Hướng dẫn đan giày cho bé sơ sinh

ảnh: st
I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp với cỡ len của bạn (chart gốc dùng kim 2.5mm)
(mẫu thử 28 mũi32 hàng đan trơn tương ứng 10cm, bạn có thể dựa vào đây để tạo số mũi phù hợp với kim và len của mình)
- 4 cúc, đồ đánh dấu, kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Mũi đan lên K (video)
- Mũi đan xuống P (video)
- Mũi tăng K inc (video)
- Mũi tăng M1 (video)
- Mũi giảm SSK (video)
- Mũi giảm K2tog (video)
- Chiết mũi mũi K (video)
- Chiết mũi mũi P (video)
III/ Cách thực hiện
- Bắt 31 mũi (để đoạn len thừa ở đầu dài khoảng 50cm để khâu sau này)
- H1 (mặt phải): K15, đánh dấu, K1, đánh dấu, K15
- H2: K inc, K đến vị trí đánh dấu (gọi tắt là m), M1, K1, M1, K đến mũi trước mũi cuối, K inc
- H3: K
- H4: K inc, K đến m, M1, K3, M1, K đến mũi trước mũi cuối, K inc
- H5: K
- H6: K inc, K đến m, M1, K1, M1, K3, M1, K1, M1, K đến mũi trước mũi cuối, K inc
- H7: K
- H8: K inc, K đến m, M1, K1, M1, K7, M1, K1, M1, K đến trước mũi cuối, K inc (51 mũi)
- H9-19: K
- H20: K15, SSK x5, K1, K2tog x5, K15
- H21-23: K
- H24: K10, chiết 21 mũi, K10
- H25 (dây giày bên phải): K10, bắt thêm 10 mũi
- H26 - 27: K20
- H28: chiết 20 mũi


- Quay trở lại làm tiếp dây giày bên trái:
- H25a: bắt thêm 10 mũi, K10
- H26a- 27a: K20
- H28a: chiết 20 mũi- Cuối cùng các bạn tiến hành khâu mép giày dọc theo lòng bàn chân và sau gót, dùng kim móc tạo khuyết tại đầu dây giày mỗi bên bằng cách nối len và móc lên vài mũi bính sau đó chốt lại, khâu cúc vào 2 bên cạnh thân giày cho khớp với phần khuyết

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong giày cho bé yêu.
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner