Hướng dẫn đan váy Wee Penny


ảnh: st

Dành cho bé từ 0-3 tháng
I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp với cỡ len của bạn (chart gốc dùng kim 3.75mm)
(mẫu thử 22 mũi đan trơn tương ứng 10cm, bạn có thể dựa vào đây để tạo số mũi phù hợp với kim và len của mình)
- Cúc áo, đồ đánh dấu, kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Mũi đan lên K (video)
- Mũi đan xuống P (video)
- yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Mũi giảm P2tog (video)
- Mũi giảm K2tog (video)
- Mũi tăng K inc (video)
- Chiết mũi mũi K (video)
- Chiết mũi mũi P (video)
III/ Cách thực hiện
- Bắt 64 mũi
- H1 (mặt trái): K
- H2: K
- H3: K4, P6, đánh dấu, P12, đánh dấu, P20, đánh dấu, P12, đánh dấu, P6, K4
- H4 (tạo khuy): K2, yo, K2tog, (K tới chỗ đánh dấu, yo, chuyển đánh dấu, K1, yo) x4, K tới hết (tăng 8 mũi >> 72 mũi)
- H5: K4, P tới khi còn 4 mũi, K4
- H6: (K tới chỗ đánh dấu, yo, chuyển đánh dấu, K1, yo) x4, K tới hết
- H7: K4, P tới khi còn 4 mũi, K4
- Lặp lại H6 & H7 4 lần nữa (104 mũi)
- Lặp lại 1 lần H4 & H5 (112 mũi)
- Lặp lại H6 & H7 5 lần nữa (152 mũi)
- Tại hàng tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đan nối vòng tại mặt phải như sau:
- Đưa 4 mũi cuối cùng của hàng ra kim 2 đầu và đặt phía sau 4 mũi đầu tiên của hàng tiếp theo, đan 1 mũi K xuyên qua mũi đầu tiên của kim chờ và kim chính, tiếp tục đan 1 mũi K xuyên qua mũi thứ 2 của kim chờ và kim chính, làm tương tự với 2 mũi còn lại, các bạn đã nối được vòng (kiểu chồng 2 mép lên nhau ý J), chúng ta còn 148 mũi, các bạn đánh dấu lại mũi bắt đầu của các hàng tiếp theo, các chỗ đánh dấu cũ vẫn giữ nguyên
          Bây giờ chúng ta sẽ đan tiếp như sau:
- H1: (K tới mũi cách chỗ đánh dấu 1 mũi, K inc, chuyển đánh dấu, K tới chỗ đánh dấu tiếp theo, chuyển đánh dấu, K inc) x2, K tới hết (tăng 4 mũi >> 152 mũi)
- H2: (K tới chỗ đánh dấu (gọi tắt là m), chuyển m, P tới m tiếp theo, chuyển m) x2, K tới hết
- H3: K tới hết
- H4: K tới m, bỏ m, chiết 34 mũi tiếp theo theo kiểu chiết P, bỏ m, K tới m tiếp theo, bỏ m, chiết 34 mũi tiếp theo theo kiểu chiết P, bỏ m, K tới hết (84 mũi)
- H5: K tới chỗ chiết đầu tiên, bắt thêm 4 mũi, K tới chỗ chiết tiếp theo, bắt thêm 4 mũi, K tới hết (92 mũi)
- H6: P hết
- H7: K hết
- Lặp lại H6 & H7 4 lần nữa
- Hàng tiếp theo (HTT): P hết
- HTT:
          + Nếu muốn váy xòe ít: (K inc, K1) tới hết (138 mũi)
          + Nếu muốn váy xòe nhiều: (K inc) tới hết (184 mũi)
- HTT: K hết
- Lặp lại hàng trên cho đến khi phần váy tính từ eo được 5 inch (1 inch = 2.54cm)
          Họa tiết chân váy:
- H1: P hết
- H2: (yo, K1) tới hết
- H3: K hết
- H4: (P2tog) tới hết
- H5: (K2tog, yo) tới hết
- H6: (K2tog, yo) tới hết
- H7: P hết
- H8: K hết
- Lặp lại 8 hàng trên cho đến khi chân váy được 3 inch, kết thúc tại hàng tương tự H8 và chiết mũi kết thúc theo kiểu P
- Cuối cùng các bạn tiến hành khâu cúc để hoàn thiện sản phẩm


Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong váy cho bé yêu.
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(Nếu copy vui lòng ghi rõ nguồn dịch)