Hướng dẫn đan áo cho nam #1

ảnh: st
I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp với cỡ len của bạn (chuẩn bị 2 size kim, 1 kim size chính và 1 kim size nhỏ hơn 1 cỡ)
(mẫu thử 22 mũi24 hàng đan trơn dùng kim đan chính tương đương 10cm, bạn có thể dựa vào đây để tạo số mũi phù hợp với kim và len của mình)
- Kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Mũi đan lên K (video)
- Mũi đan xuống P (video)
- Mũi W3: trượt 1 mũi, K1, vắt dây lên kim phải tạo 1 mũi, sau đó đưa cả 2 mũi vừa tạo qua mũi trượt ban đầu
- Mũi tăng K inc (video)
- Mũi tăng P inc (video)
- Chiết mũi mũi K (video)
- Chiết mũi mũi P (video)
III/ Cách thực hiện
Áo dành cho nam
SIZES:
Để vừa với các cỡ ngực: 81-86 (91-97; 102-107; 112-117; 122-127; 132-137) cm
Bạn cần làm vòng ngực áo tương ứng: 91 (102, 112, 122, 132, 142) cm
Chiều dài vai: 64 (65, 66, 67, 68, 69) cm
Chiều dài tay: 46 (47, 47, 47, 48, 48) cm


