Hướng dẫn đan váy Kelsey cho bé


ảnh: st
Bạn có thể đan thành váy hoặc áo dáng dài đều được nhé ^^
Váy dành cho bé 1 tuổi (18 tháng, 2, 3, 4, 5, 6 tuổi)
Tương ứng với vòng ngực: 45.5 (48, 53.5, 56, 58.5, 61, 63.5) cm
Vòng ngực thực tế của váy: 47 (50, 54, 57, 59, 62, 64) cm
Chiều dài váy: 32.5 (34.5, 36.5, 38.5, 40.5, 42.5, 44.5) cm

I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp với len của bạn, 1 kim vòng và 1 kim 2 đầu cùng cỡ (chart gốc dùng kim 4mm)
(mẫu thử 22 mũi tương ứng 10 cm)
- Đồ đánh dấu, kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
- Cách bắt mũi
- Mũi đan lên K
- Mũi đan xuống P
- Mũi tăng K inc
- Mũi yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Mũi tăng M1
- Mũi giảm SSK
- Mũi giảm K2tog
- Chiết mũi mũi K
- Chiết mũi mũi P
Đối với mũi đan nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây
III/ Cách thực hiện
- Dùng kim vòng bắt 66 (70, 76, 80, 84, 88, 92) mũi, tiến hành nối vòng và đành dấu lại mũi bắt đầu
- H1: K7 (8, 9, 10, 11, 12, 13), đánh dấu, K26 (27, 29, 30, 31, 32, 33), đánh dấu, K7 (8, 9, 10, 11, 12, 13), đánh dấu, K26 (27, 29, 30, 31, 32, 33)
- H2: P
- H3: *(K inc, K tới trước chỗ đánh dấu 1 mũi, K inc, chuyển đánh dấu (gọi tắt là m)), lặp lại * tới hết (74 (78, 84, 88, 92, 96, 100) mũi)
- H4: P
- H5-8: lặp lại H3 và H4 2 lần nữa (90 (94, 100, 104, 108, 112, 116) mũi)
- H9: *(K1, yo, K tới trước m 1 mũi, yo, K1, chuyển m), lặp lại * tới hết (98 (102, 108, 112, 116, 120, 124) mũi)
- H10: K
- Lặp lại H9 và H10 9 (10, 11, 12, 13, 14, 14) lần nữa (170 (182, 196, 208, 220, 232, 236) mũi)
- Chia nách: đưa 33 (36, 39, 42, 45, 48, 49) mũi đầu tiên ra kim chờ, bỏ m, K52 (55, 59, 62, 65, 68, 69), bỏ m, đưa 33 (36, 39, 42, 45, 48, 49) mũi tiếp theo ra kim chờ, bỏ m, K52 (55, 59, 62, 65, 68, 69)m giữ lại m cuối, đây sẽ là đánh dấu cho điểm bắt đầu của các hàng tiếp theo (104 (110, 118, 124, 130, 136, 138) mũi)
- Đan 7 hàng K
- Đan 1 hàng P
- Đan 1 hàng K
- Đan 1 hàng P
- Đan 1 hàng K
- Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành tăng mũi, như các bạn đã biết là bài này hướng dẫn cho 7 size, và chúng ta sẽ tiến hành tăng mũi tương ứng cho từng size như sau:
       + Size 1 tuổi: (M1, K2) x2, *(M1, K3), lặp lại * đến khi còn 4 mũi, (M1, K2) x2 (140 mũi)
       + Size 18 tháng: (M1, K4) x4, *(M1, K3), lặp lại * đến khi còn 16 mũi, (M1, K4) x4 (144 mũi)
       + Size 2 tuổi: (M1, K4) x5, *(M1, K3), lặp lại * đến khi còn 20 mũi, (M1, K4) x5 (154 mũi)
       + Size 3 tuổi: (M1, K5) x2, *(M1, K4), lặp lại * đến khi còn 10 mũi, (M1, K5) x2 (154 mũi)
       + Size 4 tuổi: M1, K5, *(M1, K4), lặp lại * đến khi còn 5 mũi, M1, K5 (162 mũi)
       + Size 5 tuổi: *(K4, M1), lặp lại * đến hết (170 mũi)
       + Size 6 tuổi: (K5, M1) x3, *(K4, M1), lặp lại * đến khi còn 15 mũi, (K5, M1) x2, K5 (170 mũi)
* Họa tiết thân váy:
- H1: *(K1, K2tog, yo, K3, yo, SSK, K2(1, 3, 3, 1, 2, 2)), lặp lại * đến hết
- H2: K
- H3: *(K2, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K3(2, 4, 4, 2, 3, 3), lặp lại * đến hết
- H4: K
- Lặp lại phần đan họa tiết trên ở thân váy cho đến khi váy được độ dài 30 (32, 34, 36, 38, 40, 42) cm hoặc kém 2.5 cm so với tổng chiều dài váy mà bạn muốn đan, hàng kết thúc là hàng tương tự H4
- Hàng tiếp theo: K
- HTT: P
- Lặp lại 2 hàng trên 3 lần nữa (tổng cộng 8 hàng hạt gạo) rồi chiết mũi kết thúc
            Đan tay:
- Đưa số mũi ở kim chờ trước đó chia vào kim 2 đầu để tiến hành đan tay
- Đan K hết cho đến khi đạt chiều dài tay mong muốn
- Hàng tiếp theo: K
- HTT: P
- Lặp lại 2 hàng trên 3 lần nữa (tổng cộng 8 hàng hạt gạo) rồi chiết mũi kết thúc
- Làm tương tự với tay còn lại
- Cuối cùng các bạn tiến hành khâu khoảng trống ở 2 phần nách lại để hoàn thiện sản phẩm (chart gốc ghi vậy nhưng nếu không muốn bị khoảng hở này thì lúc đưa các mũi ở kim chờ vào kim 2 đầu các bạn gẩy thêm ở nách 2 mũi nữa, phía thân trước 1 mũi, phía thân sau 1 mũi thì sẽ không bị hở - kinh nghiệm của tớ là thế J)


Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong váy cho bé yêu.
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: Rio's Corner
(Nếu copy vui lòng ghi rõ nguồn)