Hướng dẫn đan áo cho bé #2

(ảnh: st)

Cho bé từ 0-6 tháng
I/Nguyên liệu
- Len
- Kim đan vòng phù hợp với cỡ len của bạn
(mẫu thử 17 mũi đan trơn tương đương 10cm - bạn có thể dựa vào đây để tạo số mũi phù hợp với kim và len của mình)
- Kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Mũi K: mũi đan lên (video)
- Mũi P: mũi đan xuống (video)
- Mũi giảm SSK (video)
- Mũi giảm K2tog (video)
- Chiết mũi mũi K (video)
- Chiết mũi mũi P (video)
III/ Cách thực hiện
Áo này sẽ đan 2 ống tay và phần thân từ dưới lên trước, sau đó ghép lại đan tiếp lên phần cổ.
1. Ống tay (làm 2 cái)
- Bắt 40 mũi, thực hiện đan nối vòng liền thành 1 vòng tròn (nếu do ống tay bé đan kim vòng gặp khó khăn, các bạn có thể dùng 4 cây kim đan 2 đầu, chia đều số mũi ra 4 cây để đan).
- Đan 1 dòng K 1 dòng P xen kẽ 6 hàng.
- Tiếp tục đan K hết đến khi được 12cm thì dừng, không chiết mũi để đợi đan tiếp cùng phần thân
2. Thân áo
- Bắt 86 mũi, thực hiện đan nối vòng liền thành 1 vòng tròn
- Đan 1 dòng K 1 dòng P xen kẽ 6 hàng.
- Tiếp tục đan K hết đến khi được 13cm thì dừng
* Nối phần thân với phần ống tay
- Tại dòng tiếp theo của phần thân, chiết 1 mũi, K41 (thân trước), chiết 1 mũi, nối các mũi đan của phần ống lại đan như sau: chiết 1 mũi, đan mũi K đến khi còn 1 mũi ở phần ống tay, chiết 1 mũi
- Đan tiếp sang phần còn lại của thân áo: chiết 1 mũi, K4, chiết 1 mũi, nối các mũi đan của phần ống còn  lại đan như sau: chiết 1 mũi, K19 - đánh dấu (đây sẽ là mũi bắt đầu của hàng mới), đan mũi K đến khi còn 1 mũi ở phần ống tay, chiết 1 mũi (158m)
- Đan tiếp mũi K đến chỗ đánh dấu và bắt đầu hàng mới.
3. Cổ áo
- Tiếp tục đan 2 hàng K
- Hàng tiếp theo (HTT): *K4, K2tog, K5, K2tog, K10, SSK, (K5, SSK) x2, K1, (K2tog,K5) x2, K2tog, K10, SSK, K5, SSK, K4, lặp lại các mũi từ * 1 lần nữa
- Đan tiếp 4 hàng K
- HTT: *K1, (K2tog, K4) x2, K2tog, K2, (SSK, K4) x2, SSK, K7, (K2tog, K4) x2, K2tog, K2, (SSK, K4) x2, SSK, K1, lặp lại các mũi từ * 1 lần nữa
- Đan tiếp 4 hàng K
- HTT: *K4, K2tog, K3, K2tog, K4, SSK, K3, SSK, K4, SSK, K1, K2tog, K3, (K2tog, K4) x2, SSK, K3, SSK, K4, lặp lại các mũi từ * 1 lần nữa
- Đan tiếp 4 hàng K
- HTT: K1, (K2tog, K2) x2, K2tog, (SSK, K2) x2, SSK, K5, (K2tog, K2) x2, K2tog, (SSK, K2) x2, SSK, K1, lặp lại các mũi từ * 1 lần nữa
- Đan tiếp 4 hàng K
- HTT: *K2, K2tog, K1, K2tog, K2, (SSK, K1) x3, (K2tog, K1) x2, K2tog, K2, SSK, K1, SSK, K2, lặp lại các mũi từ * 1 lần nữa
- Đan tiếp 3 hàng K
- Bắt đầu bằng 1 hàng P, đan xen kẽ 1 hàng P 1 hàng K 5 hàng, sau đó chiết mũi kết thúc.

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong áo cho bé yêu.
Chúc các bạn thành công ^_^
Nguồn: Internet
Dịch: RiO's Corner