Hướng dẫn đan áo khoác Charlee cho bé

ảnh: st
Dành cho bé 3-6 tháng (6-9 tháng, 12-18 tháng, 2-3 tuổi)
I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan và kim móc phù hợp cỡ len của bạn (chart gốc dùng kim đan 3,5 mm, kim móc 2,5-3 mm)
(mẫu thử 22 mũi đan trơn tương đương 10 cm)
- Đồ đánh dấu, kim chờ, kim khâu len, kéo, 3 cúc áo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi tăng KLL
- Mũi tăng KRL
- Mũi tăng M1A
- Mũi giảm SSK
- Mũi giảm K2tog
- pm: đánh dấu
- m: chỗ đánh dấu
- sm: chuyển đánh dấu
- Chiết mũi elastic (có ghi cụ thể dưới bài)
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
- Bắt 23 (27,31,33) mũi
- H1 (mặt trái): K6, pm, k11 (15,19,21), pm, k6
- H2: *(K tới trước m 1 mũi, K1, KLL, sm, KRL, K1), lặp lại * 1 lần nữa, K tới hết hàng, bắt thêm 1 mũi ở cuối hàng bằng mũi M1A
- H3: *(K tới trước m 1 mũi, P1, sm, P1), lặp lại * 1 lần nữa, K tới hết, bắt thêm 1 mũi ở cuối hàng
- H4: như H2
- H5: K1, P1, pm, P1, *(K tới trước m 1 mũi, P1, sm, P1),  lặp lại * 1 lần nữa, K tới khi còn 2 mũi, P1, pm, P1, bắt thêm 1 mũi. (bạn sẽ có 2 mũi mỗi bên cho thân trước, 8 mũi mỗi bên tay và 15 (19,23,25) mũi thân sau)
- H6: *(K tới 1 mũi trước m, K1, KLL, sm, KRL, K1), lặp lại * 3 lần nữa, K tới hết hàng, bắt thêm 1 mũi
- H7: *(K tới trước m 1 mũi, P1, sm, P1), lặp lại * 3 lần nữa, K tới hết hàng, bắt thêm 1 mũi
- Lặp lại H6&7 cho đến khi được 10 cho mỗi bên thân trước, 16 mũi cho mỗi bên tay và 23 (27,31,33) mũi cho thân sau, kết thúc tại mặt trái
Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần cổ, chúng ta tiếp tục đan tiếp như sau:
- H1 (mặt phải): *(K tới trước m 1 mũi, K1, KLL, sm, KRL, K1), lặp lại * 3 lần nữa, K tới hết hàng, bắt thêm 5 mũi
- H2: *(K tới trước m 1 mũi, P1, sm, P1), lặp lại * 3 lần nữa, K tới hết hàng (trong chart không ghi nhưng sau khi đan thử thì mình thấy các bạn nên thêm 5 mũi ở cuối hàng này tương tự H1 để 2 bên được cân đối)
- H3: *(K tới trước m 1 mũi, K1, KLL, sm, KRL, K1), lặp lại * 3 lần nữa, K tới hết hàng
- H4: như H2 (nhưng không tăng mũi nữa)
- H5 (tạo khuyết): *(K tới trước m 1 mũi, K1, KLL, sm, KRL, K1), lặp lại * 3 lần nữa, K tới khi còn 4 mũi, K2, đâm kim trái qua 2 mũi vừa đan, quấn 1 vòng len vào kim phải và đưa qua 2 mũi đó, K2
- H6: K2, M1A, *(K tới trước m 1 mũi, P1, sm, P1), lặp lại * 3 lần nữa, K tới hết hàng
- Lặp lại H3&4 cho đến khi được 24 (26,30,34) mũi cho thân trước, cách 6 (6,8,10) hàng lại tạo 1 khuyết tương tự H5&6
Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành đưa các mũi ở phần tay ra kim chờ và đan tiếp phần thân, thực hiện như sau:
- H1 (mặt phải): *(K tới m, đưa tất cả các mũi giữa 2 m ra kim chờ, bắt thêm 6 (6,8,10) mũi), lặp lại * 1 lần nữa, K tới hết
- H2: K
- Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành chia vạt cho thân sau
