Hướng dẫn đan áo cho bé #5

(ảnh: st)
Áo cho bé từ 0-6 tháng
I/Nguyên liệu
- Len             
- Kim đan phù hợp với cỡ len của bạn
(mẫu thử 22 mũi đan trơn tương đương 10cm - bạn có thể dựa vào đây để tạo số mũi phù hợp với kim và len của mình)
(Bạn có thể dùng kim 4mmlen cotton milk hoặc len có cỡ sợi tương đương cotton milk để thực hiện áo này)
- 3 cúc áo
- Kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Mũi đan lên: K (video)
- Mũi đan xuống: P (video)
- yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Mũi tăng M1 (video)
- Mũi giảm K2tog (video)
- Chiết mũi mũi K (video)
- Chiết mũi mũi P (video)
III/ Cách thực hiện
- Bắt 69 mũi
- H1&2: K
- H3: K2, yo, K2tog (tạo khuy áo), K đến hết
- H4&5: K
- H6: K5, P đến khi còn 5 mũi, K5
- H7: K
- H8: K5, P đến khi còn 5 mũi, K5
- H9: K9, *(yo, K1, yo, K4), lặp lại * đến khi còn 5 mũi, K5 (91m)
- H10: K5, P đến khi còn 5 mũi, K5
- H11: K
- H12: K5, P đến khi còn 5 mũi, K5
- H13: K9, *(yo, K3, yo, K4), lặp lại * đến khi còn 5 mũi, K5
- H14: K5, P đến khi còn 5 mũi, K5
- H15: K2, yo, K2tog (tạo khuy áo), K đến hết
- H16: K5, P đến khi còn 5 mũi, K5
- H17: K9, *(yo, K5, yo, K4), lặp lại * đến khi còn 5 mũi, K5 (135m)
- H18,19,20: tương tự H10, 11, 12
- H21: K9, *(yo, K7, yo, K4), lặp lại * đến khi còn 5 mũi, K5 (157m)
- H22,23,24: tương tự H10, 11, 12
- H25,26: K
- H27: K2, yo, K2tog (tạo khuy áo), K đến hết
- H28: K
- H29: K
- H30: K26, chiết 28 mũi, K48, chiết 28 mũi, K27
- H31: K hết (101m)
- H32: K5, P đến khi còn 5 mũi, K5
- H33: K5, (K3, M1) tới khi còn 6 mũi, K6 (131m)
- H34: K5, P đến khi còn 5 mũi, K5
- H35: K
- H36: K5, P đến khi còn 5 mũi, K5
- Lặp lại H35, 36 cho đến khi áo được 23cm thì đan 5 hàng K rồi chiết mũi kết thúc.
- Cuối cùng các bạn tiến hành khâu cúc áo để hoàn thiện sản phẩm
* Lưu ý: các bạn cũng có thể tạo nẹp áo ở cổ và thân dưới bằng cách sử dụng mũi lên mũi xuống xen kẽ thay vì đan K hết tùy sở thích mỗi người.

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong áo cho bé yêu.
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: Internet
Dịch: RiO's Corner