Hướng dẫn đan găng tay (bao tay) #1

ảnh: st
Size: Trẻ em (Phụ nữ, Đàn ông)
- Chu vi bàn tay: 5½ (7¾, 9½) inches (1 inch = 2,54 cm)
- Chiều dài từ cổ tay đến đầu ngón tay: 6 (10½, 12) inches

I/ Nguyên liệu
- Len (chart gốc dùng len RED HEART® “Super Saver®”)
- Một bộ kim đan 2 đầu phù hợp với len của bạn, 1 bộ chính và 1 bộ phụ nhỏ hơn 1 cỡ (chart gốc dùng kim 3,5mm và 3,75mm)
(mẫu thử 18 mũi28 hàng đan trơn tương đương 10 cm)
- Đồ đánh dấu, kim chờ, kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi tăng M1
- Mũi giảm K2tog
- Chiết mũi
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
BAO TAY (làm 2 phần)
(trong bài mình chỉ hướng dẫn dùng 1 màu len, các bạn có thể cải màu hoặc đan xen kẽ màu tùy ý)
Cổ tay:
- Dùng kim nhỏ hơn, bắt 24 (36, 44) mũi, chia đều vào 3 kim 2 đầu, đánh dấu lại mũi bắt đầu và tiến hành đan nối vòng
- H1: (K2,P2) lặp lại đến cuối hàng
- Lặp lại hàng 1 đến khi được 1 đoạn 1¾ (3, 3½) inches
- Đổi sang kim lớn hơn, đan trơn (đan tất cả các hàng là hàng K) đến khi được 2¼ (4½, 5) inches tính từ lúc bắt mũi
Chia ngón cái:
- H1: K11 (17, 21), đánh dấu, K1, M1, K1, đánh dấu, K đến hết (25 (37, 45) mũi)
- H2 và tất cả các hàng chẵn: K
- H3: K11 (17, 21), M1, k3, M1, K tới hết (27 (39, 47) mũi)
- H5: K11 (17, 21), M1, k5, M1, K tới hết (29 (41, 49) mũi)
- H7: K11 (17, 21), M1, k7, M1, K tới hết (31 (43, 51) mũi)
Đối với riêng size phụ nữ và đàn ông:
- H9: K17 (21), M1, k9, M1, K tới hết (45 (53) mũi)
- H11: K17 (21), M1, k11, M1, K tới hết
- H13: K17 (21), M1, k13, M1, K tới hết
Đối với riêng size đàn ông:
- H15: K21, M1, k15, M1, K tới hết (59 mũi)
Đối với tất cả các size: (phần bao ngón)
- Hàng tiếp theo (HTT): K11 (17, 21), đưa 9 (15, 17) mũi tiếp theo ra kim chờ (ngón cái), bắt thêm 2 (1, 0) mũi, K tới hết (24 (35, 42) mũi)
- Tiếp tục đan trơn đến khi được 5 (9, 10½) inches tính từ lúc bắt mũi
Chúng ta tiến hành giảm mũi như sau:
- H1 và tất cả các hàng lẻ: K
- H2: *(K4 (5, 5), k2tog), lặp lại * đến hết (20 (30, 36) mũi)
- H4: *( K3 (4, 4), k2tog), lặp lại * đến hết (16 (25, 30) mũi)
- H6: *( K2 (3, 3), k2tog), lặp lại * đến hết (12 (20, 24) mũi)
Đối với riêng size trẻ em:
- H7: *(K1, K2tog), lặp lại * đến hết (8 mũi)
- H8: K2tog lặp lại đến hết (4 mũi)
Đối với riêng size phụ nữ và đàn ông:
- H8: *(K2, K2tog), lặp lại * đến cuối hàng (15 (18) mũi)
- H10: (K1, K2tog) lặp lại đến cuối hàng (10 (12) mũi)
- H12: K2tog lặp lại đến cuối hàng (5 (6) mũi)
Đối với tất cả các size:
- Cắt len, để lại 1 đoạn khoảng 6 inches và dùng kim khâu len xỏ qua các mũi còn lại trên kim và thắt chặt, chốt mũi
Các bạn quay trở lại đan ngón cái như sau:
- Chia 9 (15, 17) mũi ở kim chờ vào 3 kim 2 đầu, đan 1 hàng K và gẩy lên 1 mũi ở cuối hàng  (nằm giữa ngón cái và phần bao còn lại) (10 (16, 18) mũi)
- Tiếp tục đan trơn đến khi phần ngón cái được ¾ (1½, 1¾) inches
Đối với riêng size trẻ em:
- H1: K1, K2tog, K2, K2tog, K1, K2tog (7 mũi)
- H2: K
- H3: K2tog, K1, K2tog, K2tog (4 mũi)
Đối với riêng size phụ nữ:
- H1: (K2, K2tog) lặp lại đến cuối hàng (12 mũi)
- H2 và 4: K
- H3: (K1, K2tog) lặp lại đến cuối hàng (8 mũi)
- H5: K2tog lặp lại đến cuối hàng (4 mũi)
Đối với riêng size đàn ông:
- H1: [K2, k2tog, k1, k2tog] x2, K2, K2tog (13 mũi)
- H2 và 4: K
- H3: [K1, k2tog, k2tog] x2, K1, K2tog (8 mũi)
- H5: K2tog lặp lại đến cuối hàng (4 mũi)
Đối với tất cả các size:
- Cắt len, để lại khoảng 6 inches và dùng kim khâu len xỏ qua các mũi còn lại trên kim, thắt chặt rồi chốt mũi

Như vậy là các bạn đã đan xong găng tay
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO’s Corner
(Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức)