Hướng dẫn đan tất #1

I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan 2 đầu phù hợp với cỡ len của bạn (5 que)
(mẫu thử 32 mũi tương đương 10cm, bạn có thể dựa vào đây để bắt số mũi phù hợp với kim và len của mình)
Như tớ đan thì dùng len lụa baby, kim nhật số 3 ~ 3mm
- Đồ đánh dấu mũi
- Kéo, kim khâu len
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Đan mũi K: mũi lên (video)
- Đan mũi P: mũi xuống (video)
(K1 hoặc P1 nghĩa là đan 1 mũi K hoặc 1 mũi P, tương tự với K2, 3, 4 …)
- Mũi Ktbl (video) (sẽ cập nhật video tiếng việt sau)
- yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Mũi giảm K2tog (video)
- Mũi giảm P2tog (video)
- Mũi giảm SSK (video)
- Cách nối kitchener (video(sẽ cập nhật video tiếng việt sau)
III/ Cách thực hiện
* Công thức đan zic zac:
- H1 và toàn bộ hàng lẻ: P2, (K2, P2) đến hết hàng
- H2, 4 và 6: P2, (yo, K2tog, P2) đến hết hàng
- H8, 10 và 12: P2, (trượt 1 mũi, K1 xong đưa mũi vừa đan luồn qua mũi trượt trước đó, yo, P2) đến hết hàng
___

- Bắt 60 mũi, sau đó chia vào 4 que, mỗi que 15 mũi và bắt đầu dùng que thứ 5 tiến hành đan khép vòng tròn, chú ý đánh dấu lại mũi bắt đầu để tránh nhầm lẫn.
- Đan (K2, P2) cho đến khi được 6 hàng (nếu bạn muốn phần cổ chân dài hơn thì đan thêm hàng cho đến khi được độ dài như ý)
* Gót chân: (thực hiện với 30 mũi đầu tiên, 30 mũi còn lại cứ để vậy sẽ đan sau)
- H1 (mặt phải): trượt 1 mũi, K1, P2, *[giữ nguyên mũi tiếp theo trên kim trái, thực hiện 1 mũi Ktbl tại mũi phía sau, thực hiện tiếp 1 mũi K đối với mũi đã giữ nguyên trước đó (2 mũi sẽ bắt chéo nhau), đưa cả 2 mũi vừa thực hiện sang kim phải, P2], lặp lại phần * 6 lần, K2
- H2 (mặt trái): trượt 1 mũi, P1, K2, *[giữ nguyên mũi tiếp theo trên kim trái, thực hiện 1 mũi P tại mũi tiếp theo, thực hiện tiếp 1 mũi P đối với mũi đã giữ nguyên trước đó, K2], lặp lại phần * 6 lần, P2
- Lặp lại H1 và H2 cho đến khi được 20 hàng (hoặc 5cm - 2 inch), sau đó thực hiện tương tự H1 một lần nữa.
- Hàng tiếp theo (HTT): trượt 1 mũi, P16, P2tog, P1, quay lại đan sang hàng sau
- HTT: trượt 1 mũi, K5, K2tog, K1, quay lại đan sang hàng sau
- HTT: trượt 1 mũi, P6, P2tog, P1, quay lại đan sang hàng sau
- HTT: trượt 1 mũi, K7, K2tog, K1, quay lại đan sang hàng sau
- HTT: trượt 1 mũi, P8, P2tog, P1, quay lại đan sang hàng sau
- HTT: trượt 1 mũi, K9, K2tog, K1, quay lại đan sang hàng sau
- HTT: trượt 1 mũi, P10, P2tog, P1, quay lại đan sang hàng sau
- HTT: trượt 1 mũi, K11, K2tog, K1, quay lại đan sang hàng sau
- HTT: trượt 1 mũi, P12, P2tog, P1, quay lại đan sang hàng sau
- HTT: trượt 1 mũi, K13, K2tog, K1, quay lại đan sang hàng sau
- HTT: trượt 1 mũi, P14, P2tog, P1, quay lại đan sang hàng sau
- HTT: trượt 1 mũi, K15, K2tog, K1 (18 mũi)
* Đan nối để vào phần thân:
- Chia 4 kim như sau:
+ Kim 1: chứa 18 mũi phần gót, gẩy lên 1 mũi K tại mỗi mũi dọc theo phần gót đã đan trước đó, cộng với 1 mũi tại phần góc (tổng cộng 11 mũi)
+ Kim 2 và 3: là kim chứa 30 mũi còn lại chưa đan lúc đầu, thực hiện tại 2 kim này H1 của công thức đan zic zac.
+ Kim 4: gẩy lên 1 mũi K tại phần góc và mỗi mũi dọc theo phần gót phía còn lại (11 mũi), đan tiếp 9 mũi K tại 9 mũi của kim 1, ta sẽ dừng được ở phần giữa gót, đây là mũi bắt đầu của các hàng tiếp theo, các bạn đánh dấu lại để tránh nhầm lẫn.
- HTT: đan K đến khi còn 3 mũi trên kim 1, K2tog, K1, kim 2 và 3 tiếp tục đan các hàng tiếp theo của phần đan zic zac, kim 4: K1, SSK, K tới hết.
- HTT: kim 1 và 4 đan K hết, kim 2 và 3 tiếp tục đan các hàng tiếp theo của phần đan zic zac.
- Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi còn 60 mũi (30 mũi của phần đan zic zac, 30 mũi còn lại)
- Tiếp tục đan K hết tại kim 1 và 4, kim 2 và 3 tiếp tục đan các hàng tiếp theo của phần đan zic zac cho đến khi được độ dài ngắn hơn độ dài đo được của bàn chân khoảng 5cm (2 inch), kết thúc tại hàng tương đương H6 hoặc H12 của phần đan zic zac.
- HTT: đan K đến khi còn 3 mũi trên kim 1, K2tog, K1; kim 2: K1, SSK, sau đó mũi K đan K, mũi P đan P, kim 3: mũi K đan K mũi P đan P cho đến khi còn 3 mũi, K2tog, K1; kim 4: K1, SSK, K hết (giảm tổng cộng 4 mũi)
- HTT: mũi K đan K, mũi P đan P tại cả 4 kim
- Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi còn 20 mũi, sau đó chia các mũi ra 2 kim, mỗi kim 10 mũi, thực hiện nối kiểu Kitchener và kết thúc (hoặc có thể làm theo cách của bạn, miễn sao đẹp là được :D)
- Chiếc còn lại làm tương tự.

Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: Internet
Dịch: RiO's Corner