Hướng dẫn đan váy cho bé #1

ảnh: st
Dành cho bé 6 tháng (12 tháng, 18 tháng, 2 tuổi, 4 tuổi)
Tương ứng vòng ngực: 17 (18, 19, 21, 23) inches (1 inch = 2,54 cm)
Vòng ngực váy: 18 (19, 20, 22, 24) inches

I/ Nguyên liệu
- Len (chart gốc dùng len TLC Baby 53/4 (6, 61/4, 61/2, 63/4) oz, Bright Pink)
- Kim đan vòng phù hợp với len của bạn, 1 kim đan váy và 1 kim nhỏ hơn đan thân trên (chart gốc dùng kim US 6 và US 5)
(mẫu thử 20 mũi tương ứng 10 cm, 40 hàng đan hạt gạo tương ứng 10 cm khi dùng kim nhỏ hơn)
- 1 cúc áo, kim khâu len, kéo, kim chờ, đồ đánh dấu
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Mũi giảm K2tog
- Mũi giảm P2tog
- Chiết mũi
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
ĐAN THÂN:
- Dùng kim lớn hơn bắt 144 (168, 168, 192, 204) mũi và tiến hàng đan nối vòng, đánh dấu lại điểm bắt đầu
- Đan 1 hàng K, 1 hàng P và tiếp tục đan như sau:
- H1 & 2: K
- H3: *( K2tog x2, (yo, K1) x4, K2tog x2), lặp lại * đến hết (chia thành 12 (14, 14, 16, 17) cụm)
- H4: P
- Lặp lại H1-4 cho đến khi được độ dài 9 (10, 10-1/2, 11, 11-1/2) inches, kết thúc tại hàng tương tự H3
- Giảm thân trên: P0 (0, 7, 2, 7), [P2tog, P1] 0 (1, 0, 3, 0) lần, [P2tog, P1, P2tog, P1, P2tog] 18 (0, 0, 0, 0) lần, [P2tog, P2tog, P2tog, P2tog, P1] 0 (18, 17, 19, 21) lần, [P2tog, P1] 0 (1, 0, 3, 0) lần, P0 (0, 8, 1, 8) (90 (94, 100, 110, 120) mũi)
- Đổi sang kim nhỏ hơn để đan tiếp, bắt đầu bằng 1 hàng K, đan 6 (6, 8, 8, 10) hàng hạt gạo (1 hàng K, 1 hàng P xen kẽ)
- Chia thân trước – sau: K45 (47, 50, 55, 60), quay lại đan tiếp hàng sau đồng thời đưa số mũi còn lại trên kim ra kim chờ, phần đan tiếp là thân sau, phần mũi trên kim chờ là thân trước
- Từ giờ chúng ta sẽ chuyển sang đan 2 mặt, các bạn tiếp tục đan tất cả các hàng là hàng K cho đến khi phần thân sau được 4 (4-1/4, 4-1/2, 4-3/4, 5-1/4) inches tính từ lúc bắt đầu đan 2 mặt, kết thúc tại bằng 1 hàng đan mặt trái
- Chia cổ thân sau: K13 (14, 15, 18, 20), dùng cuộn len khác để đan tiếp và chiết 19 (19, 20, 19, 20) tiếp theo, K đến hết
- Từ đây chúng ta sẽ đan đồng thời 2 bên vai, chiết mỗi bên mép phía cổ 2 mũi cho đến khi còn 9 (10, 11, 12, 12) mũi mỗi bên thì chiết mũi kết thúc.
- Thân trước: đan tương tự thân sau cho đến khi cách chỗ chia cổ của thân sau 6 hàng thì dừng lại, kết thúc bằng 1 hàng đan tại mặt trái
- Chia cổ thân trước: K19 (20, 21, 24, 26), dùng cuộn len khác để đan tiếp và chiết 7 (7, 8, 7, 8) mũi tiếp theo, K đến hết
- Từ đây chúng ta sẽ đan đồng thời 2 bên vai, chiết mỗi bên mép phía cổ 2 mũi cho đến khi còn 9 (10, 11, 12, 12) mũi mỗi bên thì chiết mũi kết thúc.
ĐAN TAY:
- Dùng kim nhỏ hơn bắt 48 (48, 50, 54, 60) mũi
- H1 (mặt phải): K
- H2: P
- H3: K0 (0, 1, 3, 0), *([K2tog] x2, [yo, K1] x4, [K2tog] x2), lặp lại * tới khi còn 0 (0, 1, 3, 0) mũi, K0 (0, 1, 3, 0)
- H4: K
- Lặp lại 4 hàng trên 2 (2, 2, 3, 3) lần nữa sau đó đan 4 (4, 4, 6, 6) hàng K rồi chiết mũi kết thúc.
VIỀN CỔ:
- Khâu mép vai phải. Dùng kim nhỏ hơn bắt 4 mũi, sau đó bắt đầu từ góc trái thân trước phần cổ, gẩy lên 60 (62, 64, 68, 72) mũi chia đều cho vòng quanh cổ (64 (66, 68, 72, 76) mũi), đan 2 hàng K (đan 2 mặt chứ không phải đan nối vòng)
- HTT (tạo khuyết): K đến khi còn 4 mũi, K2tog, yo, K2
- HTT: K hết rồi chiết mũi kết thúc tại mặt trái
- Khâu mép vai trái, khâu cúc vào phần thân sau bên trái cho khớp với khuyết áo
- Cuối cùng các bạn khâu tay và ráp vào thân (ráp tại phần chiết kết thúc của tay)

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong váy cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức)