Hướng dẫn đan váy Wee Susan cho bé

ảnh: st
Dành cho bé từ 0-3 tháng
I/Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp cỡ len của bạn (chart gốc dùng kim 3,75 mm)
(mẫu thử 22 mũi đan trơn tương đương 10 cm)
- Kim khâu len, kéo, cúc áo
II/Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Mũi tăng Kfb (tương đương mũi tăng K inc trong video hướng dẫn)
- Mũi giảm K2tog
- pm: đánh dấu
- m: chỗ đánh dấu
- sm: chuyển đánh dấu
- rm: bỏ đánh dấu
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/Cách thực hiện
- Bắt 63 mũi
- H1 (mặt trái): K
- H2: P
- H3: K
- H4: K4, (yo, K2tog) lặp lại đến khi còn 4 mũi, yo, K4 (64 mũi)
- H5: K4, P6, pm, P12, pm, P20, pm, P12, pm, P6, K4
- H6 (tạo khuyết): K2, yo, K2tog, (K đến m, yo, sm, K1, yo) x4, K tới hết (tăng 8 mũi)
- H7: K4, P đến khi còn 4 mũi, K4
- H8: (K đến m, yo, sm, K1, yo) x4, K tới hết
- H9: K4, P đến khi còn 4 mũi, K4
- Lặp lại H8 và H9 4 lần nữa
- Lặp lại H6 và H7 1 lần
- Lặp lại H8 và H9 thêm 5 lần nữa (152 mũi)
Tại hàng tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đan nối vòng tại mặt phải như sau:
- Đưa 4 mũi cuối cùng của hàng ra kim 2 đầu và đặt phía sau 4 mũi đầu tiên của hàng tiếp theo, đan 1 mũi K xuyên qua mũi đầu tiên của kim chờ và kim chính, tiếp tục đan 1 mũi K xuyên qua mũi thứ 2 của kim chờ và kim chính, làm tương tự với 2 mũi còn lại, các bạn đã nối được vòng (kiểu chồng 2 mép lên nhau ý J), chúng ta còn 148 mũi, các bạn đánh dấu lại mũi bắt đầu của các hàng tiếp theo, các chỗ đánh dấu cũ vẫn giữ nguyên
          Bây giờ chúng ta sẽ đan tiếp như sau:
- H1: (K tới trước m 1 mũi, Kfb, sm, (yo, K2tog) lặp lại tới m tiếp theo, sm, Kfb) x2, K tới hết (152 mũi)
- H2: (K tới m, sm, P tới m tiếp theo, sm) x2, K tới hết
- H3: K tới hết
- H4: K tới m, rm, chiết 34 mũi tiếp theo theo kiểu P, rm, K tới m tiếp theo, rm, chiết 34 mũi tiếp theo theo kiểu P, rm, K tới hết (còn 84 mũi trên kim)
- H5: K tới chỗ nách đầu tiên, bắt thêm 4 mũi, K đến chỗ nách tiếp theo, bắt thêm 4 mũi, K tới hết (92 mũi)
- H6: P
- H7: K
- Lặp lại H6 và H7 thêm 2 lần nữa
- Hàng tiếp theo: P
- HTT: (yo, K2tog) lặp lại tới hết
- Lặp lại H6 và H7 thêm 2 lần nữa
- HTT: P
- HTT: (K1, Kfb) lặp lại tới hết (138 mũi)
- HTT: K
- Lặp lại hàng trên 1 đoạn khoảng 2 inch (1 inch = 2,54 cm)
- HTT: (yo, K2tog) lặp lại tới hết
*(- Đan tất cả các hàng đều là K 1 đoạn khoảng 2 inch
- HTT: (yo, K2tog) lặp lại tới hết)
- Lặp lại * cho đến khi phần váy tính từ eo trở xuống được khoảng 8 inch hoặc độ dài mà bạn mong muốn
- HTT: P
- HTT: K
- Lặp lại 2 hàng trên 3 lần nữa rồi chiết mũi kết thúc theo kiểu P
- Cuối cùng các bạn tiến hành khâu cúc và hoàn thiện sản phẩm

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong váy cho bé yêu

Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(Vui lòng không copy dưới mọi hình thức)