+ Vạt phải:
- Chia tổng số mũi làm 2 phần, đan K hết 1 phần, mũi cuối cùng của phần này là mũi chính giữa ở lưng, đưa số mũi còn lại ra kim chờ
- Hàng tiếp theo (mặt trái): K5, P đến khi còn 5 mũi, K5
- HTT: K hết
- Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi phần vạt này được 9 (11,12,14) inch (1 inch = 2,54 cm)
- Đan tiếp 8 hàng K, sau đó chiết mũi như sau: K2, đâm kim trái qua 2 mũi vừa đan, quấn 1 vòng len vào kim phải và đưa qua 2 mũi đó, *(K1, đâm kim trái qua 2 mũi trên kim phải, quấn 1 vòng len vào kim phải và đưa qua 2 mũi đó), lặp lại * tới hết
+ Vạt trái:
- Bắt đầu đan từ giữa lưng, tại mặt phải, K đến hết
- Đan tương tự vạt phải và chiết mũi tương tự khi 2 vạt đạt độ dài bằng nhau
Đan tay:
- Đưa số mũi ở phần tay chia đều vào kim 2 đầu và bắt đan tại mặt phải
- K hết, gẩy lên 3 mũi, pm (đánh dấu điểm bắt đầu hàng), gẩy lên 3 mũi và tiền hành đan nối vòng
- Đan trơn toàn bộ tay (tất cả các hàng đan K) nhưng cứ cách 6 (6, 8, 8) hàng chúng ta lại giảm mũi 1 hàng như sau: K1, SSK, K đến khi còn 3 mũi, K2tog, K1. Thực hiện tổng cộng 6 (6, 7, 8) lần giảm như vậy
- Đan đến khi phần tay được 6 (6.5, 7, 8) inch hoặc kém 1 inch so với độ dài mong muốn thì đan 1 hàng K 1 hàng P xen kẽ lặp lại 4 lần (tổng cộng 8 hàng) sau đó chiết mũi kết thúc tương tự cách chiết đã nói ở trên.
Vạt cổ:
- Tại mặt phải, bắt đầu gẩy mũi tại mũi thứ 6 tính từ ngoài cùng vào (chúng ta sẽ chừa 5 mũi mỗi bên của phần vạt ko tính vào cổ), từ chỗ bắt đầu gẩy mũi vào tay gẩy lên 9 mũi, gẩy 8 mũi ở phần tay, 15 (19, 23, 25) mũi cho phần thân sau, 8 mũi tiếp ở phần tay, 9 mũi cho phần còn lại (lưu ý chừa lại 5 mũi như đã nói ở trên)
- H1 (mặt phải): K5, P đến khi còn 5 mũi, K5
- H2: K5, P đến khi còn 5 mũi, K5
- H3: K5, KRL, K đến khi còn 5 mũi, KLL, K5
- Lặp lại H2&3 3 lần nữa
- H10: K
- H11: K1, SSK, K đến khi còn 3 mũi, K2tog, K1
- Lặp lại H11 5 lần nữa
- HTT: SSK, chiết mũi đến khi còn 2 mũi, K2tog
Móc viền:
- Các bạn dùng kim móc lấy mũi lên và móc viền cho tay và 2 vạt dọc thân trước và thân sau như sau:
- Móc lên 1 mũi (mũi này tương đương mũi đơn đầu tiên), móc các mũi đơn dọc theo phần cần viền (tổng số mũi chia hết cho 4 dư 2)
- HTT: Móc lên 2 bính, bỏ qua 1 mũi, *(3 mũi kép vào mũi tiếp theo, 1 bính, bỏ 1 qua 1 mũi, 1 mũi đơn vào mũi tiếp, 1 bính), lặp lại * đến hết hàng, kết thúc hàng bằng 1 mũi đơn
Đan nơ để gắn phần lưng:
- Bắt 7 mũi
- Đan 4 hàng K
- Đan trơn (1 hàng K 1 hàng P xen kẽ) cho đến khi được 1 đoan 2 inch
- Đan 4 hàng K rồi chiết mũi kết thúc
- Thắt chặt phần giữa lại để tạo nơ và gắn vào áo
- Cuối cùng các bạn khâu cúc và hoàn thiện sản phẩm
Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong áo cho bé yêu.
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức)