Hướng dẫn đan áo Cascade cho bé

ảnh: st
Size: 3 tháng (6 tháng, 1 tuổi, 18 tháng, 2, 3, 4, 6 tuổi)
Ngực áo: 17½ [19, 21, 21¾, 23½, 25¼, 27, 28] inches (1 inch = 2,54 cm)
Dài áo: 9 [11, 11, 13½, 13½, 15¾, 16, 18] inches

I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp cỡ len của bạn, 1 kim vòng và 1 bộ kim 2 đầu cùng size (chart gốc dùng kim 4,5 mm)
(mẫu thử 18 mũi 24 hàng đan trơn tương đương 10 cm)
- 4 [5, 5, 6, 6, 7, 7, 8] cúc áo
- Kim khâu len, kim chờ, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Mũi tăng M1P (make one purl)
- Mũi giảm skpo
- Mũi giảm K2tog
- Mũi giảm CDD
- Mũi tăng Kfb (tương tự K inc)
- Mũi giảm sk2po
- Chiết mũi
- pm: đánh dấu
- m: chỗ đánh dấu
- sm: chuyển đánh dấu
 Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây (mũi nào chưa có có thể tìm trên youtube)
III/ Cách thực hiện
* Họa tiết lá:
- H1 (mặt trái): K2, p5, k1
- H2: P1, k2, yo, k1, yo, k2, m1p, p1, k1.
- H3: K3, p7, k1.
- H4: P1, k3, yo, k1, yo, k3, m1p, p2, k1.
- H5: K4, p9, k1.
- H6: P1, skpo, k5, k2tog, m1p, p3, k1.
- H7: K5, p7, k1.
- H8: P1, skpo, k3, k2tog, m1p, p1, k1, yo, p2tog, k1 – hàng tạo khuyết
- H9: K3, p1, k2, p5, k1.
- H10: P1, skpo, k1, k2tog, m1p, [p2, k1] x2
- H11: K3, p1, k3, p3, k1.
- H12: P1, CDD, đưa mũi đầu tiên của kim phải vòng qua mũi thứ 2, chiết 2 mũi tiếp theo theo kiểu P (5 mũi còn lại trên kim trái), (K1, yo) x2, K1, P1, K1
- Lặp lại từ H1-H12 cho phần họa tiết lá
          Chúng ta bắt đầu đan như sau:
- Dùng kim vòng bắt mũi theo thứ tự:
bắt 3 [3, 4, 4, 5, 5, 6, 6] mũi, PM,
bắt 10 [10, 10, 10, 10, 10, 10, 10] mũi, PM,
bắt 18 [18, 20, 20, 22, 22, 24, 24] mũi, PM,
bắt 10 [10, 10, 10, 10, 10, 10, 10] mũi, PM,
bắt 3 [3, 4, 4, 5, 5, 6, 6] mũi
Tổng cộng: 44 [44, 48, 48, 52, 52, 56, 56] mũi trên kim
- H1 (mặt phải): Kfb, *(K đến 1 mũi trước m, Kfb, sm, Kfb), lặp lại * 3 lần nữa, K đến khi còn mũi cuối, Kfb (54 [54, 58, 58, 62, 62, 66, 66] mũi)
- H2: P đến trước mũi cuối, PM (sử dụng đánh dấu khác kiểu hoặc khác màu, đây là vị trí chúng ta sẽ tạo lá, kí hiệu là mx), K1
- H3: như H1 (64 [64, 68, 68, 72, 72, 76, 76] mũi)
- H4: P tới mx, K1, P1
- H5: Kfb, K1, *(K đến 1 mũi trước m, Kfb, sm, Kfb), lặp lại * 3 lần nữa, K đến khi còn mũi cuối, Kfb (74 [74, 78, 78, 82, 82, 86, 86] mũi)
- H6: P tới mx, K2, P1, bắt thêm 3 mũi (77 [77, 81, 81, 85, 85, 89, 89] mũi)
- H7: (P2, K1) x2, *(K đến 1 mũi trước m, Kfb, sm, Kfb), lặp lại * 3 lần nữa, K đến hết (85 [85, 89, 89, 93, 93, 97, 97] mũi)
- H8: P đến mx, K3, P1, K2
- H9: P1, (K1, yo) x3, P1, K1, *(K đến 1 mũi trước m, Kfb, sm, Kfb), lặp lại * 3 lần nữa, K đến hết (mũi yo thứ 3 tạo ở đầu hàng chính là khuyết áo đầu tiên) (96 [96, 100, 100, 104, 104, 108, 108] mũi)
- H10: P đến mx, K1, K2tog, P5, K1 (95 [95, 99, 99, 103, 103, 107, 107] mũi)
- Tiếp tục đan tiếp phần họa tiết lá đã hướng dẫn ở phần đầu, bắt đầu từ hàng 2 (các lá sau vẫn đan bình thường từ hàng 1) trong khi vẫn tăng mũi tiếp tục trong thân tương tự các hàng trước thêm 10 [14, 16, 18, 20, 24, 26, 28] lần nữa, kết thúc tại hàng P, lúc này ta sẽ có 20 [24, 26, 28, 30, 34, 36, 38] hàng và 38 [42, 46, 48, 52, 56, 60, 62] mũi cho phần thân sau, 30 [34, 36, 38, 40, 44, 46, 48] mũi cho mỗi tay
