Hướng dẫn đan áo Bright Red cho bé

ảnh: st
Sizes: 2 (4-6-8-10) tuổi
Tương ứng vòng ngực: 53.5 (58.5-63.5- 67-71) cm
Ngực áo khi hoàn thành: 61 (68.5-71-76-82.5) cm

I/ Nguyên liệu
- Len (chart gốc dùng len Bernat® Chunky (400 g/14 oz): 1 (1-1-1-2) cuộn)
- Kim đan phù hợp với len của bạn, 1 kim chính và 1 kim phụ nhỏ hơn 1 cỡ (chart gốc dùng kim 5.5mm và 6mm)
(mẫu thử 15 mũi20 hàng đan trơn tương đương 10cm khi dùng kim chính)
- Kim đan vặn thừng
- 4 đánh dấu, kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi vặn C6B: đưa 3 mũi tiếp theo ra kim vặn thừng và để ra phía sau sản phẩm, K3, tiếp tục đan K tại 3 mũi trên kim vặn thừng
 - Mũi vặn C6F: đưa 3 mũi tiếp theo ra kim vặn thừng và để ra phía trước sản phẩm, K3, tiếp tục đan K tại 3 mũi trên kim vặn thừng
- Mũi tăng K inc
- Chiết mũi
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
Áo được viết hướng dẫn cho size nhỏ nhất, số mũi thay đổi cho các size lớn hơn tương ứng với các số trong ngoặc ( )
* Chart vặn thừng: (tổ hợp 16 mũi)
- H1 (mặt phải): P2, C6B, C6F, P2
- H2-8: đan K mũi K và đan P mũi P
THÂN SAU:
**- Dùng kim nhỏ hơn bắt 45 (51-53- 57-61) mũi
- H1 (mặt phải): K1, (P1, K1) lặp lại đến hết hàng
- H2: P1, (K1, P1) lặp lại đến hết hàng
- Lặp lại 2 hàng trên 3 lần nữa**
- Đổi sang kim chính lớn hơn và đan trơn (mặt phải đan K mặt trái đan P) cho đến khi thân áo được 21.5 (24-29-32-35.5) cm tính từ lúc bắt mũi, kết thúc tại hàng P
- Chiết nách (kiểu raglans): chiết 2 (2-2-3-3) mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo (41 (47-49-51-55) mũi), đan trơn 2 hàng, tại hàng thứ 3 giảm 1 mũi ở đầu hàng và 1 mũi ở cuối hàng, (tiếp tục đan 3 hàng bình thường, giảm mũi tương tự tại hàng thứ 4) 1 (0-1-2-3) lần, (tiếp tục đan 1 hàng bình thường, giảm mũi tương tự tại hàng tiếp theo) lặp lại cho đến khi còn 19 (21-23- 23-25) mũi, kết thúc tại hàng P, đưa số mũi còn lại ra kim chờ
THÂN TRƯỚC:
- Làm tương tự thân sau từ ** đến **
- Chuyến sang kim chính và đan như sau:
- H1 (mặt phải): K17 (20-21-23-25), (K inc, K1) x5, K đến hết (50 (56-58-62-66) mũi)
- H2: P17 (20-21-23-25), K2, P12, K2, P đến hết
- H3: K17 (20-21-23-25), đan hàng đầu tiên của chart vặn thừng, K đến hết
- H4: P17 (20-21-23-25), đan hàng thứ 2 của chart vặn thừng, P đến hết
- Các bạn cứ tiếp tục đan theo chart vặn thừng, các mũi còn lại mặt phải đan K, mặt trái đan P cho đến khi thân áo được 21.5 (24-29-32-35.5) cm tính từ lúc bắt mũi, kết thúc tại hàng P
- Chiết nách (kiểu raglans): chiết 2 (2-2-3-3) mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo (46 (52-54-56-60) mũi), đan trơn 2 hàng, tại hàng thứ 3 giảm 1 mũi ở đầu hàng và 1 mũi ở cuối hàng, (tiếp tục đan 3 hàng bình thường, giảm mũi tương tự tại hàng thứ 4) 1 (0-1-2-3) lần, (tiếp tục đan 1 hàng bình thường, giảm mũi tương tự tại hàng tiếp theo) lặp lại cho đến khi còn 34 (36-40- 42-44) mũi
- Chiết cổ:
- Hàng tiếp theo (HTT): K2tog, K10 (10-11-12-12), đưa số mũi chưa đan còn lại ra kim 2 đầu và đan tiếp số mũi còn lại trên kim
- Giảm 1 mũi ở phía cổ của 2 hàng tiếp theo, (đan 1 hàng bình thường, giảm 1 mũi ở phía cổ của hàng tiếp theo) x3, cùng lúc đó, (đan 1 hàng bình thường, giảm 1 mũi ở phía nách của hàng tiếp theo) 4 (4-5-6-6) lần, sau khi kết thúc bạn sẽ còn 2 mũi trên kim
(Mình sẽ giải thích tại chỗ này cho các bạn 1 chút, đầu tiên cũng không hiểu gì, may tìm được giải thích trên mạng dịch ra mới hiểu được :D Ở đoạn này các bạn sẽ đan như sau (mình chỉ nói cho size bé nhất, các size còn lại các bạn làm tương tự)
H1: giảm 1 mũi ở phía cổ
H2: giảm 1 mũi ở phía cổ và 1 mũi ở phía nách
H3, 5, 7 đan bình thường không giảm
H4, 6, 8: như hàng 2
Tóm lại là việc giảm mũi ở cổ và nách làm đồng thời, các bạn nên ghi ra để đan cho đỡ nhầm)
- HTT: P2tog, chiết mũi (cắt len để lại 1 đoạn dài, xỏ qua mũi còn lại trên kim và chốt lại)
Chúng ta quay trở lại đan số mũi còn lại ở kim chờ
- Tại mặt phải, đưa 10 mũi đầu tiên (phía bên trái) ra kim chờ, tiếp tục đan K đến khi còn 2 mũi, K2tog
- Giảm 1 mũi ở phía cổ của 2 hàng tiếp theo, (đan 1 hàng bình thường, giảm 1 mũi ở phía cổ của hàng tiếp theo) x3, cùng lúc đó, (đan 1 hàng bình thường, giảm 1 mũi ở phía nách của hàng tiếp theo) 4 (4-5-6-6) lần, sau khi kết thúc bạn sẽ còn 2 mũi trên kim
- HTT: P2tog, chiết mũi (cắt len để lại 1 đoạn dài, xỏ qua mũi còn lại trên kim và chốt lại)
TAY: (làm 2 phần)
- Dùng kim nhỏ hơn, bắt 21 (23-23- 27-27) mũi
- Đan gấu tương tự thân 8 hàng
- Đổi sang kim chính và đan trơn, đan 4 hàng bình thường, tăng 1 mũi ở đầu và 1 mũi ở cuối hàng tiếp theo, (tiếp tục đan 3 hàng bình thường, tăng mũi tương tự tại hàng tiếp theo) lặp lại cho đến khi được 31 (33- 33-31-35) mũi, (tiếp tục đan 5 hàng bình thường, tăng mũi tương tự tại hàng tiếp theo) lặp lại cho đến khi được 37 (41-43-45-49) mũi
- Tiếp tục đan trơn cho đến khi phần tay được 23 (28-30.5-33-35.5) cm tính từ lúc bắt mũi, kết thúc tại hàng P
- Chiết nách: chiết 2 (2-2-3-3) mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo (33 (37-39-39-43) mũi), giảm 1 mũi ở đầu và 1 mũi ở cuối của hàng tiếp theo đối với 3 size đầu, đối với 2 size cuối cùng các bạn đan 4 hàng bình thường, giảm mũi tại hàng thứ 5
- (Tiếp tục đan 1 hàng bình thường, giảm mũi tương tự tại hàng tiếp theo) lặp lại đến khi còn 7 (11-9-9-9) mũi
- Tiếp tục giảm mũi tương tự tại tất cả các hàng đến khi còn 5 (5-7- 7-7) mũi, đưa số mũi còn lại ra kim chờ
HOÀN THIỆN
- Ráp tay vào nách áo, để chừa lại phía bên trái thân sau không ráp
- Tại mặt phải, dùng kim nhỏ hơn, đan K5 (5-7-7-7) tại số mũi còn lại ở tay trái, gẩy lên 7 (7-9-11-11) mũi tại mép cổ phía trái thân trước, K10 (12-14-14-16) tại số mũi còn lại của thân trước, giảm 2 mũi chia đều cho hàng, gẩy lên 7 (7-9-11-11) mũi tại mép cổ bên phải thân trước, K5 (5-7-7-7) tại số mũi còn lại ở tay phải, K19 (21-23-23-25) số mũi còn lại của thân sau, giảm 2 mũi chia đều cho hàng (49 (53-65-69-73) mũi)
- Đan rib 1x1 (tương tự đan gấu áo) 1 đoạn khoảng 5cm, kết thúc tại mặt trái và chiết mũi kết thúc
- Tiếp theo các bạn khâu phần nách còn lại và phần cổ lại, gấp cổ áo vào phía trong mặt trái và may khớp lại với phần chân cổ; khâu các mép áo và tay áo lại

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong áo cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO’s Corner
(Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức)

Hướng dẫn đan áo Bright Red cho bé Hướng dẫn đan áo Bright Red cho bé Reviewed by Hanh Pham on January 04, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.