Hướng dẫn đan áo cho bé trai

ảnh: st
Dành cho bé từ 0-3 tháng (6-12 tháng)
I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp với cỡ len của bạn, 1 kim vòng và 1 bộ kim 2 đầu cùng cỡ dùng để đan tay (chart gốc dùng kim US size 8)
(mẫu thử 15 mũi20 hàng đan trơn tương ứng 10cm, bạn có thể dựa vào đây để tạo số mũi phù hợp với kim và len của mình)
- 4 cúc, đồ đánh dấu, kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Mũi đan lên K (video)
- Mũi đan xuống P (video)
- Mũi tăng M1 (video)
- Đan dòng ngắn w&t: đưa len ra đằng trước, trượt mũi tiếp theo ở kim trái qua kim phải, đưa len ra phía sau, đưa mũi vừa trượt quay trở lại kim trái và vòng lại đan tiếp hàng sau tại vị trí đó
- Mũi giảm K2tog (video)
- yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Chiết mũi mũi K (video)
- Chiết mũi mũi P (video)
III/ Cách thực hiện
- Bắt 28 (34) mũi
- H1: trượt 1 mũi, K2 (3), đánh dấu, K5 (6), đánh dấu, K12 (14), đánh dấu, K5 (6), đánh dấu, K3 (4)
- H2 (và tất cả các hàng ở mặt trái): trượt 1 mũi, P hết
- H3: trượt 1 mũi, M1, *(K tới khi cách chỗ đánh dấu 1 mũi, M1, K1, chuyển đánh dấu, K1, M1), lặp lại * tới khi còn 1 mũi, M1, K1 (38 (44) mũi)
- H5: trượt 1 mũi, *(K tới khi cách chỗ đánh dấu 1 mũi, M1, K1, chuyển đánh dấu, K1, M1), lặp lại * tới hết
- H7: như H3
- H9: như H5
- H11: như H3
- H13: như H5
- Lặp lại H2 và H5 3 (4) lần nữa cho đến khi được 106 (120) mũi, tiếp tục đan trơn (hàng K đan K, hàng P đan P) cho đến khi phần cổ được 3.5 (4.5) inch (1 inch = 2.54 cm), kết thúc tại mặt trái
- Chia thân: K tới chỗ đánh dấu đầu tiên, bỏ đánh dấu, đưa 25 (26) mũi tiếp theo ra kim chờ, nối len và đan K đến chỗ đánh dấu tiếp theo, bỏ đánh dấu, đưa 25 (26) mũi tiếp theo ra kim chờ, K tới hết
- Tiếp tục đan trơn ở phần thân (đầu mỗi hàng đều trượt mũi rồi mới đan) cho đến khi phần thân tính từ nách được 6 (7) inch (56 (68) mũi)
- Đan tiếp 7 hàng K (vẫn trượt mũi ở đầu mỗi hàng) rồi chiết mũi kết thúc (chiết theo kiểu mũi K)
- Đan tay: đưa 25 (26) mũi của phần tay chia đều vào kim 2 đầu và tiến hành đan vòng tròn, đan K hết cho đến khi phần tay được 5 (6) inch, tiếp theo đan 7 hàng hạt gạo (1 hàng P 1 hàng K xen kẽ) rồi tiến hành chiết mũi kết thúc
- Làm tương tự với phần tay còn lại
- Đan vạt cổ và nẹp áo: bắt đầu từ mép áo dưới cùng bên trái, gẩy lên 1 mũi tại mỗi mũi dọc theo mép thân trước áo và vòng theo mép cổ


- Đan K 4 hàng
- H5: K tới khi còn 18 (22) mũi, w&t
- H6: K tới khi còn 18 (22) mũi, w&t
- H7: K đến mũi cách chỗ bắt đầu đan w&t 2 mũi, w&t
- Lặp lại H7 5 lần nữa
- Hàng tiếp theo: K tới khi còn 17 (21) mũi, K2tog, yo, *(K2 (3), K2tog, yo), lặp lại * cho tới khi còn 3 (4) mũi, K3 (4) (mũi yo để tạo khuy áo)
- Đan tiếp 3 hàng K rồi tiến hành chiết mũi kết thúc
- Cuối cùng các bạn tiến hành khâu cúc, khâu phần hở ở nách lại để hoàn thiện sản phẩm

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong áo cho bé yêu.
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner
(nếu copy vui lòng ghi rõ nguồn dịch)