Hướng dẫn đan áo vặn thừng #1

ảnh: st
Dành cho người lớn, size S (M, L)
I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan phù hợp với cỡ len của bạn (chuẩn bị 2 size kim, 1 kim size chính và 1 kim size nhỏ hơn 1 cỡ)
(mẫu thử 14 mũi16 hàng đan trơn dùng kim đan chính tương đương 10cm, bạn có thể dựa vào đây để tạo số mũi phù hợp với kim và len của mình)
- Kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Mũi đan lên K (video)
- Mũi đan xuống P (video)
- Mũi tăng K inc (video)
- Mũi giảm K2tog (video)
- Chiết mũi mũi K (video)
- Chiết mũi mũi P (video)
III/ Cách thực hiện
1. Thân sau
- Dùng kim nhỏ hơn bắt 64 (68, 72) mũi
- Đan (K1, P1) đến hết, lặp lại 10 hàng như vậy, mũi K đan K, mũi P đan P
- Đổi sang kim chính lớn hơn và tiến hành đan trơn (1 dòng K 1 dòng P xen kẽ, mặ phải là dòng K) cho đến khi đạt độ dài 13.5 (14, 14.5) inch (1 inch = 2.54cm), kết thúc tại mặt trái (hàng P)
- Chiết nách: chiết 4 mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo, tiếp tục chiết 2 mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp, *(giảm 1 mũi tại đầu và cuối của hàng tiếp theo, đan tiếp 1 hàng bình thường), lặp lại * 3 lần nữa, ta còn 44 (48, 52 mũi), tiếp tục đan trơn cho đến khi chiều dài thân sau đạt 20.5 (21.5, 22.5) inch, kết thúc tại mặt trái (hàng P)
- Chiết 6 (7, 8) mũi đầu tiên của 4 hàng tiếp theo, đưa 20 (20, 20) mũi còn lại ra kim chờ.
2. Thân trước
- Dùng kim nhỏ hơn bắt 64 (68, 72) mũi
- Đan (K1, P1) đến hết, lặp lại 10 hàng như vậy, mũi K đan K, mũi P đan P
- Đổi sang kim chính lớn hơn và tiến hành đan như sau: K22 (24, 26), đánh dấu, P7, K inc x6, P7, đánh dấu, K22 (24, 26) (70 (74, 78) mũi)
- Hàng tiếp theo (HTT): P22 (24, 26), chuyển đánh dấu, K7, P12, K7, chuyển đánh dấu, P22 (24, 26)
- Tại các hàng tiếp theo, 22 mũi đầu và 22 mũi cuối các bạn vẫn tiến hành đan trơn (K đan K, P đan P), các mũi còn lại ở giữa sẽ tiến hành vặn thừng theo công thức sau:
        + H1: P7, K12, P7
        + H2: K7, P12, K7
        + H3: ~H1
        + H4: ~H2
        + H5: P7, đưa 6 mũi ra kim chờ, đẩy về phía trước của sản phẩm, K3, K6 tại 6 mũi ở kim chờ, K3, P7
        + H6: ~H2
        + H7: P7, K3, đưa 6 mũi ra kim chờ, đẩy về phía trước của sản phẩm, K3, K6 tại 6 mũi ở kim chờ, P7
        + H8: ~H2
        + H9: ~H1
        + H10, 11: như H8, 9
        + H12: như H2
- Lặp lại cụm vặn thừng như trên cho đến khi chiều dài thân trước đạt 13.5 (14, 14.5) inch, kết thúc tại mặt trái (hàng P)
- Chiết nách: chiết 4 mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo, tiếp tục chiết 2 mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp, *(giảm 1 mũi tại đầu và cuối của hàng tiếp theo, đan tiếp 1 hàng bình thường), lặp lại * 3 lần nữa, ta còn 44 (48, 52 mũi), lưu ý vẫn tiếp tục đan phần vặn thừng, đan tiếp 10 dòng nữa thì dừng phần vặn thừng và tiến hành đan như sau:
- HTT: K12 (14, 16), P7, K2tog x6, P7, K12 (14, 16) (44 (48, 52) mũi)
- Chia vai và cổ: P12 (14, 16), K4, đưa 12 mũi ra kim chờ, nối len, K4, P12 (14, 16), các bạn tiến hành đan riêng 2 vạt vai này, tại 4 hàng tiếp theo, mỗi hàng giảm 1 mũi ở phần sát cổ, được 4 hàng tiếp tục đan bình thường cho đến khi chiều dài áo tính cả vai đạt 20.5 (21.5, 22.5) inch thì chiết mũi kết thúc (vẫn còn 12 mũi ở kim chờ)
3. Tay áo
- Dùng kim nhỏ hơn bắt 34 (36, 38) mũi
- Đan (K1, P1) đến hết, lặp lại 10 hàng như vậy, mũi K đan K, mũi P đan P
- Chuyển sang kim chính và tiến hành đan trơn, *(tăng 1 mũi tại đầu và cuối của hàng tiếp theo, đan bình thường 10 hàng tiếp), lặp lại * 3 lần (42 (44, 46) mũi)
- Đan bình thường cho đến khi tay áo đạt 18 (18.5, 19) inch
- HTT: chiết 3 mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo, *(giảm 1 mũi tại đầu và cuối của hàng tiếp theo, đan tiếp 1 hàng bình thường), lặp lại * 3 lần nữa, ta còn 28 (30, 32) mũi. *(Đan 3 hàng bình thường, giảm 1 mũi tại đầu và cuối của hàng tiếp theo), lặp lại * 1 (2, 3) lần nữa, ta còn 24 mũi. Giảm 1 mũi tại đầu và cuối của 4 hàng tiếp theo, ta còn 16 mũi, tiến hành chiết mũi kết thúc.
4. Cổ áo
- Khâu 2 mép vai của thân trước và thân sau lại, với kim nhỏ hơn (có thể dùng kim vòng hoặc kim 2 đầu) gẩy lên và đan K 10 (11, 12) mũi tại phần vai trái, tiếp tục đan K hết tại 12 mũi còn lại trên kim chờ khi nãy, tiếp tục gẩy mũi và đan K 10 (11, 12) mũi tại mép vai phải, tiếp tục đan K tại 20 mũi còn lại của thân sau, từ bây giờ ta sẽ đan tiếp theo vòng tròn xung quanh cổ, bắt đầu từ bên vai trái (52 (54, 56) mũi)
- Đan (K1, P1) đến hết, lặp lại 5 hàng như vậy, mũi K đan K, mũi P đan P, sau đó chiết mũi kết thúc
- Cuối cùng các bạn tiến hành ráp tay vào thân đế kết thúc.

Như vậy các bạn đã hoàn thành xong 1 kiểu áo vặn thừng
Chúc các bạn thành công! ^_^
Chart gốc: link
Dịch: RiO's Corner