Hướng dẫn đan mũ cho bé #2

ảnh: st
Dành cho bé từ 18 tháng đến 3 tuổi
I/ Nguyên liệu
- Len (chart gốc dùng len Lion Brand Wool-Ease Thick and Quick)
- Kim đan phù hợp với len của bạn, 1 kim vòng ngắn và 1 bộ kim 2 đầu cùng cỡ  (hoặc kim vòng dài để đan magic loop) (chart gốc dùng kim 9 mm)
(mẫu thử 9.5 mũi15 hàng đan trơn tương đương 10 cm)
- Đồ đánh dấu, đồ làm quả bông, kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi giảm K2tog
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
- Dùng kim vòng bắt 36 mũi
- H1: (K1, P1) lặp lại đến cuối hàng
- Lặp lại hàng trên cho đến khi nào được 1 đoạn 2,5 inches (1 inch = 2,54 cm) thì tiến hàng đan nối vòng, đánh dấu lại điểm bắt đầu
- Đan tất cả các hàng là các hàng K cho đến khi độ dài mũ được 6 inches tính từ lúc bắt mũi thì tiến hành giảm mũi như sau:
(các bạn có thể chuyển sang kim 2 đầu hoặc dùng kim vòng dài để đan magic loop sẽ dễ dàng hơn)
- H1: (K4, K2tog) lặp lại đến cuối hàng
- H2: K
- H3: (K3, K2tog) lặp lại đến cuối hàng
- H4: K
- H5: (K2, K2tog) lặp lại đến cuối hàng
- H6: K
- H7: (K1, K2tog) lặp lại đến cuối hàng
- H8: K2tog lặp lại đến cuối hàng
- H9: như H8
- Cắt len và dùng kim khâu len xỏ qua các mũi còn lại trên kim rồi thắt chặt, chốt mũi.
- Tiếp theo các bạn tiến hành làm dây mũ như sau: cắt 6 sợi len có độ dài khoảng 35 inches mỗi sợi, mỗi bên góc mũ tại phần chân mũ đan ban đầu các bạn xỏ qua 3 sợi, sau đó tiến hành bện 3 (như bện tóc) 1 đoạn khoảng 4 inches rồi buộc chốt lại, làm tương tự với bên còn lại
- Cuối cùng các bạn làm 1 quả bông và gắn vào đỉnh mũ
Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong mũ cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO’s Corner

(Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức)