Hướng dẫn đan váy yếm Alice cho bé

ảnh: st
Dành cho bé: 1-3, 6-9, 12-18 tháng (2, 3-4, 5-6 tuổi)
I/ Nguyên liệu
- Len (chart gốc dùng len DROPS COTTON MERINO from Garnstudio 150-150-150 (200-200-250) g color no 06, màu đỏ)
- Kim đan vòng phù hợp với len của bạn, 1 kim chính và 1 kim phụ size nhỏ hơn 1 cỡ (chart gốc dùng kim 3.5 mm dây 80 và 40 cm và kim 3mm dây 80 cm)
(mẫu thử 22 mũi30 hàng đan trơn tương đương 10 cm)
- Kim khâu len, kéo, đồ đánh dấu
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi giảm K2tog, P2tog
- Mũi yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Chiết mũi
- Đan garter:
+ Đối với đan vòng: hàng 1 đan K, hàng 2 đan P, lặp lại 2 hàng trên
+ Đối với đan 2 mặt: tất cả các hàng đều đan K
- Đan trơn:
+ Đối với đan vòng: tất cả các hàng đều đan K
+ Đối với đan 2 mặt: hàng 1 đan K, hàng 2 đan P, lặp lại 2 hàng trên (thường thì mặt phải sẽ là mặt gồm các mũi K, và mặt trái là mặt gồm các mũi P)
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
* Cách giảm mũi 1:
- Giảm 1 mũi phía sau m1, m2, m4, m5 như sau: trượt 1 mũi theo kiểu K, K1, đưa mũi vừa đan qua mũi trượt trước đó
- Giảm 1 mũi phía trước m3, m4, m6 và m1 như sau: đan K2tog tại 2 mũi phía trước m
* Cách giảm mũi 2:
- Tất cả các mũi giảm đều được thực hiện ở mặt phải
- Giảm mũi sau 4 mũi đan garter như sau: trượt 1 mũi theo kiểu K, K1, đưa mũi vừa đan qua mũi trượt trước đó
- Giảm mũi trước 4 mũi đan garter như sau: đan K2tog tại 2 mũi trước 4 mũi đan garter
* Đan họa tiết:
Chart thể hiện các mũi được nhìn theo mặt phải
Size 1/3 + 6/9 tháng: làm theo A.1
Size 12/18 tháng và 2 tuổi: làm theo  A.2
Size ¾ và 5/6 tuổi: làm theo A.3


Váy sẽ được đan từ dưới lên
- Dùng kim chính bắt 152-160-176 (188-204-212) mũi và tiến hành đan nối vòng, đánh dấu lại điểm bắt đầu
- Đan 6 hàng garter, tại hàng thứ 6 dùng đồ đánh dấu (viết tắt là m) đánh dấu lại như sau: m1 vẫn là điểm bắt đầu hàng, m2 sau 23-25-27 (29-31-33), m3 sau 30-30-34 (36-40-40) mũi tiếp theo, m4 sau 23-25-27 (29-31-33) mũi tiếp theo, m5 sau 23-25-27 (29-31-33) mũi tiếp theo, m6 sau 30-30-34 (36-40-40) mũi tiếp theo, chúng ta còn lại 23-25-27 (29-31-33) mũi
- Tiếp tục đan trơn đến khi được 1 đoạn 4cm thì giảm 1 mũi trước và sau m1 và m4, giảm 1 mũi sau m2 và m5, giảm 1 mũi trước m3 và m6 (đọc lại cách giảm mũi 1 để biết chi tiết, giảm tổng cộng 8 mũi)
- Lặp lại hàng giảm trên sau mỗi 2½-3-3 (3-3-3½) cm 7-7-8 (8-9-9) lần nữa (còn 96-104-112 (124-132-140) mũi)
- Tiếp tục đan trơn đến khi chiều dài váy được 19-22-25 (25-28-32) cm thì chuyển sang kim vòng size nhỏ hơn và đan rib như sau: K1, (P2, K2) lặp lại đến khi còn 3 mũi, P2, K1
- Lặp lại hàng rib vừa đan cho đến khi đoạn đan rib được 1½-1½-1½ (2-2-2) cm thì hàng tiếp theo đan tiếp như sau: K1, (P2tog, yo, K2) lặp lại đến khi còn 3 mũi, P2tog, yo, K1.
- Tiếp tục đan rib tương tự các hàng trên đến khi được đoạn rib được 3-3-3 (4-4-4) cm thì hàng tiếp theo đan như sau: đan rib tại 48-52-56 (62-66-70) mũi đầu tiên, chiết 48-52-56 (62-66-70) mũi còn lại (mũi K chiết kiểu K, mũi P chiết kiểu P)
- Chuyển sang kim size chính, từ giờ chúng ta sẽ đan 2 mặt, bắt đầu từ mặt phải
- Đan 4 mũi garter (mặt phải đan K, mặt trái đan P), 12-14-15 (18-19-21) mũi đan trơn, đan theo họa tiết A1 (A2 hoặc A3 tùy theo size tương đương 16-16-18 (18-20-20) mũi, 12-14-15 (18-19-21) mũi đan trơn, 4 mũi garter
- Cứ tiếp tục đan như vậy, đến khi được 1 đoạn 1 cm thì giảm 1 mũi ở trước và sau 4 mũi garter tại đầu và cuối hàng theo cách giảm mũi 2 (đọc lại ở trên). Lặp lại hàng giảm trên sau mỗi 1-1-1½ (1½-1½-1½) cm 9-9-9 (10-10-10) lần nữa (còn 30-34-38 (42-46-50) mũi)
- Khi phần thân trước được 11-12-13 (15-16-17) cm, kết thúc tại mặt trái
- Đan tiếp 6 hàng garter
- HTT: K8, đưa số mũi vừa đan ra kim chờ, chiết 14-18-22 (26-30-34) mũi tiếp theo, K8
- Tiếp tục đan garter tại 8 mũi ở mỗi kim còn lại này (để làm dây dải yếm) đến khi được khoảng 18-25 cm (hoặc độ dài theo ý bạn) thì chiết mũi kết thúc và khâu mép dây vào lưng váy
- Các bạn có thể làm dây bện bằng len, hoặc dùng dây loại khác làm thắt lưng để xỏ qua các lỗ ở phần giữa eo đã tạo
Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong váy cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức)