Hướng dẫn đan mũ nồi

ảnh: st
I/Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp với len của bạn
(mẫu thử 22 mũi30 hàng đan trơn tương đương 10cm)
- Kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi tăng M1
- Mũi giảm SSK
- Mũi giảm K2tog
- Chiết mũi
- Đan trơn: mũi K đan K, mũi P đan P
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
- Bắt 120 mũi
- H1 - 9: (K1, P1) đến hết
- H10: (K10, M1) đến hết
- H11 - 13: đan trơn
- H14: (K11, M1) đến hết
- H15 - 17: đan trơn
- H18: (K12, M1) đến hết
- H19 - 21: đan trơn
- H22: (K13, M1) đến hết
- H23 - 27: đan trơn
- H28: (SSK, K24, K2tog) lặp lại đến hết
- H29 - 30: đan trơn
- H31: (SSK, K22, K2tog) lặp lại đến hết
- H32 - 33: đan trơn
- H34: (SSK, K20, K2tog) lặp lại đến hết
- H35 - 36: đan trơn
- H37: (SSK, K18, K2tog) lặp lại đến hết
- H38 - 39: đan trơn
- Cứ lặp lại cách đan (SSK, Kx, K2tog) đến hết hàng sau đó đan tiếp 2 hàng đan trơn như trên (với x giảm dần 2 đơn vị 1: 16, 14, 12, 10, ...)
- H61: (SSK, K2, K2tog) lặp lại đến hết
- H62 - 63: đan trơn
- H64: (SSK, K2tog) lặp lại đến hết
- Cắt len, để lại 1đoạn dài để khâu, xỏ len qua kim khâu len và luồn qua số mũi còn lại và thắt chặt, sau đó các bạn tiến hành khâu 2 mép mũ lại để hoàn thiện sản phẩm

Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(Vui lòng không copy dưới mọi hình thức)