Hướng dẫn đan áo gile đơn giản cho cả nam và nữ

ảnh: st
Size: XS/S, M, L, XL, 2/3XL, 4/5XL
Tương ứng vòng ngực: 71-86.5, 91.5-96.5, 101.5-106.5, 112-117, 122-137, 142-157.5 cm
Ngực áo: 96.5, 106.5, 117, 127, 139.5, 160 cm

I/ Nguyên liệu
- Len (chart gốc dùng len Patons® CanadianaTM (3.5 oz/100 g; 205 yds/187 m) tương ứng 4-4-5-5-6-6 cuộn)
- Kim đan phù hợp với len của bạn, 1 kim chính và 1 kim phụ nhỏ hơn 1 cỡ (chart gốc dùng kim 4 và 4.5 mm)
(mẫu thử 20 mũi26 hàng đan trơn tương đương 10 cm)
- Kim chờ, đồ đánh dấu, kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi giảm SSK, K2tog, P2tog
- Chiết mũi
- Đan trơn: mặt phải đan K, mặt trái đan P
- Đan rib 2x2: hàng đầu tiên đan (K2, P2) lặp lại đến cuối hàng, các hàng sau K đan K, P đan P
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
THÂN SAU
- **Dùng kim nhỏ hơn bắt 94 (102-110-122-134-154) mũi
- H1 (mặt phải): (K2, P2) lặp lại đến hết
- H2: (P2, K2) lặp lại đến hết
- Lặp lại 2 hàng trên đến khi được 1 đoạn 6 cm, kết thúc tại hàng tương tự hàng 2, đồng thời tăng 1 (3-5-3-3-3) mũi chia đều cho hàng cuối cùng (95 (105-115-125-137-157) mũi)
- Chuyển sang kim chính và đan trơn đến khi áo được 40.5 (40.5-40.5-42-43-44.5) cm (đối với Nữ) hoặc 42 (42-42-44.5-45.5-45.5) cm (đối với Nam) (chiều dài tính từ lúc bắt mũi), kết thúc tại mặt trái (hàng P)
- Chiết nách: chiết 8 (10-12-13-10-13) mũi đầu tiên của 2 (2-2-2-4-4) hàng tiếp theo (79 (85-91-99-97-105) mũi)
Tiếp theo chúng ta tiến hành đan như sau:
- H1 (mặt phải): K2, SSK, K tới khi còn 4 mũi, K2tog, K2
- H2: P **
- Lặp lại 2 hàng trên 7 (9-10-12-10-11) lần nữa (63 (65-69-73-75-81) mũi)
- Tiếp tục đan trơn đến khi phần nách được 21.5 (23-24-24-25.5-26.5) cm, kết thúc tại mặt trái (hàng P)
- Chiết vai: chiết 7 (7-8-9-9-10) mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo, tiếp tục chiết 8 (8-9-9-10-11) mũi đầu tiên của 2 hàng sau đó, đưa 33 (35-35-37-37-39) mũi còn lại ra kim chờ
THÂN TRƯỚC
- Làm tương tự từ ** đến ** như của thân trước
- Lặp lại 2 hàng cuối 5 lần nữa (67 (73-79-87-85-93) mũi)
- Chia cổ:
- H1 (mặt phải): K2, SSK, K27 (30-33-37-36-40), K2tog, quay lại và đan tiếp hàng sau, số mũi còn lại chưa đan đưa ra kim chờ
- H2: P
- H3: K2, SSK, K đến khi còn 2 mũi, K2tog
- H4: P
- Lặp lại 2 hàng cuối 0 (2-3-5-3-4) lần nữa (29 (28-29-29-32-34) mũi)
- Tiếp tục giảm 1 mũi tại phẩn cổ ở các hàng thuộc mặt phải (dùng mũi K2tog, mặt trái đan bình thường) cho đến khi còn 17 (18-21-21-22-26) mũi, sau đó tiếp tục đan 3 hàng bình thường rồi lại tiếp tục giảm 1 mũi tại phần cổ tương tự các mũi giảm trước, lặp lại 4 hàng này 14 (14-16-17-18-20) lần nữa
