (60, 60, 62) mũi)
- HTT: P
- HTT: SSK, *(K đến khi còn 3 mũi trước m, SSK, K1, sm, K1, K2tog, K1, SSK, K2tog, K1, SSK, K1, sm, K1, K2tog), lặp lại * 1 lần nữa, K đến khi còn 2 mũi, K2tog (46 (46, 46, 48) mũi)
- HTT: P
- Lặp lại hàng giảm raglan 1 lần nữa (38 (38, 38, 40) mũi)
- HTT: P
Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đan lên phần mũ, các bạn có thể bỏ đánh dấu ra vì giờ không cần dùng nữa, đồng thời có thể khâu phần nách áo ráp với tay lại hoặc để cuối khâu cùng được J
- H1 (mặt phải): K10 (10, 8, 8), Kfb tại 18 (18, 22, 24) mũi tiếp theo, K đến hết (56 (56, 60, 64) mũi)
- Tiếp tục đan trơn đến khi phần mũ được 2¾ (3, 3¾, 4¼) inches, kết thúc tại mặt phải
- HTT: P19 (19, 20, 21), pm, p18 (18, 20, 22), pm, P đến hết
- HTT: (K đến khi còn 3 mũi trước m, SSK, K1, sm, K1, K2tog) x2, K tới hết (52 (52, 56, 60) mũi)
- Đan trơn 3 hàng
- Lặp lại 4 hàng trên 2 (2, 2, 1) lần nữa (44 (44, 48, 56) mũi)
- HTT: (K đến khi còn 3 mũi trước m, SSK, K1, sm, K1, K2tog) x2, K tới hết (40 (40, 44, 52) mũi)
- HTT: P
- Lặp lại 2 hàng trên 3 (3, 4, 6) lần nữa (28 mũi)
- Chiết mũi, gấp 2 mép và khâu lại để hoàn thành phần mũ
TÚI ÁO (làm 2 phần)
Túi áo sẽ đan cải màu hình bàn chân thú, nếu các bạn không đan cải màu có thể đan trơn dùng 1 màu len như bình thường
- Dùng kim chính và len chính, bắt 16 mũi
- H1 (mặt phải): (K1, P1) lặp lại đến hết
- H2: K1, P đến khi còn 1 mũi, K1
- H3: K
- H4: như H2
- H5 (bắt đầu đan cải màu): K6 (len chính – MC), K4 (len B), K6 (MC)
- H6: K1, P4 (MC), P6 (B), P4, K1 (MC)
- H7: K4 (MC), K8 (B), K4 (MC)
- H8: K1, P3 (MC), P8 (B), P3, K1 (MC)
- H9&10: như H7&8
- H11: K5 (MC), K6 (B), K5 (MC)
- H12: K1, P5 (MC), P4 (B), P5, K1 (MC)
- H13: K hết (MC)
- H14: K1, P3 (MC), P2 (B), P4 (MC), P2 (B), P3, K1 (MC)
- H15: K4 (MC), [K2 (B), K1 (MC)] x2, K2 (B), K4 (MC)
- H16: K1, P6 (MC), P2 (B), P6, K1 (MC)
- H17&18: như H3&4
- H19: như H3
- Đổi sang kim phụ và len A
- H20 (mặt trái): như H4
- Đan tiếp 6 hàng seed rồi chiết mũi
TAI GẤU (làm 2 phần)
- Dùng kim chính và len chính, bắt 11 mũi
- H1 (mặt phải): K5, Kfb, K5 (12 mũi)
- H2: P
- H3: K5, Kfb x2, K5
- H4: P
- H5: K5, Kfb x4, K5 (18 mũi)
- H6-10: đan trơn 5 hàng
- H11: K5, K2tog x4, K5 (14 mũi)
- H12: P
- H13: K5, K2tog x2, K5
- H14: P
- H15: K5, K2tog, K5 (11 mũi)
- Chiết mũi
- Các bạn tiến hành khâu định hình tai, đoạn hướng dẫn này mình giữ nguyên chart gốc vì không biết diễn tả như nào ;__; bạn nào làm và diễn tả lại được có thể đóng góp để mình bổ sung nhé :3
“Fold ears in half lengthwise so that side edges become base. Sew halves of cast-on edges and bound-off edges together. Sew base seams of ears”
HOÀN THIỆN:
* Lưu ý: đối với áo bé nam, cúc sẽ ở bên phải và khuyết ở bên trái, đối với bé nữ thì ngược lại
Viền áo để khâu cúc:
- H1: tại mặt phải, dùng kim nhỏ hơn và len chính, gẩy lên 61 (70, 76, 82) tại thân trước
- H2: P1, (P2tog, K1) lặp lại đến khi còn 3 mũi, P2tog, P1 (41 (47, 51, 55) mũi)
- H3: K1, (P1, K1) lặp lại đến hết
- H4: P1, (P1, K1) lặp lại đến khi còn 2 mũi, P2
- Lặp lại 2 hàng trên 2 lần nữa
- Chiết mũi
Viền áo có khuyết:
- Làm tương tự viền áo không khuyết đối với bên còn lại đến hàng 4
- H5 (tạo khuyết): K1, P1, K1, yo, SSK, (P1, K1) x4 (4, 4, 5), yo, SSK, (P1, K1) x5 (4, 4, 5), yo, SSK, (P1, K1) x5 (4, 4, 5), yo, SSK, (P1, K1) x0 (4, 5, 5), (yo, SSK) x0 (1, 1, 1), P1, K1
- H6: P1, (P1, K1) lặp lại đến khi còn 2 mũi, P2
- H7: K1, (P1, K1) lặp lại đến hết
- H8: như H6
- Chiết mũi
Viền mũ:
- H1: tại mặt phải, dùng kim nhỏ hơn và len B, gẩy lên 113 (119, 128, 137) mũi vòng quanh mũ (tính cả viền áo)
- H2: P1, (K2tog, P1) lặp lại đến hết
- H3: SSK, (P1, K1) lặp lại đến khi còn 3 mũi, P1, K2tog
- H4: P2tog, (K1, P1) lặp lại đến khi còn 3 mũi, K1, SSP
- Lặp lại 2 hàng trên 2 lần nữa (63 (67, 73, 79) mũi)
- Chiết mũi
- Cuối cùng các bạn tiến hành khâu túi vào thân áo, khâu tai vào mũ, khâu cúc vào vị trí tương ứng với khuyết

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong áo cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^