Hướng dẫn móc mũ cáo Sly Fox cho bé

ảnh: st
I/ Nguyên liệu
- Len chính màu cam (chart gốc dùng 1 cuộn Vanna’s Choice màu brick)
- 1 ít len trắng và xám đậm cùng loại
- Kim móc phù hợp với len của bạn, 1 kim chính và 1 kim phụ nhỏ hơn 1 cỡ (chart gốc dùng kim 4mm và 5mm)
(mẫu thử 14 mũi kép6 hàng kép tương đương 10cm với kim chính)
- Kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi móc cần biết
- Cách cầm kim và lấy mũi
- ch: mũi bính
- Mũi móc kép DC
- Mũi giảm DC2tog: móc 2 mũi móc kép chung đầu thành 1 mũi
- Mũi đơn SC
- Mũi giảm SC2tog: móc 2 mũi đơn chung đầu thành 1 mũi
- Vòng chỉ ma thuật
- Mũi trượt
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
- Dùng kim lớn hơn tạo vòng chỉ ma thuật, lấy lên 3 bính (tương đương 1 DC) và móc tiếp 11 mũi kép, kết hàng tại mũi bính thứ 3 của 3 mũi lấy lên ở đầu hàng (12 DC)
- H2: ch 3, 1 DC vào cùng chân mũi đã lấy lên 3 mũi trước đó, 2 DC trên mỗi chân mũi, kết hàng tương tự H1 (24 DC)
- H3: ch 3, 2 DC vào chân mũi tiếp theo, *(DC1, 2 DC trên cùng chân mũi tiếp theo), lặp lại * đến cuối hàng, kết hàng tương tự các hàng trước (36)
- H4: ch 3, DC1, 2 DC vào chân mũi tiếp theo, *(DC2, 2 DC trên cùng 1 chân mũi tiếp theo), lặp lại * đến cuối hàng, kết hàng tương tự các hàng trước (48)
- H5: ch 3, DC7, (3 mũi trên cùng chân mũi, DC15) x2, 3 DC trên cùng chân mũi, DC7, kết hàng (54)
- H6: ch 3, DC8, (3 DC trên cùng chân mũi, DC17) x2, 3 DC trên cùng chân mũi, DC8, kết hàng (60)
- H7: ch 3, DC9, (3 DC trên cùng chân mũi, DC19) x2, 3 DC trên cùng chân mũi, DC9, kết hàng (66)
- H8: ch 3, DC10, (3 DC trên cùng chân mũi, DC21) x2, 3 DC trên cùng chân mũi, DC10, kết hàng (72)
- H9: ch 3, DC2tog, DC9, (3 DC trên cùng chân mũi, DC9, DC2tog, DC1, DC2tog, DC9) x2, 3 DC trên cùng chân mũi, DC9, DC2tog, kết hàng (72)
- H10 – 11: như H9
- H12 – 13: như H9, nhưng từ sau mũi giảm thứ 3 đến trước mũi giảm tiếp sau đó các bạn sẽ dùng len trắng, sau đó lại tiếp tục dùng len cam để móc tiếp đến cuối hàng (khi móc len khác màu nếu không muốn cắt len thì sợi len của màu còn lại các bạn có thể móc đè ở phía dưới hàng để giấu len, đến khi cần thì dùng để móc tiếp)
- H14: móc 1 hàng SC với len trắng, tại mũi DC chính giữa của các mũi tăng ở hàng dưới các bạn móc như sau: (SC1, ch 2, SC1) trên cùng chân mũi đó, kết hàng tại mũi đơn đầu tiên của hàng và cắt len kết thúc
Móc tai (2 cái):
+ Tai sau (2 cái):
- Dùng len cam, ch 10
- H1: SC tại chân mũi thứ 2 tính từ mũi chân kim và móc tiếp 1 mũi đơn tại mỗi chân mũi sau đó đến hết hàng, ch 1 (9)
- H2: SC2tog, SC5, SC2tog, ch 1 (7)
- H3: SC tại mỗi chân mũi, ch 1 (7)
- H4: SC2tog, SC3, SC2tog, ch 1 (5)
- H5: SC tại mỗi chân mũi, ch 1 (5)
- H6: SC2tog, SC1, SC2tog, ch 1 (3)
- H7: SC tại mỗi chân mũi, ch 1 (3)
- H8: SC2tog, SC1, ch1 (2)
- H9: SC2tog (1)
- Ch 1, SC9 dọc theo mép sản phẩm từ đỉnh xuống chân, tại góc tai đầu tiên ch 3, SC9 tại các mũi bính bắt đầu của phần tai, đến góc tiếp theo tiếp tục ch 3, SC9 dọc theo mép tai còn lại, SC tại mũi SC2tog của H9, ch 3, SC tại cùng chân mũi đã lấy lên 3 bính, kết hàng tại mũi đơn đầu tiên đã móc của viền.
+ Tai trước (2 cái):
- Làm tương tự tai sau nhưng từ H2 – 9 các bạn dùng len trắng, khi móc viền vòng quanh tai sau H9 thì các bạn lại chuyển về len cam, để lại 1 đoạn len dài sau khi kết thúc
+ Áp 2 phần của tai vào nhau và khâu lại, sau đó khâu vào mũ
Mũi và mắt:
- Dùng kim nhỏ hơn tạo vòng chỉ ma thuật 6 mũi đơn, kết hàng tại mũi đơn đầu tiên của vòng
- H2: ch 1, 2 SC tại cùng chân mũi vừa lấy bính lên, tiếp tục móc 2 SC tại mỗi mũi tiếp theo, kết hàng tương tự hàng trước và chốt mũi, cắt len để lại 1 đoạn dài để khâu vào mũ
- Riêng với mắt, các bạn móc thêm 1 vòng mũi trượt rồi trượt rồi mới chốt mũi và cắt len để khâu vào mũ

Như vậy là các bạn đã móc xong mũ cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^


* Lưu ý: Nếu muốn tăng giảm kích cỡ mũ, các bạn dựa vào hàng từ 1-9 để thay đổi thêm bớt sao cho hợp lý, mũ trong bài tác giả làm cho bé 5 tuổi nhưng kích cỡ đầu lớn, ngang với bé 8 tuổi, các bạn có thể tham khảo thêm họ viết trong bài gốc để biết chi tiết. Ngoài ra mình thấy cách nhanh nhất là chúng ta có thể thay đổi kích cỡ của len và kim cũng sẽ thay đổi đến kích cỡ của mũ J

Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức)