Hướng dẫn đan mũ chú lùn đáng yêu cho bé

ảnh: st
Dành cho bé: 6-12 tháng (18-24 tháng, 4 tuổi)
Tương ứng với vòng đầu: 43 (45.5, 48) cm
I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp với cỡ len của bạn, 1 size chính và 1 size phụ nhỏ hơn 1 cỡ (chart gốc dùng kim 4 và 3,75 mm)
(mẫu thử 21 mũi 40 hàng đan trơn tương ứng 10 cm)
- Kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi tăng M1
- Chiết mũi
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
- Dùng kim nhỏ hơn bắt 82 (86, 90) mũi
- H1 (mặt phải): K1, (K2, P2) lặp lại đến khi còn 1 mũi, K1
- H2: P1, (K2, P2) lặp lại đến khi còn 1 mũi, P1
- Lặp lại 2 hàng trên 3 lần nữa
- Hàng tiếp theo (HTT) (mặt phải): K3, P2, K2, đưa 7 mũi vừa đan ra kim chờ, các mũi tiếp theo K đan K, P đan P đến khi còn 7 mũi thì tiếp tục đưa 7 mũi này ra kim chờ (68 (72, 76) mũi)
Chuyển sang kim size chính
- HTT: (K4, M1) lặp lại đến khi còn 4 mũi, K4 (84 (89, 94) mũi)
+ Đối với size 6-12 tháng và 4 tuổi:
- HTT: K hết, tăng 1 mũi ở giữa hang (85 (95) mũi)
(như vậy riêng đối với size 18-24 tháng sẽ không tăng mũi)
- Tiếp tục đan K ở tất cả các hàng cho đến khi chiều dài mũ tính từ lúc bắt mũi được 16,5 (18, 19) cm, kết thúc tại mặt trái
- Tại 6 hàng tiếp theo: chiết 5 mũi đầu tiên, K tới khi hết hàng (khi kết thúc hàng 6 sẽ còn 55 (59, 65) mũi)
- Tại 10 (12, 12) hàng tiếp theo: chiết 3 mũi đầu tiên, K tới hết (khi kết thúc hàng cuối cùng sẽ còn 25 (29, 29) mũi
- Chiết tất cả các mũi và khâu 2 mép đã chiết lại với nhau (gập đôi lại)
- Làm đai cổ: Tại mặt phải, dùng kim nhỏ hơn đan rib 2x2 tại 7 mũi ở kim chờ (mũi K đan K, mũi P đan P), gẩy lên 56 (60, 64) mũi vòng theo vòng cổ, đan rib 2x2 tại 7 mũi còn lại ở kim chờ (70 (74, 78) mũi)
- HTT (mặt trái): P1, (K2, P2) lặp lại đến khi còn 1 mũi, P1
- HTT: K1, (K2, P2) lặp lại đến khi còn 1 mũi, K1
- Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi phần đai cổ được 5 (5.5, 6) cm, kết thúc tại mặt phải, sau đó các bạn chiết mũi kết thúc (mũi nào thì chiết theo kiểu đó)

- Cuối cùng các bạn khâu 2 mép của đai cổ lại để hoàn thiện sản phẩm

Như vậy là các bạn đã đan xong mũ cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức)
Hướng dẫn đan mũ chú lùn đáng yêu cho bé Hướng dẫn đan mũ chú lùn đáng yêu cho bé Reviewed by Hanh Pham on October 28, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.