1. Thân trước
- Dùng kim nhỏ hơn bắt 92 (104, 112, 124, 132, 144) mũi
- H1 (mặt phải): K3, (P2, K2) tới khi còn 1 mũi, K1
- H2: K1, (P2, K2) tới khi còn 3 mũi, P2, K1
- Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi được 7cm, kết thúc tại mặt phải
- Hàng tiếp theo (HTT): P hết, tăng 10 (9, 12, 11, 14, 13) mũi chia đều cho hàng (102 (113, 124, 135, 146, 157) mũi)
- Đổi sang kim chính lớn hơn và làm theo hướng dẫn sau:.
- H1 (mặt phải): P3, (W3 x4, P3) tới hết
- H2: K3, (P8, K3) tới hết
- H3: P3, (K1, W3 x3, K1, P3) tới hết
- H4: như H2
- Lặp lại 4 hàng trên cho đến khi thân trước đạt độ dài 44cm, kết thúc tại mặt trái.
- Chiết nách: chiết 6 (7, 8, 10, 11, 12) mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo (90 (99, 108, 125, 124, 133) mũi)
- Giảm 1 mũi tại đầu và cuối của 3 (5, 5, 7, 9, 11) hàng tiếp theo, *(đan 1 hàng bình thường, giảm 1 mũi tại đầu và cuối của hàng tiếp theo), lặp lại * cho đến khi còn 80 (85, 90, 95, 102, 107) mũi
- Chia cổ: (mặt trái): tiếp tục đan họa tiết như ở trên với 22 (24, 26, 27, 29, 31) mũi đầu, chiết 36 (37, 38, 41, 42, 43) mũi tiếp theo, đan họa tiết tiếp tục với các mũi còn lại
- Tiếp tục đan họa tiết với phần cổ bên trái (phần bên phải để đan sau) cho đến khi thân trước được 64 (65, 66, 67, 68, 69) cm
- Chia vai: *(chiết 5 (6, 7, 7, 8, 8) mũi đầu tiên của hàng tiếp theo, đan tiếp 1 hàng bình thường), lặp lại * 2 lần nữa (7 (6, 5, 6, 5, 7) mũi)
- Đan thêm 1 hàng rồi chiết mũi kết thúc.
- Với phần cổ bên phải còn lại, bắt đầu từ mặt phải, nối len và làm tương tự phần bên trái
2. Thân sau
- Làm tương tự thân trước cho đến phần vai nhưng không chia cổ mà vẫn đan bình thường, kết thúc tại mặt trái.
- Chia vai: chiết 5 (6, 7, 7, 8, 8) mũi đầu tiên của 6 hàng tiếp theo, tiếp tục chiết 7 (6, 5, 6, 5, 7) mũi đầu tiên của 2 hàng sau đó và chiết mũi kết thúc số mũi còn lại
3. Tay áo
- Dùng kim nhỏ hơn bắt 40 (44, 44, 48, 48, 52) mũi
- H1 (mặt phải): K3, (P2, K2) tới khi còn 1 mũi, K1
- H2: K1, (P2, K2) tới khi còn 3 mũi, P2, K1
- Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi được 7cm, kết thúc tại mặt phải
- HTT: P hết, tăng 6 (4, 6, 6, 8, 8) mũi chia đều cho hàng (46 (48, 50, 54, 56, 60) mũi)
- Đổi sang kim chính và tiến hành đan như sau:
- H1 (mặt phải): K5 (6, 7, 9, 10, 12), (P3, W3 x4) 3 lần, P3, K5 (6, 7, 9, 10, 12)
- H2: P5 (6, 7, 9, 10, 12), (K3, P8) 3 lần, K3, P tới hết
- H3: K5 (6, 7, 9, 10, 12), (P3, K1, W3 x3, K1) 3 lần, P3, K tới hết
- H4: như H2
- Lặp lại kiểu đan trên và *(tăng 1 mũi tại đầu và cuối của HTT, đan 3 hàng bình thường), lặp lại * cho đến khi được 70 (74, 82, 92, 94, 98) mũi, *( tăng 1 mũi tại đầu và cuối của HTT, đan 5 hàng bình thường), lặp lại * cho đến khi được 82 (86, 90, 96, 100, 104) mũi, từ đây ta tiến hành đan 1 hàng K, 1 hàng P xen kẽ cho đến khi phần tay được 46 (47, 47, 47, 48, 48) cm, kết thúc tại mặt trái
- Chiết 6 (7, 8, 10, 11, 12) mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo (70 (72, 74, 76, 78, 80) mũi), đan trơn thêm 0 (2, 4, 6, 6, 8) hàng nữa
- Giảm 1 mũi tại đầu và cuối của mỗi hàng ở mặt phải cho đến khi còn 46 (48, 50, 54, 56, 58) mũi, tiếp tục giảm 1 mũi tại đầu và cuối của các hàng tiếp theo cho đến khi còn 36 (38, 40, 44, 46, 48) mũi, sau đó chiết mũi kết thúc.
4. Vạt cổ bên phải
- Khâu 2 phần vai lại
- Sử dụng kim nhỏ hơn, bắt 28 (28, 28, 32, 32, 32) mũi
- H1 (mặt phải): K3, (P2, K2) tới khi còn 1 mũi, K1
- H2: K1, (P2, K2) tới khi còn 3 mũi, P2, K1
- Tại các hàng tiếp theo mũi K các bạn đan K, mũi P đan P
- *(Tăng 1 mũi tại mũi đầu tiên của hàng tiếp theo, đan tiếp 1 hàng bình thường), lặp lại * cho đến khi được 40 (40, 40, 44, 44, 44) mũi
- *(Tăng 1 mũi tại mũi đầu tiên của hàng tiếp theo, đan tiếp 3 hàng bình thường), lặp lại * cho đến khi được 43 (43, 43, 47, 47, 47) mũi
 (Lưu ý: đối với vạt bên trái thì tại đây đan tiếp thêm 1 hàng bình thường nữa rồi mới tiến hành đan như hướng dẫn bên dưới)
- HTT: K đan K, P đan P cho đến khi còn 3 mũi, quay lại
- HTT: trượt 1 mũi, K đan K, P đan P đến hết hàng
- Tại 4 HTT: K đan K, P đan P tại tất cả các mũi
- Lặp lại 6 hàng trên cho đến khi phần vạt cổ khớp với phần cổ áo đến chính giữa phần gáy thì chiết mũi kết thúc.
5. Vạt cổ bên trái
- Làm tương tự vạt cổ bên phải nhưng tăng mũi ở cuối hàng.

- Cuối cùng các bạn tiến hành khâu tay và ráp tay vào vai áo, khâu 2 vạt cổ lại với nhau (khâu 2 mép của phần kết thúc) và tiếp tục ráp vào xung quanh cổ áo, bắt đầu từ trước ra sau, vạt trái ở trên vạt phải (như hình) để hoàn thiện sản phẩm.

Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: link
Dịch: RiO's Corner