Hướng dẫn đan áo khoác có mũ cho bé

(ảnh: st)
Áo cho bé từ 0-6 tháng (1 tuổi, 2-3 tuổi, 4 tuổi)
I/Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp với cỡ len của bạn
(mẫu thử 12 mũi đan trơn và 26 hàng tương đương 10cm - bạn có thể dựa vào đây để tạo số mũi phù hợp với kim và len của mình)
- 2 cúc áo
- Kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Mũi K: mũi đan lên (video)
- Mũi tăng K inc (video)
- yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Mũi giảm K2tog (video)
- Chiết mũi mũi K (video)
III/ Cách thực hiện
1. Thân áo
- Bắt 60 (64, 69, 76) mũi (số mũi trong ngoặc tương đương với các cỡ đã đề cập ở trên)
- Đan K tất cả các hàng cho đến khi được 11.5 (12.5, 14, 15) cm, hàng kết thúc là hàng ở mặt phải.
* Chia thân trước và sau:
- Hàng tiếp theo (HTT) (mặt trái): K16 (17, 18, 20), đưa số mũi vừa đan ra kim chờ (thân trước bên trái), K28 (30, 33, 36), đưa số mũi vừa đan ra kim chờ (thân sau), K16 (17, 18, 20) (thân trước bên phải)
* Thân trước bên phải:
- Tiếp tục đan K tất cả các hàng cho đến khi thân phải được 19 (20.5, 23, 25.5) cm, hàng kết thúc là hàng ở mặt trái.
- HTT (khuy áo): K2, yo, K2tog, K tới hết
- 7 HTT: K
- HTT: tạo khuy tương tự khuy trước
- HTT: K
- HTT: chiết 8 (9, 10, 12) mũi, K tới hết
- Đan K tất cả các hàng cho đến khi thân phải được tổng cộng 24 (25.5, 28, 30.5) cm, sau đó chiết mũi kết thúc.
* Thân sau:
- Tiếp tục với 28 mũi thân sau đã đưa ra kim chờ lúc trước
- Đan K tất cả các hàng, bắt đầu từ mặt phải cho tới khi thân sau đạt độ dài bằng với thân trước đã đan trước đó và chiết mũi kết thúc.
* Thân trước bên trái:
- Tiếp tục với 16 mũi thân trước còn lại đã đưa ra kim chờ lúc trước
- Đan K tất cả các hàng, bắt đầu từ mặt phải cho tới khi thân trái được tổng cộng 23 (24, 26.5, 29) cm, hàng kết thúc là hàng ở mặt phải.
- HTT: Chiết 8 (9, 10, 12) mũi, K tới hết
- Đan K tất cả các hàng cho đến khi thân trái dài bằng thân sau và chiết mũi kết thúc.
2. Tay áo (làm 2 cái)
- Bắt 14 (14, 17, 18) mũi
- Đan 4 (5, 6, 7) hàng K
- HTT: K1, K inc, K tới khi còn 2 mũi, K inc, K1
- Lặp lại 5 hàng trên (4 hàng đan thường, 1 hàng tăng) 6 lần nữa cho đến khi có 28 (28, 31, 34) mũi trên kim
- Tiếp tục đan K tất cả các hàng cho đến khi tay áo đạt độ dài 15 (18, 20.5, 25.5) cm, sau đó chiết mũi kết thúc.
3. Mũ áo
- Bắt 45 (48, 51, 54) mũi
- Đan K tất cả các hàng cho tới khi được độ dài 15 (16.5, 18, 20.5) cm thì chiết mũi kết thúc

- Sau khi đan xong tất cả các phần, các bạn tiến hành khâu phần vai, mũ, tay và ráp tay, mũ, khâu cúc vào áo. Các bạn có thêm làm quả bông gắn vào chóp mũ để chiếc áo thêm đẹp J

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong áo cho bé yêu.
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: Lion Brand® Baby's First®
Dịch: RiO's Corner