Hướng dẫn đan mũ cho bé #1

ảnh: st
Dành cho bé từ 6-12 tháng (12-18 tháng)
I/ Nguyên liệu
- Len
- 1 bộ kim 2 đầu phù hợp cỡ len của bạn (1 bộ thường gồm 5 que) (chart gốc dùng kim 3,75 mm)
(mẫu thử 24 mũi32 hàng đan trơn tương đương 10cm)
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi tăng M1
- Mũi tăng K inc
- sl1, K2tog tbl, psso: trượt 1 mũi, đan 1 mũi giảm K2tog nhưng đưa kim qua 2 chân mũi ở phía sau kim, đưa mũi vừa đan qua mũi trượt trước đó
- Đan i-cord
- Chiết mũi
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
- Bắt 103 (121) mũi, chia đều vào 4 que đan 2 đầu và tiến hành đan nối vòng
- H1: P
- H2: K
- H3: P
- H4: P
- H5: K
- H6: K1, M1, K15 (18), sl1, K2tog tbl, psso, K20 (24), K inc, K inc, K9 (11), sl1, K2tog tbl, psso, K9 (11), K inc, K inc, K20 (24), sl1, K2tog tbl, psso, K15 (18), M1, K1
- H7: K
- Lặp lại H6 & 7 thêm 5 (6) lần nữa
- Hàng tiếp theo (gọi là Hàng A): làm tương tự như H6, tuy nhiên chỉ thực hiện mũi giảm sl1, K2tog tbl, psso chứ không thực hiện mũi tăng M1 và K inc nữa
- HTT: K
- Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi còn 7 mũi trên kim, kết thúc tại Hàng A
- Các bạn cắt len, xỏ len qua kim khâu len, luồn qua các mũi còn lại và thắt chặt rồi giấu len tại mặt trái sản phẩm
- Tại phần tai, các bạn gẩy lên 3 mũi rồi đan i-cord cho đến khi được độ dài vừa ý thì chiết mũi dừng lại (đan i-cord sẽ tạo thành dải dây dài làm dây mũ), làm tương tự đối với bên còn lại

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong mũ cho bé yêu

Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(Vui lòng không copy dưới mọi hình thức)