- Sau đó đan trơn bình thường không giảm đến khi phần nách được 21.5 (23-24-24-25.5-26.5) cm, kết thúc tại mặt trái
- Chia vai: Chiết 7 (7-8-9-9-10) mũi đầu tiên của hàng tiếp theo, hàng sau đan P, tiếp tục chiết 8 (8-9-9-10-11) mũi còn lại
Chúng ta chuyển sang đan số mũi còn lại của thân trước đã đưa ra kim chờ trước đó
- Tại mặt phải, đưa mũi đầu tiên ra đồ giữ mũi, nối len, SSK, K đến khi còn 4 mũi, K2tog, K2
- Hàng tiếp theo (HTT): P
- HTT: SSK, K đến khi còn 4 mũi, K2tog, K2
- HTT: P
- Lặp lại 2 hàng cuối 0 (2-3-5-3-4) lần nữa (29 (28-29-29-32-34) mũi)
- Tiếp tục giảm 1 mũi tại phẩn cổ ở các hàng thuộc mặt phải (dùng mũi SSK, mặt trái đan bình thường) cho đến khi còn 17 (18-21-21-22-26) mũi, sau đó tiếp tục đan 3 hàng bình thường rồi lại tiếp tục giảm 1 mũi tại phần cổ tương tự các mũi giảm trước, lặp lại 4 hàng này 14 (14-16-17-18-20) lần nữa
- Sau đó đan trơn bình thường không giảm đến khi phần nách được 21.5 (23-24-24-25.5-26.5) cm, kết thúc tại mặt phải
- Chia vai: Chiết 7 (7-8-9-9-10) mũi đầu tiên của hàng tiếp theo, hàng sau đan K, tiếp tục chiết 8 (8-9-9-10-11) mũi còn lại
HOÀN THIỆN
- Áp 2 thân vào nhau và khâu mép vai bên phải
- Viền cổ: tại mặt phải, dùng kim nhỏ hơn gẩy lên 46 (50-54-54-54-58) mũi theo phần cổ thân trước bên trái, K1 tại mũi đưa ra đồ giữ mũi trước đó (đánh dấu lại vị trí này), tiếp tục gẩy 46 (50-54-54-54-58) mũi theo phần cổ thân trước bên phải, K33 (35-35-37-37-39) mũi tại các mũi còn lại của thân sau (giảm 1 mũi tại chính giữa) (125 (133-141-145-145-153) mũi)
- H1 (mặt trái): (P2, K2) lặp lại 18 (19-20-21-21-22) lần, P2tog, P1 (mũi chính giữa đã đánh dấu), P2tog, (K2, P2) lặp lại đến cuối hàng
- H2: (K2, P2) lặp lại đến khi còn 3 mũi trước mũi chính giữa, K1, P2tog, K1, P2tog, K1, (P2, K2) lặp lại đến hết
- H3: (P2, K2) lặp lại đến khi còn 2 mũi trước mũi chính giữa, K2tog, P1, K2tog, (K2, P2) lặp lại đến hết
- Lặp lại 2 hàng cuối 3 lần nữa rồi chiết mũi kết thúc (mũi K chiết K, mũi P chiết P)
- Các bạn tiến hành khâu nốt phần vai bên trái lại
- Viền nách: tại mặt phải, dùng kim nhỏ hơn gẩy lên 110 (118-122-126-134-142) mũi theo viền nách, đan 7 hàng rib 2x2 rồi chiết mũi kết thúc
- Làm tương tự với nách còn lại rồi khâu thân 2 bên lại

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong việc đan 1 chiếc áo gile cơ bản
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO’s Corner
(Vui lòng không copy dưới mọi hình thức)
Hướng dẫn đan áo gile đơn giản cho cả nam và nữ Hướng dẫn đan áo gile đơn giản cho cả nam và nữ Reviewed by Hanh Pham on December 21, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.