Hướng dẫn đan áo cho bé #4

(ảnh: st)
Áo cho bé từ 0-6 tháng
I/Nguyên liệu
- Len
- Kim đan vòng phù hợp với cỡ len của bạn
(mẫu thử 16 mũi đan trơn và 24 hàng tương đương 10cm - bạn có thể dựa vào đây để tạo số mũi phù hợp với kim và len của mình)
- 8 cúc áo
- Kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Mũi K: mũi đan lên (video)
- Mũi P: mũi đan xuống (video)
- Mũi tăng P inc (video)
- Mũi giảm K2tog (video)
- Mũi giảm P2tog (video)
- Mũi giảm SSK (video)
- yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Chiết mũi mũi K (video)
- Chiết mũi mũi P (video)
III/ Cách thực hiện
- Đối với áo này các bạn cần nắm vững các cách đan như sau:
+ Đan trơn: 1 hàng K 1 hàng P xen kẽ, mặt phải là hàng K, mặt trái là hàng P, hàng sau mũi K đan K, mũi P đan P
+ Đan hạt gạo: đan 1 mũi K 1 mũi P xen kẽ đến hết hàng, hàng sau đan ngược lại, tức là mũi K đan P, mũi P đan K
Chúng ta tiến hành như sau:
- Bắt 36 mũi
- H1>>5: đan hạt gạo
- H6: P hết, tăng 5 mũi chia đều ra cho hàng, dùng kĩ thuật tăng P inc (41m)
- H7: K hết
- Tiến hành đan trơn cho đến khi được 15cm (6”) thì dừng
* Thêm tay:
- Bắt thêm 24 mũi vào đầu hàng của 2 hàng kế tiếp (89m), đan K1, P1, K1 tại 3 mũi đầu tiên, sau đó đan trơn đến 3 mũi cuối lại tiếp tục đan K1, P1, K1 (3 mũi đầu và 3 mũi cuối sẽ là nẹp áo) cho đến khi đạt độ dài tổng cộng từ chân áo là 23cm (9”)
- Ta bắt đầu tạo nẹp phần cổ như sau: K1, P1, K1, đan trơn 29 mũi, đan hạt gạo 25 mũi tiếp theo (nẹp cổ), đan trơn 29 mũi, K1, P1, K1
- Lặp lại hàng vừa đan 4 lần nữa.
- Hàng tiếp theo (HTT): K1, P1, K1, đan trơn 29 mũi, đan hạt gạo 4 mũi, chiết 17 mũi, đan hạt gạo 4 mũi, đan trơn 29 mũi, K1, P1, K1 (như vậy là ta đã chiết xong phần cổ, áo bây giờ sẽ tiếp tục đan đối với 2 tay và 1 vạt sau)
- Tiếp tục đan trơn (4 mũi đầu phần cổ và 3 mũi đầu phần tay vẫn đan hạt gạo để tạo nẹp) cho đến khi phần tay được 20cm (8”), kết thúc bằng hàng K
- HTT: chiết 24 mũi để kết thúc phần tay, chúng ta còn lại 12 mũi
- HTT: đan trơn 12 mũi còn lại, chú ý 4 mũi nẹp áo vẫn đan hạt gạo, khi nào được 13cm tính từ phần chiết tay trở xuống thì đan thêm 1 dòng, tại dòng này các bạn giảm 1 mũi, sau đó đan thêm 4 dòng hạt gạo để tạo nẹp rồi chiết mũi kết thúc.
- Nối len và tiến hành đan tương tự và đối xứng đối với bên còn lại
* Đan vạt trước:
- Bắt 24 mũi
- H1: (K1, P1) đến hết
- H2: (P1, K1) đến hết
- H3 (tạo khuy): K1, P1, yo, P2tog, K1, P1; lặp lại (K1, P1) đến khi còn 4 mũi, K2tog, yo, K1, P1
- H4: (P1, K1) đến hết
- H5: (K1, P1) đến hết
- H6: P1, K1, P1, K1, P đến khi còn 4 mũi, P1, K1, P1, K1 (4 mũi đầu và 4 mũi cuối cứ đan hạt gạo như vậy để tạo nẹp)
- H7: 4 mũi nẹp, P1, K3, K2tog, K1, yo, P2, yo, K1, SSK, K3, P1, 4 mũi nẹp (4mn)
- H8 và các hàng chẵn tiếp theo: 4mn, K1, P6, K2, P6, K1, 4mn
- H9: 4mn, P1, K2, K2tog, K1, yo, K1, P2, K1, yo, K1, SSK, K2, P1, 4mn
- H11: 4mn, P1, K1, K2tog, K1, yo, K2, P2, K2, yo, K1, SSK, K1, P1, 4mn
- H13: 4mn, P1, K2tog, K1, yo, K3, P2, K3, yo, K1, SSK, P1, 4mn
- H14: 4mn, K1, P6, K2, P6, K1, 4mn
- Cứ khoảng 12 hàng (5cm) thì tạo khuy tương tự H3, khuy trên cùng cách mép 2 hàng tương tự khuy dưới cùng.
- Lặp lại từ H7 - H14 cho đến khi vạt trước được 15cm (6”) thì tiến hành đan tiếp 5 hàng hạt gạo để tạo nẹp (2 khuy cuối sẽ ở trên phần nẹp này) sau đó chiết mũi kết thúc.
- Cuối cùng các bạn khâu các mép của áo, khâu cúc vào 2 vạt của phần thân đan liền ban đầu sao cho khớp với phần vạt trước để hoàn thiện sản phẩm.

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong áo cho bé yêu.

Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: Jimmy Beans Wool
Dịch: RiO's Corner