Hướng dẫn đan áo khoác cho bé #1

ảnh: st
Cho bé từ 1 tuổi
I/Nguyên liệu
- Len
- Kim đan vòng phù hợp với cỡ len của bạn
(mẫu thử 20 mũi đan trơn tương đương 10cm - bạn có thể dựa vào đây để tạo số mũi phù hợp với kim và len của mình)
- 3 cúc áo
- Kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Mũi K: mũi đan lên (video)
- Mũi P: mũi đan xuống (video)
- yo (yarn over) vắt len tạo mũi nhưng không đan
- Mũi giảm SKP: trượt 1 mũi, K1, đưa mũi vừa đan luồn qua mũi trượt trước đó như kĩ thuật chiết mũi
- Mũi giảm K2tog (video)
- Mũi giảm K3tog: trượt 2 mũi, K1, đưa mũi vừa đan luồn qua 2 mũi trượt trước đó như kĩ thuật chiết mũi
- Mũi tăng M1A (video)
- Chiết mũi mũi K (video)
- Chiết mũi mũi P (video)
III/ Cách thực hiện
- Khuy áo: khuy đầu tiên được đan sau khi đan được khoảng 1 cm tính từ hàng bắt đầu, và cứ mỗi 5cm tiếp theo các bạn tạo 1 khuy, tạo khuy bằng cách đan (K2tog, yo)
- Bắt 77 mũi
- Nẹp cổ: 7 hàng K
- Chúng ta chia số mũi như sau: 5 mũi đầu và 5 mũi cuối là nẹp áo, lúc nào cũng đan mũi K, ở giữa còn 67 mũi sẽ tiến hành đan họa tiết như sau:
- H1: K1, (yo, K1, yo, K3) đến hết, kết thúc là yo, K1, yo, K1
- H2 và toàn bộ các hàng chẵn: P
- H3: K1, (yo, K3, yo, K3) đến hết, kết thúc là yo, K3, yo, K1
- H5: K1, (yo, K5, yo, K3) đến hết, kết thúc là yo, K5, yo, K1
- H7: K1, (yo, K7, yo, K3) đến hết, kết thúc là yo, K7, yo, K1
- H9: K1, (yo, K9, yo, K3) đến hết, kết thúc là yo, K9, yo, K1
- H11: K1, (yo, K11, yo, K3tog) đến hết, kết thúc là yo, K11, yo, K1
- H13: K2, (yo, K2tog, K7, SKP, yo, K3) đến hết, kết thúc là yo, K2tog, K7, SKP, yo, K2
- H15: K3, (yo, K2tog, K5, SKP, yo, K5) đến hết, kết thúc là yo, K2tog, K5, SKP, yo, K3
- H17: K4, (yo, K2tog, K3, SKP, yo, K7) đến hết, kết thúc là yo, K2tog, K3, SKP, yo, K7
-H19: K5, (yo, K2tog, K1, SKP, yo, K9) đến hết, kết thúc là yo, K2tog, K1, SKP, yo, K5
- H21: K6, (yo, K3tog, yo, K11) đến hết, kết thúc là yo, K3tog, yo, K6
- H23: K4, (SKP, yo, K3, yo, K2tog, K7) đến hết, kết thúc là SKP, yo, K3, yo, K2tog, K4
- H25: K3, (SKP, yo, K5, yo, K2tog, K5) đến hết, kết thúc là SKP, yo, K5, yo, K2tog, K3
- H27: K2, (SKP, yo, K7, yo, K2tog, K3) đến hết, kết thúc là SKP, yo, K7, yo, K2tog, K2
- H29: K1, (SKP, yo, K9, yo, K2tog, K1) đến hết, kết thúc là SKP, yo, K9, yo, K2tog, K1
- H31: SKP, (yo, K11, yo, K3tog) đến hết, kết thúc là yo, K11, yo, SKP
- H32: P (249m)
- Từ đây các cụm họa tiết tiếp theo luôn đan lặp lại từ H13 đến H32
* Chia tay và thân:
- Hàng tiếp theo đan tương tự H13 được 33 mũi (K5, K2, yo, K2tog, K7, SKP, yo, K3, yo, K2tog, K7, SKP, yo, K1), sau đó tạo 8 mũi M1A, đưa 64 mũi ra kim khác để đan tay sau, tiếp tục đan 55 mũi nữa (K3, SKP, yo, K3, (yo, K2tog, K7, SKP, yo, K3) x3, yo, K2tog, K3), tạo 8 mũi M1A, đưa 64 mũi ra kim khác để đan tay sau, đan nốt 33 mũi còn lại (K1, yo, K2tog, K7, SKP, yo, K3, yo, K2tog, K7, SKP, yo, K2, K5) (137m)
- Đan họa tiết cho phần thân áo đến khi đạt độ dài vừa ý, kết thúc tại hàng tương tự H22 hoặc H32, sau đó đan 7 hàng K để tạo nẹp và chiết mũi kết thúc.
* Đan tay áo:
- Từ 8 mũi lấy thêm ở phần thân, gẩy lên 8 mũi và kết hợp với số mũi còn lại ở tay để tiến hành đan tròn bằng kim vòng (nếu bé quá đan khó các bạn có thể đan bằng 4 kim 2 đầu)
- Tiếp tục đan theo công thức: K6, K2tog x30, K6, sau đó đan 7 hàng K để tạo nẹp và chiết mũi kết thúc
- Làm tương tự với tay còn lại
- Cuối cùng các bạn tiến hành khâu cúc để hoàn thành áo.

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong áo cho bé yêu.
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: Internet
Dịch: RiO's Corner