Hướng dẫn đan áo gile đơn giản cho cả nam và nữ

ảnh: st
Size: XS/S, M, L, XL, 2/3XL, 4/5XL
Tương ứng vòng ngực: 71-86.5, 91.5-96.5, 101.5-106.5, 112-117, 122-137, 142-157.5 cm
Ngực áo: 96.5, 106.5, 117, 127, 139.5, 160 cm

I/ Nguyên liệu
- Len (chart gốc dùng len Patons® CanadianaTM (3.5 oz/100 g; 205 yds/187 m) tương ứng 4-4-5-5-6-6 cuộn)
- Kim đan phù hợp với len của bạn, 1 kim chính và 1 kim phụ nhỏ hơn 1 cỡ (chart gốc dùng kim 4 và 4.5 mm)
(mẫu thử 20 mũi26 hàng đan trơn tương đương 10 cm)
- Kim chờ, đồ đánh dấu, kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi giảm SSK, K2tog, P2tog
- Chiết mũi
- Đan trơn: mặt phải đan K, mặt trái đan P
- Đan rib 2x2: hàng đầu tiên đan (K2, P2) lặp lại đến cuối hàng, các hàng sau K đan K, P đan P
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
THÂN SAU
- **Dùng kim nhỏ hơn bắt 94 (102-110-122-134-154) mũi
- H1 (mặt phải): (K2, P2) lặp lại đến hết
- H2: (P2, K2) lặp lại đến hết
- Lặp lại 2 hàng trên đến khi được 1 đoạn 6 cm, kết thúc tại hàng tương tự hàng 2, đồng thời tăng 1 (3-5-3-3-3) mũi chia đều cho hàng cuối cùng (95 (105-115-125-137-157) mũi)
- Chuyển sang kim chính và đan trơn đến khi áo được 40.5 (40.5-40.5-42-43-44.5) cm (đối với Nữ) hoặc 42 (42-42-44.5-45.5-45.5) cm (đối với Nam) (chiều dài tính từ lúc bắt mũi), kết thúc tại mặt trái (hàng P)
- Chiết nách: chiết 8 (10-12-13-10-13) mũi đầu tiên của 2 (2-2-2-4-4) hàng tiếp theo (79 (85-91-99-97-105) mũi)
Tiếp theo chúng ta tiến hành đan như sau:
- H1 (mặt phải): K2, SSK, K tới khi còn 4 mũi, K2tog, K2
- H2: P **
- Lặp lại 2 hàng trên 7 (9-10-12-10-11) lần nữa (63 (65-69-73-75-81) mũi)
- Tiếp tục đan trơn đến khi phần nách được 21.5 (23-24-24-25.5-26.5) cm, kết thúc tại mặt trái (hàng P)
- Chiết vai: chiết 7 (7-8-9-9-10) mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo, tiếp tục chiết 8 (8-9-9-10-11) mũi đầu tiên của 2 hàng sau đó, đưa 33 (35-35-37-37-39) mũi còn lại ra kim chờ
THÂN TRƯỚC
- Làm tương tự từ ** đến ** như của thân trước
- Lặp lại 2 hàng cuối 5 lần nữa (67 (73-79-87-85-93) mũi)
- Chia cổ:
- H1 (mặt phải): K2, SSK, K27 (30-33-37-36-40), K2tog, quay lại và đan tiếp hàng sau, số mũi còn lại chưa đan đưa ra kim chờ
- H2: P
- H3: K2, SSK, K đến khi còn 2 mũi, K2tog
- H4: P
- Lặp lại 2 hàng cuối 0 (2-3-5-3-4) lần nữa (29 (28-29-29-32-34) mũi)
- Tiếp tục giảm 1 mũi tại phẩn cổ ở các hàng thuộc mặt phải (dùng mũi K2tog, mặt trái đan bình thường) cho đến khi còn 17 (18-21-21-22-26) mũi, sau đó tiếp tục đan 3 hàng bình thường rồi lại tiếp tục giảm 1 mũi tại phần cổ tương tự các mũi giảm trước, lặp lại 4 hàng này 14 (14-16-17-18-20) lần nữa
- Sau đó đan trơn bình thường không giảm đến khi phần nách được 21.5 (23-24-24-25.5-26.5) cm, kết thúc tại mặt trái
- Chia vai: Chiết 7 (7-8-9-9-10) mũi đầu tiên của hàng tiếp theo, hàng sau đan P, tiếp tục chiết 8 (8-9-9-10-11) mũi còn lại
Chúng ta chuyển sang đan số mũi còn lại của thân trước đã đưa ra kim chờ trước đó
- Tại mặt phải, đưa mũi đầu tiên ra đồ giữ mũi, nối len, SSK, K đến khi còn 4 mũi, K2tog, K2
- Hàng tiếp theo (HTT): P
- HTT: SSK, K đến khi còn 4 mũi, K2tog, K2
- HTT: P
- Lặp lại 2 hàng cuối 0 (2-3-5-3-4) lần nữa (29 (28-29-29-32-34) mũi)
- Tiếp tục giảm 1 mũi tại phẩn cổ ở các hàng thuộc mặt phải (dùng mũi SSK, mặt trái đan bình thường) cho đến khi còn 17 (18-21-21-22-26) mũi, sau đó tiếp tục đan 3 hàng bình thường rồi lại tiếp tục giảm 1 mũi tại phần cổ tương tự các mũi giảm trước, lặp lại 4 hàng này 14 (14-16-17-18-20) lần nữa
- Sau đó đan trơn bình thường không giảm đến khi phần nách được 21.5 (23-24-24-25.5-26.5) cm, kết thúc tại mặt phải
- Chia vai: Chiết 7 (7-8-9-9-10) mũi đầu tiên của hàng tiếp theo, hàng sau đan K, tiếp tục chiết 8 (8-9-9-10-11) mũi còn lại
HOÀN THIỆN
- Áp 2 thân vào nhau và khâu mép vai bên phải
- Viền cổ: tại mặt phải, dùng kim nhỏ hơn gẩy lên 46 (50-54-54-54-58) mũi theo phần cổ thân trước bên trái, K1 tại mũi đưa ra đồ giữ mũi trước đó (đánh dấu lại vị trí này), tiếp tục gẩy 46 (50-54-54-54-58) mũi theo phần cổ thân trước bên phải, K33 (35-35-37-37-39) mũi tại các mũi còn lại của thân sau (giảm 1 mũi tại chính giữa) (125 (133-141-145-145-153) mũi)
- H1 (mặt trái): (P2, K2) lặp lại 18 (19-20-21-21-22) lần, P2tog, P1 (mũi chính giữa đã đánh dấu), P2tog, (K2, P2) lặp lại đến cuối hàng
- H2: (K2, P2) lặp lại đến khi còn 3 mũi trước mũi chính giữa, K1, P2tog, K1, P2tog, K1, (P2, K2) lặp lại đến hết
- H3: (P2, K2) lặp lại đến khi còn 2 mũi trước mũi chính giữa, K2tog, P1, K2tog, (K2, P2) lặp lại đến hết
- Lặp lại 2 hàng cuối 3 lần nữa rồi chiết mũi kết thúc (mũi K chiết K, mũi P chiết P)
- Các bạn tiến hành khâu nốt phần vai bên trái lại
- Viền nách: tại mặt phải, dùng kim nhỏ hơn gẩy lên 110 (118-122-126-134-142) mũi theo viền nách, đan 7 hàng rib 2x2 rồi chiết mũi kết thúc
- Làm tương tự với nách còn lại rồi khâu thân 2 bên lại

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong việc đan 1 chiếc áo gile cơ bản
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO’s Corner
(Vui lòng không copy dưới mọi hình thức)