Hướng dẫn đan chân váy Caiden cho bé

ảnh: st
Dành cho bé 1 tuổi

I/ Nguyên liệu
- Len: 1 màu chính và 1 màu phụ (chart gốc dùng len chính là Lion Cotton-Ease màu nâu, len phụ là Bernat Bamboo Natural Brand)
- Kim đan phù hợp với len của bạn, 1 kim chính và 1 kim phụ size nhỏ hơn (chart gốc dùng kim US 8 và US 6)
- Kim móc để móc dây thắt lưng, kim khâu len, kéo, đồ đánh dấu
(mẫu thử 16 mũi22 hàng đan trơn dùng kim chính tương đương 10 cm)
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi giảm K2tog
- Mũi yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Chiết mũi
- Đan rib 2x2: hàng đầu tiên đan (K2, P2) lặp lại đến cuối hàng, các hàng sau mũi K đan K, mũi P đan P
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
Chân váy sẽ được đan từ dưới lên
- Dùng kim chính và len chính, bắt 72 mũi
- H1: K
- H2: P
- H3: *(K2tog x3, (yo, K1) x6, K2tog x3), lặp lại * 3 lần nữa
- H4: chuyển sang len phụ và đan 1 hàng K
- H5: K
- H6: chuyển về len chính và đan 1 hàng P
- H7: *(K2tog x3, (yo, K1) x6, K2tog x3, đánh dấu), lặp lại * 2 lần nữa, K2tog x3, (yo, K1) x6, K2tog x3
- H8: chuyển sang len phụ và đan 1 hàng K
- H9: K
- H10: chuyển về len chính và đan 1 hàng P
- H11: *(K2tog, K đến điểm đánh dấu), lặp lại * 3 lần nữa
- H12: P
- H13: K
- H14: P
- Lặp lại H11-14 8 lần nữa, trên kim còn 36 mũi
- Chuyển sang kim phụ, đan rib 2x2 8 hàng rồi chiết mũi kết thúc
- Cuối cùng các bạn khâu 2 bên mép váy lại, dùng kim móc móc 1 sợi dây khoảng 30 inches (1 inch = 2,54cm) để làm thắt lưng

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong chân váy cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức)