Hướng dẫn đan áo Ruffle Baby cho bé

ảnh: st
Size: 6 – 12 tháng

I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp với len của bạn (chart gốc dùng kim 4 mm)
(mẫu thử 20 mũi đan trơn tương đương 10 cm)
- Kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Mũi giảm K2tog
- Mũi K tbl: đan tương tự mũi K nhưng đâm kim ra phía sau chân mũi chứ không phải phía trước
- Chiết mũi
- Đan garter: đan K tất cả các hàng
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
- Bắt 68 mũi
- Đan garter 4 hàng
- Hàng tiếp theo (HTT): K6, yo, (K2, yo) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K2, yo, K2tog (tạo khuyết), K2
- HTT (mặt trái): K6, Ktbl, (P2, Ktbl) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: K6, P1, (K2, P1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: K7, (P2, K1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: K6, P1, (K2, P1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: K7, (P2, K1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: K6, P1, (K2, P1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: K hết
- HTT: K hết
- Đan thêm 3 hàng K nữa
- HTT (mặt phải): K6, yo, (K2, yo) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6 (trong bài gốc người viết nói khi đan đến cuối còn 7 mũi chứ không phải 6 nên đã chập 2 mũi đầu lại thành 1 bằng cách đan K2tog để vẫn còn 6 mũi)
- HTT: K6, Ktbl, (P2, Ktbl) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: K6, P1, (K2, P1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: K7, (p2, k1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: k6, p1, (k2, p1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: k7, (p2, k1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: k6, p1, (k2, p1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K2, yo, K2tog, K2
- Đan tiếp 5 hàng K
- HTT (mặt phải): K6, yo, (K2, yo) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6 (tương tự ở trên, còn 7 mũi chứ không phải 6 nên cũng giảm mũi như vậy)
- HTT: k6, ktbl, (p2, ktbl) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: k6, p1, (k2, p1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: k7, (p2, k1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: k6, p1, (k2, p1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: k7, (p2, k1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K6
- HTT: k6, p1, (k2, p1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, K2, yo, K2tog, K2
- Đan tiếp 5 hàng K
Phần bèo:
- HTT: K6, đưa 6 mũi vừa đan ra kim chờ (hoặc đồ đánh dấu), p2, (yo, k1, p4) lặp lại đến khi còn 9 mũi, yo, k1, p2, đưa 6 mũi còn lại ra kim chờ
- HTT: đan K mũi K, đan P mũi P và mũi yo
- HTT: p2, (yo, k2, p4) lặp lại đến khi còn 4 mũi, yo, K2, P2
- HTT: đan K mũi K, đan P mũi P và mũi yo
- HTT: p2, (yo,k3, p4) lặp lại đến khi còn 5 mũi, yo, K3, P2
- HTT: đan K mũi K, đan P mũi P và mũi yo
- HTT: p2, (yo, k4, p4) lặp lại đến khi còn 6 mũi, yo, K4, P2
- HTT: đan K mũi K, đan P mũi P và mũi yo
- Chiết mũi kết thúc phần bèo
- Tại mặt phải, đưa 6 mũi đầu tiên ở kim chờ vào kim, gẩy lên 26 mũi ở các mũi P tại mặt trái phần chân bèo, bắt thêm 5 mũi, bỏ qua 40 mũi tiếp theo, gẩy tiếp 61 mũi, bắt thêm 5 mũi, bỏ qua 40 mũi tiếp theo, gẩy tiếp 26 mũi, với 6 mũi ở kim chờ còn lại, ta đan K2, yo, K2tog, K2
- HTT: K6, P đến khi còn 6 mũi, K6
- Tiếp tục đan trơn (mặt phải đan K, mặt trái đan P), 6 mũi đầu và 6 mũi cuối hàng nào cũng đan K, đến khi áo được 24- 25 cm tính từ lúc bắt mũi ban đầu (các bạn có thể làm độ dài khác tùy ý), sau đó đan phần bèo tương tự ở trên (hoặc đơn giản hơn, đan 6 hàng garter) rồi chiết mũi kết thúc
- Cuối cùng các bạn tiến hành khâu cúc để hoàn thiện sản phẩm

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong áo cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO’s Corner
(Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức)