Hướng dẫn đan mũ chú lùn đáng yêu cho bé

ảnh: st
Dành cho bé: 6-12 tháng (18-24 tháng, 4 tuổi)
Tương ứng với vòng đầu: 43 (45.5, 48) cm
I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp với cỡ len của bạn, 1 size chính và 1 size phụ nhỏ hơn 1 cỡ (chart gốc dùng kim 4 và 3,75 mm)
(mẫu thử 21 mũi 40 hàng đan trơn tương ứng 10 cm)
- Kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi tăng M1
- Chiết mũi
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
- Dùng kim nhỏ hơn bắt 82 (86, 90) mũi
- H1 (mặt phải): K1, (K2, P2) lặp lại đến khi còn 1 mũi, K1
- H2: P1, (K2, P2) lặp lại đến khi còn 1 mũi, P1
- Lặp lại 2 hàng trên 3 lần nữa
- Hàng tiếp theo (HTT) (mặt phải): K3, P2, K2, đưa 7 mũi vừa đan ra kim chờ, các mũi tiếp theo K đan K, P đan P đến khi còn 7 mũi thì tiếp tục đưa 7 mũi này ra kim chờ (68 (72, 76) mũi)
Chuyển sang kim size chính
- HTT: (K4, M1) lặp lại đến khi còn 4 mũi, K4 (84 (89, 94) mũi)
+ Đối với size 6-12 tháng và 4 tuổi:
- HTT: K hết, tăng 1 mũi ở giữa hang (85 (95) mũi)
(như vậy riêng đối với size 18-24 tháng sẽ không tăng mũi)
- Tiếp tục đan K ở tất cả các hàng cho đến khi chiều dài mũ tính từ lúc bắt mũi được 16,5 (18, 19) cm, kết thúc tại mặt trái
- Tại 6 hàng tiếp theo: chiết 5 mũi đầu tiên, K tới khi hết hàng (khi kết thúc hàng 6 sẽ còn 55 (59, 65) mũi)
- Tại 10 (12, 12) hàng tiếp theo: chiết 3 mũi đầu tiên, K tới hết (khi kết thúc hàng cuối cùng sẽ còn 25 (29, 29) mũi
- Chiết tất cả các mũi và khâu 2 mép đã chiết lại với nhau (gập đôi lại)
- Làm đai cổ: Tại mặt phải, dùng kim nhỏ hơn đan rib 2x2 tại 7 mũi ở kim chờ (mũi K đan K, mũi P đan P), gẩy lên 56 (60, 64) mũi vòng theo vòng cổ, đan rib 2x2 tại 7 mũi còn lại ở kim chờ (70 (74, 78) mũi)
- HTT (mặt trái): P1, (K2, P2) lặp lại đến khi còn 1 mũi, P1
- HTT: K1, (K2, P2) lặp lại đến khi còn 1 mũi, K1
- Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi phần đai cổ được 5 (5.5, 6) cm, kết thúc tại mặt phải, sau đó các bạn chiết mũi kết thúc (mũi nào thì chiết theo kiểu đó)

- Cuối cùng các bạn khâu 2 mép của đai cổ lại để hoàn thiện sản phẩm

Như vậy là các bạn đã đan xong mũ cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức)