Hướng dẫn đan áo cho bé #1

(ảnh: st)
Cho bé từ 0-6tháng
I/Nguyên liệu
- Len
- Kim đan vòng phù hợp với cỡ len của bạn
(mẫu thử 17 mũi đan trơn tương đương 10cm - bạn có thể dựa vào đây để tạo số mũi phù hợp với kim và len của mình)
- Kim khâu len, kéo
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Mũi K: mũi đan lên (video)
- Mũi P: mũi đan xuống (video)
- Mũi tăng M1 (video)
- Chiết mũi mũi P (video)
III/ Cách thực hiện
- Bắt 50 mũi, thực hiện đan nối vòng liền thành 1 vòng tròn
- H1: K
- H2: K1, M1, K15, M1, K1; K1, M1, K6, M1, K1; K1, M1, K15, M1, K1; K1, M1, K6, M1, K1 (58m) (các bạn có thể thấy dấu ; ngăn cách giữa các cụm, đây là phân chia cho phần thân trước, thân sau và 2 tay, ta có 4 cụm)
- H3: K
- H4: đan tương tự như sau tại các cụm: K1, M1, K đến mũi trước mũi cuối của cụm, M1, K1
- Lặp lại tương tự H3 và H4 cho đến khi bạn có 154 mũi trên kim.
Lưu ý: những hàng đầu tiên nếu dùng kim đan vòng khó, bạn có thể đan bằng 4 cây kim 2 đầu, mỗi kim đan 1 cụm, khi nào đủ độ rộng có thể thoải mái đan vòng thì các bạn đẩy mũi sang kim đan vòng vào và tiếp tục đan
* Đan thân:
- H1: K43, đưa 34 mũi ra vòng dây của kim khác hoặc cho vào 1 sợi dây (không đưa vào kim thẳng nếu không các bạn sẽ không đan khít phần thân vào được), K43, đưa 34 mũi ra vòng dây của kim khác hoặc cho vào 1 sợi dây
- Tiếp tục đan toàn bộ các hàng là hàng K cho đến khi phần thân áo này đạt 12cm.
- Sau đó các bạn đan xen kẽ 1 hàng P, 1 hàng K, 1 hàng P (3 hàng) và chiết mũi kết thúc.
* Đan tay
- Các bạn nối vòng ống tay lại để đan vòng tròn tương tự phần thân áo, có thể đánh dấu lại mũi đầu tiên để dễ nhận biết mũi kết thúc của các hàng. Đan toàn bộ các hàng là các mũi K cho đến khi được 10cm.
- Sau đó các bạn đan xen kẽ 1 hàng P, 1 hàng K, 1 hàng P (3 hàng) và chiết mũi kết thúc.

 Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong 1 chiếc áo rất đơn giản cho bé yêu.
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: Internet
Dịch: RiO's Corner