Chia thân và tay
- Hàng tiếp theo (mặt phải): vẫn đan bình thường ở phần lá, sau đó đan K đến m đầu tiên, bỏ m, đưa 30 [34, 36, 38, 40, 44, 46, 48] mũi tiếp theo ra kim chờ (hoặc 1 sợi len), bỏ m, bắt thêm 1 mũi, K đến m tiếp theo, bỏ m, bắt thêm 1 mũi, bỏ m, đưa 30 [34, 36, 38, 40, 44, 46, 48] mũi tiếp theo ra kim chờ (hoặc 1 sợi len), bỏ m, K tới hết
- Tiếp tục đan trơn (mặt phải đan K mặt trái đan P), vẫn đan đồng thời họa tiết riêng cho phần lá cho đến khi đan được 3 [4, 4, 5, 5, 6, 6, 7] lá
- Đan hàng cuối cùng (sau hàng 12 của lá cuối cùng) như sau (mặt phải): P1, sk2po, đưa mũi đầu tiên của kim phải vòng qua mũi thứ 2, chiết 5 mũi tiếp theo theo kiểu P (còn cách mx 2 mũi), K2, bỏ mx, K tới hết
          Gấu áo:
- H1 (mặt trái): (K1, P1) tới hết
- H2: K tới hết
- Lặp lại 2 hàng trên 2 [2, 2, 3, 3, 3, 4, 4] lần nữa, sau đó lặp lại hàng 1 thêm lần nữa sau đó chiết mũi kết thúc theo kiểu K
          Tay:
- Chuyển số mũi đan tay ở kim chờ chia đều vào các kim 2 đầu, gẩy thêm 2 mũi ở phần nách, đánh dấu ở giữa 2 mũi gẩy thêm để đánh dấu điểm bắt đầu (32 [36, 38, 40, 42, 46, 48, 50] mũi)
- Đan K tất cả các hàng cho đến khi phần tay được 4 [4¼, 4½, 5, 5¼, 5½, 5¾, 6] inches tính từ nách (khoảng 24 [26, 28, 30, 32, 34, 36, 38] hàng), tiếp theo đan [K4, k2tog] 5 [6, 6, 6, 6, 7, 8, 8] lần, K2tog 1 [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] lần, K0 [0, 2, 4, 6, 2, 0, 2] lần (còn 26 [30, 32, 34, 36, 38, 40, 42] mũi) (mình cũng chưa hiểu đoạn K0 này lắm, sẽ đan thử để review cho các bạn sau hoặc bạn nào đan rồi thì bảo mình nhé :D_)
- HTT: (K1, P1) đến hết
- HTT: K đến hết
- Lặp lại 2 hàng trên 2 [2, 2, 3, 3, 3, 4, 4] lần nữa rồi chiết mũi kết thúc theo kiểu mũi K
- Làm tương tự với tay còn lại
          Nẹp thân bên phải:
- Tại mặt phải, cứ 4 dòng các bạn gẩy lên 3 mũi dọc theo thân phải, chú ý tạo số mũi chẵn
- H1: (K1, P1) đến hết
- H2: K hết
- Lặp lại 2 hàng trên 3 lần nữa cho tất cả các size rồi chiết mũi kết thúc theo kiểu K
          Nẹp cổ:
- Gẩy mũi tại mặt phải như sau:
gẩy 4 mũi tại nẹp thân phải
gẩy 3 [3, 4, 4, 5, 5, 6, 6] mũi từ số mũi đã bắt ban đầu của thân phải phía trước, PM
gẩy 10 mũi dọc theo mép tay, PM
gẩy 18 [18, 20, 20, 22, 22, 24, 24] mũi dọc theo mép cổ thân sau, PM
gẩy 10 mũi dọc theo mép tay, PM
gẩy 3 [3, 4, 4, 5, 5, 6, 6] mũi từ số mũi đã bắt ban đầu của thân trái phía trước, PM
gẩy thêm 3 mũi ở thân trái phía trước (6 hàng đầu tiên của phần cổ nơi tăng các mũi Kfb)
gẩy thêm 3 mũi tại 3 mũi bắt thêm ở phần đầu để đan lá
Tổng cộng: 54 [54, 58, 58, 62, 62, 66, 66] mũi
- H1: (K1, P1) đến hết
- H2: *(K đến 2 mũi trước m, SSK, sm, K2tog), lặp lại * 3 lần nữa, K tới hết
- H3: như H1 rồi chiết mũi kết thúc theo kiểu K và block


Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong áo cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(Vui lòng không copy dưới mọi hình thức)
Hướng dẫn đan áo Cascade cho bé Hướng dẫn đan áo Cascade cho bé Reviewed by Hanh Pham on October 13, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.