Hướng dẫn đan váy Clara

ảnh: st
Dành cho bé có vòng ngực: 18,25 (20) inch (1 inch = 2,54 cm)
Chiều dài váy: 12 (13,5) inch
I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp với len của bạn, 1 kim vòng và 1 bộ kim 2 đầu cùng cỡ (chart gốc dùng kim US 3, kim vòng dài 16”)
(mẫu thử 24 mũi đan trơn tương đương 10 cm)
- Kim móc, cúc áo, kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi giảm K2tog
- Mũi giảm K2tog tbl: thực hiện mũi K2tog nhưng đâm kim ra phía sau chân mũi chứ không phải phía trước
- psso: đưa mũi trượt vòng qua các mũi vừa đan
- Mũi yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Chiết mũi
- Đan hạt gạo:
          + H1: (K1, P1) đến hết
          + H2: đan P ở mũi K và đan K ở mũi P
          + Lặp lại 2 hàng trên đến khi được số hàng theo yêu cầu
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
1. Phần váy
- Dùng kim vòng bắt 220 (240) mũi, tiến hành đan nối vòng, đánh dấu lại điểm bắt đầu
- Đan 11 hàng hạt gạo rồi tiến hành đan tiếp như sau:
- H1: (P1, K19) lặp lại tới hết
- H2: *(yo, K1, yo, K2tog tbl, (P3, K1) x3, P3, K2tog). Lặp lại * đến hết
- H3 và các hàng lẻ: đan K tại các mũi K và mũi yo, đan P tại các mũi P
- H4: *(yo, K3, yo, K2tog tbl, P2, K1, (P3, K1) x2, P2, K2tog). Lặp lại * đến hết
- H6: *(yo, K5, yo, K2tog tbl, P1, K1, (P3, K1) x2, P1, K2tog). Lặp lại * đến hết
- H8: *(yo, K7, yo, K2tog tbl, K1, (P3, K1) x2, K2tog). Lặp lại * đến hết
- H10: *(yo, K9, yo, K2tog tbl, P3, K1, P3, K2tog). Lặp lại * đến hết
- H12: *(yo, K11, yo, K2tog tbl, P2, K1, P2, K2tog). Lặp lại * đến hết
- H14: *(yo, K13, yo, K2tog tbl, P1, K1, P1, K2tog). Lặp lại * đến hết
- H16: *(yo, K15, yo, K2tog tbl, K1, K2tog). Lặp lại * đến hết
- H18: *(yo, K17, yo, trượt 1 mũi, K2tog, psso). Lặp lại * đến hết
- H19: K
- H20: *(yo, K2tog tbl, K18). . Lặp lại * đến hết
- H21: K
- Lặp lại 2 hàng 20 và 21 cho đến khi váy được chiều dài 8 (9,5) inch
Các mũi yo sẽ làm lệch điểm đánh dấu vị trí đầu hàng 9 mũi sang bên phải, các bạn đưa đánh dấu sang bên trái, cách 9 mũi so với vị trí hiện tại để đánh dấu lại đúng như ban đầu và tiến hành đan tiếp bắt đầu từ điểm đánh dấu đó
- Hàng tiếp theo (HTT): K2tog lặp lại đến hết vòng (110 (120) mũi)
- Đan tiếp 10 hàng hạt gạo
2. Phần tay
- HTT: K22 (25), đưa 10 mũi tiếp theo ra kim chờ, bắt thêm 35 (40) mũi (cho phần tay trái), K46 (50), đưa 10 mũi tiếp theo ra kim chờ, bắt thêm 35 (40) mũi (cho phần tay phải), K22 (25) (160 (180) mũi có trên kim)
Đan họa tiết phần thân trên như sau:
- H1: (P1, K19) đến hết
- H2: *(yo, K1, yo, K2tog tbl, (P3, K1) x3, P3, K2tog). Lặp lại * đến hết
- H3 và các hàng lẻ (đến H15): đan K tại các mũi K và mũi yo, đan P tại các mũi P
- H4: *(yo, K3, yo, K2tog tbl, P2, K1, (P3, K1) x2, P2, K2tog). Lặp lại * đến hết
- H6: *(yo, K5, yo, K2tog tbl, P1, K2tog tbl, P2, K1, P2, K2tog, P1, K2tog). Lặp lại * đến hết
- H8: *(yo, K7, yo, K2tog tbl x2, P1, K1, P1, K2tog x2). Lặp lại * đến hết
- H10: *(yo, K9, yo, K2tog tbl, P1, K1, P1, K2tog). Lặp lại * đến hết
- H12: *(yo, K11, yo, K2tog tbl, K1, K2tog). Lặp lại * đến hết
- H14: *(yo, K13, yo, trượt 1 mũi, K2tog, psso). Lặp lại * đến hết
Các mũi yo sẽ làm lệch điểm đánh dấu vị trí đầu hàng 7 mũi sang bên phải,khi đan hàng 15, các bạn chuyển đánh dấu sang bên trái cách vị trí hiện tại 7 mũi và tiến hành đan tiếp từ điểm đánh dấu mới
Bắt đầu từ hàng tiếp theo chúng ta sẽ không đan nối vòng nữa mà đan mảnh rời như sau:
- H1 (mặt phải): K8, *(yo, k2tog tbl, K4, K2tog tbl, K1, K2tog, K5). Lặp lại * đến khi còn 8 mũi, yo, K2tog, K6
- H2, 4, 6, 8: P
- H3: K8, *(yo, K2tog tbl, K3, K2tog tbl, K1, K2tog, K4). Lặp lại * đến khi còn 8 mũi, yo, K2tog, K6
- H5: K8, *(yo, K2tog tbl, K2, K2tog tbl, K1, K2tog, K3). Lặp lại * đến khi còn 8 mũi, yo, K2tog, K6
- H7: K8, *(yo, K2tog tbl, K1, K2tog tbl, K1, K2tog, K2). Lặp lại * đến khi còn 8 mũi, yo, K2tog, K6
- H9: K8, *(yo, K2tog tbl x2, K1, K2tog, K1). Lặp lại * đến khi còn 8 mũi, yo, K2tog, K6
- H10: P
- Đan tiếp 4 hàng hạt gạo rồi chiết mũi kết thúc. Tiếp theo các bạn dùng kim móc bắt đầu móc tại mặt trái 1 hàng mũi đơn như sau: *(cứ 2 chân mũi thì móc 3 mũi đơn, cách 1 mũi), lặp lại * đến hết, đến cuối hàng tạo khuyết bằng cách móc 1 dải các mũi bính (móc đến khi nào vừa với cỡ cúc của bạn là được) rồi kết thúc lại.
- Đan tay: đưa 10 mũi ở kim chờ vào kim 2 đầu, gẩy lên 36 (44) mũi vòng theo vòng nách, chia đều vào các kim 2 đầu, tiến hành nối vòng và đan 10 hàng hạt gạo, sau đó chiết mũi kết thúc. Lặp lại tương tự với tay còn lại
- Cuối cùng các bạn tiến hành khâu cúc và hoàn thiện sản phẩm
Như vậy là các bạn đã đan xong váy cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: internet
Dịch: RiO's Corner
(Vui lòng không copy dưới mọi hình thức)