Hướng dẫn đan áo lá thu cho bé | RiO's Corner

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại nhóm → Đan móc là niềm vui nha ♥ Đừng quên là mình còn có 2 fanpage là → RiO’s Corner và → RiO Craft nữa nhé :P (các bạn cứ ấn vào từng tên tương ứng là sẽ ra trang đó, mọi người like page ủng hộ mình nhé ^^)

Bài dịch được thực hiện bởi RiO's Corner, đây là tài liệu miễn phí, không phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác
Khi trích dẫn hay chia sẻ lại vui lòng ghi rõ nguồn "Từ RiO's Corner (gocnhorio.com)"

♥ Hướng dẫn cho bé từ 6-9 tháng

(ảnh: st)
I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan vòng phù hợp với cỡ len
(bản thử 24 mũi tương ứng với 10cm - các bạn có thể dựa vào đây để đan số mũi phù hợp với kim và cỡ len của mình)
- Kim khâu len, kéo, cúc áo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Mũi K: mũi đan lên (video)
- Mũi P: mũi đan xuống (video)
- yo (yarn over: vắt len qua kim tay phải như đan bình thường nhưng không đan mà chỉ vắt dây rồi đan tiếp mũi sau)
- Mũi giảm Ktog (video)
- Mũi giảm Ptog (video)
- Mũi giảm SSK (video)
- Mũi giảm sl-K2tog-psso (video)
- Mũi tăng M1 (video)
- Chiết mũi mũi K (video)
- Chiết mũi mũi P (video)
III/ Cách thực hiện
1. Cổ áo
- Bắt 55 mũi (55 mũi tương ứng 12 lá, muốn tăng kích thước của áo bao nhiêu lá bắt thêm số mũi chia hết cho 4 (4, 8, 12, 16, …))
- H1: K1, P1 đến hết hàng (số phía sau K hoặc P tương ứng với số mũi K hoặc P cần đan)
- H2: như H1
- H3: (làm khuy áo) K1, P1, yo, P2tog, (K1, P1) đến hết
- H4>>H6: K1, P1 đến hết hàng
2. Thân áo
- H1: K1, P1, K1, P4, (K1, P3) đến khi còn 4 mũi cuối, P1, K1, P1, K1 (4 mũi đầu và 4 mũi cuối là nẹp áo)
- H2: K1, P1, K1, P1, (K1, yo, K1, yo, K1, P1) đến khi còn 3 mũi, K1, P1, K1 (79 mũi)
- H3: K1, P1, K1, P6, (K1, P5) đến khi còn 4 mũi, P1, K1, P1, K1
- H4: K1, P1, K1, P1, (K2, yo, K1, yo, K2, P1) đến khi còn 3 mũi, K1, P1, K1 (103 mũi)
- H5: K1, P1, K1, P8, (K1, P7) đến khi còn 4 mũi, P1, K1, P1, K1
- H6: K1, P1, K1, P1, (K7, P1) đến khi còn 3 mũi, K1, P1, K1
- H7: như H5
- H8: K1, P1, K1, P1, (K3, yo, K1, yo, K3, P1) đến khi còn 3 mũi, K1, P1, K1 (127 mũi)
- H9: K1, P1, K1, P10, (K1, P9) đến khi còn 4 mũi, P1, K1, P1, K1
- H10: (làm khuy áo) K1, P1, K1, P1, (K9, P1) đến khi còn 13 mũi, K9, P2tog, yo, P1, K1
- H11: như H9
- H12: K1, P1, K1, P1, (K4, yo, K1, yo, K4, P1) đến khi còn 3 mũi, K1, P1, K1 (151 mũi)
- H13: K1, P1, K1, P12, (K1, P11) đến khi còn 4 mũi, P1, K1, P1, K1
- H14: K1, P1, K1, P1, (K11, P1) đến khi còn 3 mũi, K1, P1, K1
- H15: như H13
- H16: K1, P1, K1, (P1, yo, SSK, K7, K2tog, yo) đến khi còn 4 mũi, P1, K1, P1, K1
- H17: K1, P1, K1, P1, K1, (P9, K3) đến khi còn 14 mũi, P9, K1, P1, K1, P1, K1
- H18: K1, P1, K1, P2, yo, SSK, K5, K2tog, (yo, P3, yo, SSK, K5, K2tog) đến khi còn 5 mũi, yo, P2, K1, P1, K1
- H19: K1, P1, K1, P1, K2, P7, (K2, P1, K2, P7) đến khi còn 6 mũi, K2, P1, K1, P1, K1
- H20: K1, P1, K1, P3, yo, SSK, K3, K2tog, (yo, P2, K1, P2, yo, SSK, K3, K2tog) đến khi còn 6 mũi, yo, P3, K1, P1, K1
- H21: K1, P1, K1, P2, K2, P5, (K2, P3, K2, P5) đến khi còn 7 mũi, K2, P2, K1, P1, K1
- H22: K1, P1, K1, P1, K1, P2, yo, SSK, K1, K2tog, (yo, P2, K3, P2, yo, SSK, K1, K2tog) đến khi còn 7 mũi, yo, P2, K1, P1, K1, P1, K1
- H23: (làm khuy áo) K1, P1, yo, P2tog, P2, K2, P3, (K2, P5, K2, P3) đến khi còn 8 mũi, K2, P3, K1, P1, K1
- H24: K1, P1, K1, P1, K2, P2, yo, sl-K2tog-psso, (yo, P2, K5, P2, yo, sl-K2tog-psso) đến khi còn 8 mũi, yo, P2, K2, P1, K1, P1, K1
- H25: K1, P1, K1, P4, K2, P1, (K2, P7, K2, P1) đến khi còn 9 mũi, K2, P4, K1, P1, K1
- H26: K1, P1, K1, P1, K đến khi còn 4 mũi, P1, K1, P1, K1 (151 mũi)
* Chia tay áo:
- H27: K1, P1, K1, P15 (nửa thân trước), đẩy 36 mũi sang vòng dây của kim khác hoặc cho vào 1 sợi dây (nếu đẩy sang kim khác loại thẳng thì bạn sẽ không đan khít mũi tiếp theo vào được), P43 (thân sau), đưa 36 mũi sang vòng dây của kim khác hoặc cho vào 1 sợi dây, P15, K1, P1, K1 (nửa thân trước)
* Các bạn đan tiếp phần thân, 1 hàng K 1 hàng P xen kẽ, mặt phải là hàng K (chú ý 4 mũi đầu và 4 mũi cuối vẫn đan K-P xen kẽ để tạo nẹp áo), cứ được 3 dòng thì tăng 4 mũi ở dòng tiếp theo (dòng K), tăng ở phần nách, mỗi bên tăng 2 mũi, sử dụng mũi tăng M1. Đến khi đạt độ dài vừa ý thì đan gấu áo 5 dòng (K1, P1) giống phần cổ sau đó chiết mũi kết thúc. Nếu các bạn muốn làm cúc toàn bộ thân áo thì cứ 13 dòng tạo 1 khuy áo như đã hướng dẫn ở trên.
* Đan thân xong quay về đan tiếp phần tay, độ dài tùy ý, toàn bộ là các mũi K, đến phần nẹp gấu đan 5 dòng (K1, P1) giống phần cổ, sau đó chiết mũi kết thúc.

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong chiếc áo lá thu rất xinh cho bé gái ^_^
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Internet