Hướng dẫn đan áo nơ cổ thuyền cho người lớn

ảnh: st
Size S (M, L)
- Vòng ngực: 86.5 (96.5, 106.5) cm
- Dài áo: 48.5 (51, 53.5) cm
I/ Nguyên liệu
- Len (chart gốc dùng 10 (11, 12) cuộn len Filatura Di Crosa ZARA 100% extrafine merino wool mã màu #1503 olive (1.75 oz/50g; 137yds/125m))
- Kim đan phù hợp len của bạn (chart gốc dùng kim 4mm)
(mẫu thử 20 mũi và 28 hàng đan trơn tương đương 10 cm; 29 mũi và 28 hàng đan rib 2x2 tương đương 10 cm)
- Đồ đánh dấu, kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi giảm K2tog
- Mũi tăng (các bạn có thể áp dụng nhiều kiểu khác nhau tùy ý, ví dụ K inc, M1, …)
- Chiết mũi
- Đan rib 1x1 (số mũi chia hết cho 2 +1 (chỉ áp dụng trong bài này)): hàng đầu tiên đan (K2, P2) đến hết, các hàng sau K đan K, P đan P
- Đan rib 2x2 (số mũi chia hết cho 4 +2 (chỉ áp dụng trong bài này)): hàng đầu tiên đan (K2, P2) đến hết, các hàng sau K đan K, P đan P
- Đan hạt gạo: đan K tất cả các hàng
- Đan trơn: mặt phải đan K mặt trái đan P
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
* Đan thân trước và sau: (2 thân đan như nhau)
- Bắt 86 (96, 106) mũi
- Đan trơn 8 hàng
- Đan hạt gạo 2 hàng
- Đan trơn 8 hàng
- Hàng tiếp theo (hàng giảm mũi tại mặt phải): K20, k2tog, K đến khi còn 22 mũi, ssk, k20
- *(Tiếp tục đan trơn 7 hàng và thực hiện hàng giảm mũi tương tự như trên tại hàng thứ 8), lặp lại * 3 lần nữa (76 (86, 96) mũi)
- *(Đan trơn 5 hàng tiếp theo, tại hàng thứ 6 tăng 1 mũi ở đầu hàng và 1 mũi cuối hàng), lặp lại * 4 lần nữa (86 (96, 106) mũi)
- Đan trơn đến khi độ dài áo tính từ 2 hàng đan hạt gạo ban đầu được 12 (12½, 13) inch (1 inch = 2,54 cm)
Chiết raglan:
- Chiết 5 mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo
- Hàng giảm mũi (mặt phải): K2, k2tog, K đến khi còn 4 mũi, ssk, k2
- Tiếp tục đan trơn, lặp lại hàng giảm mũi như trên tại các hàng ở mặt phải thêm 21 (25, 29) lần nữa, đưa 32 (34, 36) mũi còn lại ra kim chờ
* Đan tay:
- Bắt 58 (60, 62) mũi
- Đan rib 2x2 khoảng 5 inch, trong khi đan tăng 1 mũi ở đầu và 1 mũi ở cuối mỗi hàng thứ 6 (tức là đan 5 hàng bình thường, tăng mũi ở hàng thứ 6) thêm 14 (16, 18) lần nữa, vẫn giữ cách đan rib 2x2 tại các mũi tăng (86 (92 98) mũi)
- Tiếp tục đan rib 2x2 nhưng không tăng mũi nữa cho đến khi độ dài tay được 17 (18, 18) inch, kết thúc tại mặt trái
- Chiết raglan tương tự như thân trước và thân sau, đưa 32 (30, 28) mũi còn lại ra kim chờ

* Hoàn thiện sản phẩm:
- Các bạn khâu 2 mép tay, 2 mép áo và ráp phần chiết raglan vào nhau
- Tại thân trước và thân sau, bạn gập gấu lại tại vị trí 2 hàng đan hạt gạo, gập vào bên trong và khâu cố định vào mặt trái
- Tiếp theo tại các mũi ở tay và thân còn trên kim chờ, các bạn đưa vào kim vòng theo thứ tự như sau: đưa số mũi ở lưng vào, đánh dấu, tay đầu tiên, đánh dấu, thân trước, đánh dấu, tay còn lại, đánh dấu, sau đó tiến hành đan nối vòng và tiếp tục đan rib 2x2, giảm 1 mũi theo kiểu K2tog tại mũi đánh dấu (chỗ đánh dấu nằm giữa 2 mũi, chúng ta sẽ đan K2tog vào 2 mũi đó - giảm tổng cộng 4 mũi tại 4 điểm đánh dấu và chỉ giảm tại hàng đầu tiên này)
-Tiếp tục đan rib 2x2 cho đến khi phần cổ này được 2 inch thì chiết mũi kết thúc (mũi K chiết theo kiểu K và mũi P chiết theo kiểu P)
* Đan nơ: (làm 2 cái)
- Bắt 12 mũi, đan trơn 1 đoạn 7,5 inch, chiết mũi và khâu 2 mép đầu và cuối lại
- Bắt 5 mũi, đan rib 1x1 khoảng 1,5 inch, chiết mũi và bó vòng quanh đoạn giữa của phần thân nơ đã đan ở trên và khâu 2 mép đầu và cuối lại tạo nút thắt của nơ
- Sau khi làm xong các bạn khâu nơ vào cổ tay

Như vậy là các bạn đã đan xong áo
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức)